Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Jurix Abonelik Sözleşmesi

 

TARAFLAR

Madde 1 – 

Hizmet Sağlayıcı:    Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş.

    Eskişehir Yolu, Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No:13 Çankaya / ANKARA

    Maltepe VD. 7580094271

    Tel: 0312 435 30 30

    Faks: 0312 435 24 72

    E-posta: [email protected]

 

Kullanıcı:     "www.jurix.com.tr" web sitesi içeriğini işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişi.

 

KONU

Madde 2 - Bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı’nın tescilli markası olan Jurix adlı makale, bildiri vb.’den oluşan hukuk kaynakları veritabanının (bundan böyle Jurix olarak anılacaktır) internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Jurix satışı, sözleşme süresince programın internet üzerinden kullanım hakkını ifade eder. Kullanım hakkı "www.jurix.com.tr" web sitesi içeriği ile sınırlıdır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 3.1 – Kullanıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Jurix Abonelik Sözleşmesi’nin okunup onaylanması ve sözleşmeye ek Satış Formu’nun doldurulup onaylanması sonucunda Hizmet Sağlayıcı tarafından Satış Formu’nda belirtilen tarih aralığı içerisinde Jurix’in kullanılması için Kullanıcı’ya sözleşmeye ek Satış Formu’nda belirtilen sayıda kullanıcı adı ve şifresi verilerek, Jurix’i kullanmaya başlaması sağlanacaktır.

Madde 3.2 - Jurix içeriği, deneme aboneliği süresi olan 1 hafta boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkes tarafından kullanılabilecektir.

Madde 3.3 -  Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın bilgisayar ortamında kullanıcı işlemlerini kaydetmesini kabul eder. Bu doğrultuda Hizmet Sağlayıcı, kullanıcının IP adresi, görüntülediği metinleri, kopyaladığı metinleri, yazdırdığı metinleri, katıldığı tartışma metinlerini, gönderdiği mesajları vb. gibi tüm işlemleri kayıt altında tutar. Tüm uyuşmazlıklarda Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın defter, kayıt, bilgisayar kayıtlarının, elektronik haberleşmelerin geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Madde 3.4 - Kullanıcı, Jurix’te yapacağı yazışmalardan bireysel veya tüzel kişilik olarak sorumludur. Bundan dolayı Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrelerini özenle korumak zorundadır. Kullanıcı şifresini istedikleri anda internet üzerinden değiştirebilirler. Kullanıcı adı ve şifrenin, Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Bunların her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini özenle korumakla yükümlülüğünü Hizmet Sağlayıcı’nın test etme hakkı saklıdır. Bu doğrultuda IP bazlı yerleşim bilgi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrol sayesinde hangi IP’nin Türkiye’nin neresinden sisteme giriş yaptığı belirlenebilmektedir. Aynı hesaba kısa süre içerisinde veya aynı anda farklı IP’lerden giriş yapılması/yapılmaya çalışılması durumunda Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı durumdan haberdar edilir ve talep edilmesi halinde iptale sebep olan işlemlerin detayı bildirilir.

Madde 3.5 – Hizmet Sağlayıcı Jurix’in işbu sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemleri çoğaltıp değiştirme hakkına sahiptir. Aldığı ve alacağı önlemler için Kullanıcı’dan izin almak zorunda değildir.

Madde 3.6 – Kullanıcı arşivleme yapmak amacıyla hukuk kaynakları veritabanı içeriğini (makale, bildiri vb.’den oluşan) kopyalayamaz. Kullanıcı makalenin ilgili paragrafını kopyalayabilir ya da makalenin tamamının çıktısını alabilir. Aşırı derecede çıktı alan, aşırı derecede metin görüntüleyen, aşırı derecede metin kopyalayan kullanıcıların, metin görüntüleme, çıktı alma ve kopyalama özellikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından sınırlanabilir veya iptal edilebilir. Yukarıdaki cümlede geçen "aşırı derece" ibaresinin kriterlerini Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak belirler ve Kullanıcı’nın belirlenen kriterlere itiraz hakkı yoktur. Sınırlama/iptal etme, Kullanıcı’nın çıktı sayısına kota konma/iptal etme biçiminde ve/veya kopyalama sayısına kota konma/iptal etme biçiminde veya belli bir süre/süresiz için oturumunun kapatılması/dondurulması biçiminde uygulanabilir. Hizmet Sağlayıcı sınırlamaların biçim ve şeklini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı sınırlama işlemini tek taraflı olarak uygular ve Kullanıcı’yı bilgilendirmek zorunda değildir. Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’yı uyarabilir, uyarıya rağmen, uyarıya konu faaliyetlere devam eden Kullanıcı’ya, bu maddedeki yaptırımlardan herhangi biri uygulanır.

Madde 3.7 - Kullanıcı, "www.jurix.com.tr" sitesinden hizmet alırken, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, diğer kullanıcıların siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Bu tür faaliyet içerisinde olduğu belirlenen Kullanıcı’lar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

Madde 3.8 - Jurix kullanım hakkı, bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde devredilemez, ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, üçüncü kişilerin yararına sunulamaz.

Madde 3.9 - Program içeriği, bir bütün veya parça parça şekilde izinsiz olarak çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, yayınlanamaz, satılamaz veya elektronik ortamda diğer bir şekilde bulundurulup kullanılamaz. Kullanıcı Jurix’i yazılımın izin verdiği özelliklerle kullanmak zorundadır. Farklı yardımcı yazılımlar kullanarak Jurix’in izin vermediği şekilde verilere ulaşmaya çalışanlar hakkında yasal işlem başlatılır. Bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen fakat kullanıcı tarafından yapılabilecek, Jurix’te yer alan verileri almaya yönelik işlemlerin tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın aboneliği iptal edilir ve gerekli yasal işlemler başlatılır.

Madde 3.10 – Jurix’in internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs vb. ve işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar sisteminin yetersizliğinden dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Jurix’i sorunsuz kullanan Kullanıcı’lar emsal kabul edilir.

Madde 3.11 - Sözleşmeye aykırılık halinde, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen Kullanıcı durumdan haberdar edilir ve yaptığı ödemeler iade edilmez.

Madde 3.12 - Kullanıcı, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3.13 - Program içeriği müelliflerin hazırladığı kaynaklardan oluşmakta olup; Kullanıcı’nın program içindeki bilgileri yanlış yorumlama ve kullanmasından dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı önceden haber vermeksizin yazılımda ve/veya yazılım içeriğinde değişiklikler yapma, yazılıma yeni özellikler ekleme, yazılım içeriğine yeni kalemler ekleme ve eğer isterse yeni özellikler/kalemler için ayrı bir satış bedeli belirleme hakkına sahiptir. Kullanıcı yapılan değişiklikler ve eklemeler için, kullanım süresi içerisinde bir ödeme yapmak zorunda bırakılamaz. Hizmet Sağlayıcı Jurix’te yer alan her türlü veri ve/veya bilginin kusursuz, hatasız ve kullanıcının tüm ihtiyacını tamamen karşılayacağını taahhüt etmez. Programda hataların olması taraflarca doğal karşılanır. Hizmet Sağlayıcı kendisine bildirilen hataları en kısa sürede düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca sitede yer alan metinlerin orijinal hallerini kullanıcıya ulaştırmak mecburiyetinde değildir. Hizmet Sağlayıcı bu tür talepleri karşılayıp karşılamamaya tek taraflı olarak karar verir.

Madde 3.14 – Jurix’te yer alan metinlerin mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ait olup, her türlü kullanımı Hizmet Sağlayıcı’nın iznine tabidir. Hizmet Sağlayıcı aynı zamanda Jurix’te yer alan metinlerin hangilerinin kopyalanıp/yazdırılıp hangilerinin kopyalanamayacağına/yazdırılmayacağına veya ne şekilde kopyalanabileceğine/yazdırılabileceğine tek taraflı karar verir. Yazdırma ve kopyalama işlevini Jurix’in tümü veya bir kısmı için iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkı Kullanıcı’ya özel olarak (program özelliklerini kimi kullanıcılara açıp kimi kullanıcılara kapatabilir) kullanabilir.

Madde 3.15 - Hizmet Sağlayıcı, Jurix programı için yerinde eğitim ve destek hizmeti vermekle yükümlü değildir. Telefonla ve uzaktan yardım yazılımlarıyla Kullanıcı’ya destek hizmeti verilir.

Madde 3.16 – Hizmet Sağlayıcı verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarf edecektir. Ancak bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutmamayı ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

Madde 3.17 - Hizmet Sağlayıcı herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun satın alma başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Madde 3.18 – Jurix’in internet üzerinden satışı ve kullanımı için düzenlenen bu sözleşme (Hizmet Sağlayıcı lüzum gördüğü zaman değiştirdiği için) Kullanıcı’dan Kullanıcı’ya farklılık gösterebilir. Kullanıcı başka bir Kullanıcı ile düzenlenmiş olan sözleşmeyi emsal göstererek hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 3.19 - Hizmet Sağlayıcı, Jurix üzerinde Kullanıcı ile karşılıklı çalışan ve diğer Kullanıcı’lara kapalı/özel haberleşme ve bildirim alanı/kanalı oluşturur ve bu kanal üzerinden Kullanıcı’yla haberleşir/bildirimde bulunur. Kullanıcı bu kanal aracılığıyla gönderilen iletilerin kendisine ulaşmadığını iddia ve inkar edemez. Her türlü uyuşmazlıkta bu kanal aracılıyla yapılan iletişim delil niteliğindedir.

Madde 3.20 - Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini ispat etmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Satış Formu’nda beyan ettiği kimlik bilgilerini Hizmet Sağlayıcı’ya vermekten kaçınamaz ve bu talebi en geç yedi işgünü içerisinde yerine getirmek zorundadır.

ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 4.1 – Jurix’in her bir kullanıcı için aylık abonelik bedeli … TL’dir.

Madde 4.2- İlk ödeme abonelik başlamadan önce Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartından tahsil edilir. Kullanıcı aboneliğini son erdirmediği sürece her ay tahsilat yapılmaya devam edilir.

Madde 4.3- Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartından tahsilat yapılamaması durumunda Kullanıcı’ya e-posta yoluyla uyarı gönderilerek, … gün içerisinde aksaklığın giderilmemesi durumunda aboneliğin son erdirileceği bildirilecektir.

Madde 4.4- Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartına ilişkin tüm bilgiler, Hizmet Sağlayıcı tarafından görülmeyecek ve kaydedilmeyecektir. Bu bilgiler çalışılan banka tarafından şifrelenerek korunacaktır.

Madde 4.5 - Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartı kendisine ait değilse ve kart sahibi ödemeye itiraz ederse hukuki ve cezai tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Madde 4.6 - Kullanıcı, sözleşmeyi istediği zaman sona erdirebilir. Son erdirme talebi doğrultusunda Kullanıcı’nın kredi kartından tahsilat durdurulacak ve aboneliği kullanım süresi sonuna kadar kesintisiz olarak devam edecektir.  Kullanıcı, ödediği ücretin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Madde 4.7 – Jurix içeriğinin genişletilmesi durumunda ya da Hizmet Sağlayıcı’nın uygun gördüğü hallerde, Kullanıcı e-posta yoluyla bilgilendirilerek abonelik bedeli güncellenecektir.

Madde 4.8 – Jurix’in kulanımı internet erişimi gerektirdiğinden, internet erişim ücreti Kullanıcı’ya aittir.

CAYMA HAKKI

Madde 5 - Sözleşmeye konu ürün, internet üzerinden (elektronik olarak) anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen mallar/hizmetler kapsamında olduğundan CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ DEĞİLDİR. Jurix içeriği, deneme aboneliği süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkes tarafından incelenebilmektedir. Dolayısıyla Kullanıcı’nın satın alma işleminden önce siteyi inceleyip yazılımı beğendiği kabul edilir ve Kullanıcı’nın malı satın almasından sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6.1 - Satış Formu’nda; Kullanıcı’nın adı-soyadı veya ünvanı, kullanıcı sayısı, kullanım süresi, satış bedeli, ödeme şekli, kullanıcı bilgileri, adres ve haberleşme bilgileri, ödemenin yapılacağı kredi kartı bilgileri belirtilir. Jurix Abonelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu, Kullanıcı’nın Satış Formu’nda belirttiği e-posta adresine gönderilir. Kullanıcı, Satış Formu’nda belirttiği adı-soyadı, e-mail adresi, fatura bilgileri gibi bilgilerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerde olabilecek değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından münhasıran sorumlu olacaktır. Kullanıcı’nın Satış Formu’nda yazdığı adres bilgileri aynı zamanda tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır.

Madde 6.2 - Ön Bilgilendirme Formu ve Satış Formu işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 6.3 - Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak yapılmış ek sözleşme ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı, sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

Madde 6.4 - Hizmet Sağlayıcı online yapılan bu sözleşmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, kabul etmediği sözleşmeler için Kullanıcı’ya kabul etmeme nedenini bildirmek/açıklamak zorunda değildir.

Madde 6.5 – Kullanıcı’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’dan talep edebileceği ter türlü tazminat miktarı, Kullanıcı’nın yazılımı satın almak için ödediği miktarla sınırlıdır.

Madde 6.6 - Bu sözleşme maddelerinden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca ihlalden dolayı olayın mahkemelere intikal ettirilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı’nın Kullanıcı’ya karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6.7 –  Altı ana madde ve alt maddelerden ve sözleşmeye ek Ön Bilgilendirme Formu ve  Satış Formu’ndan oluşan iş bu sözleşme, aşağıda bulunan "Jurix Satış Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum." seçimlik kutusunun işaretlenmesiyle birlikte Kullanıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olur.

Tarihçe

Yayınevimiz 1959 yılında Ankara' da küçük bir kitabevi olarak yayın sektörüne adım attı ve zaman içerisinde Ankara’nın en etkin kitabevlerinden birisi haline geldi.

1970 yılından itibaren, daha çok hukuk konusunda kitaplar yayınlayarak adım adım bir yayınevine dönüşmeye başladı. 1980’lerde ise hukuk yayıncılığında Türkiye’nin en büyük yayınevi haline geldi. 1990’lara gelindiğinde hukukun yanı sıra ekonomi, işletme, muhasebe, mühendislik, bilgisayar ve dilbilim alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya başladı.

2000’li yıllarda yayıncılık sektöründe akademik ve mesleki yayınlar konusunda uzmanlaşarak bu alanda Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri haline geldi.

1994 yılında kendi bünyesinde kurduğu dağıtım bölümünde kendi yayınlarının yanı sıra akademik ve mesleki alanda yayın yapan pek çok yayınevinin kitaplarını tüm Türkiye’ye dağıtmaya başladı.

1999 yılında Ankara’da ikinci şubemiz, 2001 yılında İstanbul şubemiz açıldı, 2008 yılında ise Ankara şubemiz daha büyük bir alanda okuyucularımıza hizmet vermeye başladı. Şu anda tamamıyla mesleki kitaplar konusunda uzmanlaşmış 4 şubemiz okuyucularımıza keyifli bir alışveriş ortamı sunmaktadır.

1996 yılında Türkiye’nin ilk online kitabevini açan yayınevimiz internet alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sitesini sürekli yenilemekte, bünyesinde akademik ve mesleki yayın alanında kapsamlı bir kitap çeşidi bulundurmaktadır.

Yayınevimiz ilk dergisini 2002 yılında yayınlanmaya başlamış, günümüzde 20'den fazla dergi ile alanlarında önemli referans kaynakları haline gelmişlerdir.

İlkelerimiz

Yayınevimiz, yarım asırdan fazla süredir faaliyet gösterdiği yayın sektöründe dürüstlük, çalışkanlık ve iyi hizmet ilkelerini temel almıştır. Bunun yanında teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip etmiş ve bunların sağladığı imkanları okuyucularının hizmetine sunmuştur.

“Biz bilgi sunuyoruz” sloganıyla yayın sektöründeki amacını ifade etmeye çalışan yayınevimiz, her zaman okuyucularının güncel, doğru ve yararlı bilgiye ulaşmaları için gayret göstermiştir.

Hedefimiz

2000’li yıllarda gelişen teknoloji ile bilgi arzı hızlı bir şekilde artarken, yayınevleri de ciddi bir dönüşüme girmişlerdir. Bu çerçevede bilginin sunulduğu ortam değişmeye başlamış, kitap yerini hızlı bir şekilde dijital mecraya bırakmaya başlamıştır.

Yayınevimiz bu gelişmeleri yakından takip ederek okuyucularına bu ortamda ihtiyaç duydukları doğru, faydalı ve güncel bilgiyi en hızlı şekilde sunmayı hedeflemektedir.

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Türkiye Yayıncılar Birliği

Yayıncılar Meslek Birliği

Ankara Ticaret Odası

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı:  Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No:13 06520 Çankaya - ANKARA

Kullanıcı: 'www.jurix.com.tr' adresindeki web sitesine internet üzerinden bağlanarak faydalanan ve bu sözleşmenin tarafı olarak kabul edilen tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Bu sözleşme Kullanıcıyla yukarıda adı ve adresi belirtilen Hizmet Sağlayıcı arasında yapılmaktadır. Siteyi kullanan ve sunulan hizmetlerden faydalanan tüm Kullanıcılar bu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

www.jurix.com.tr adresinde bulunan site sözleşmede kısaca 'Jurix' olarak anılacaktır.

KAPSAM

Jurix, telif hakları Hizmet Sağlayıcı'ya veya iş ortaklarına ait olan içeriği internet üzerinden abonelik yoluyla kullanıcılarının faydasına sunan bir web sitesidir. Jurix'i kullanan Kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme Jurix üzerinden Kullanıcıya sunulan hizmetin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Jurix'te yer alan Gizlilik Politikası, Abonelik Sözleşmesi ve diğer kurallar bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Jurix'te sunulan tüm içeriğin tüm sorumluluğu içeriği oluşturan eser sahibine aittir, Hizmet Sağlayıcı bunların doğruluğu, kalitesi, güvenilirliği ve yasal mevzuata uygunluğu konusunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

JURİX'in KULLANIMI

Kullanıcılar herhangi bir abonelik gerçekleştirmeden Jurix'i gezebilir, arama yapabilir ve Jurix'te yer alan bilgilere kısmi olarak ulaşabilirler.

Jurix'te bulunan tüm içerikten faydalanmak isteyen Kullanıcının sunulan abonelik opsiyonlarından birini seçilerek abone olması gerekir. Abone olmayan Kullanıcı sadece genel kullanımına açık olan kısımlardan faydalanabilir.

Jurix'e abone olmak isteyen Kullanıcı kendisinin bildireceği bir 'E-posta' ve 'Şifre' ile portala üye olur. Kullanıcının Jurix'in tüm içeriğinden faydalanabilmesi için Jurix'e her bağlandığında bildirmiş olduğu 'E-posta' ve 'Şifre'yi girmesi talep edilir. Eğer Kullanıcı tercih ederse bildirmiş olduğu 'E-posta' ve 'Şifre' kendi bilgisayarında çerez (cookie) içerisinde saklanarak oradan otomatik giriş işleminin yapılması sağlanabilir.

Kullanıcı'nın belirlemiş olduğu 'Şifre' Jurix sunucularında kriptolanarak saklanacak ve unutulması halinde şifresini sıfırlaması için Kullanıcı'ya bir link gönderilecektir.

Kullanıcı tarafından belirlenen 'E-posta' ve 'Şifre' Kullanıcı'ya özeldir ve bir başkası tarafından kullanılamaz. 'E-posta' ve 'Şifre'nin bir başkasını eline geçmemesi için güvenliğinin sağlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Farklı kişilerin bu bilgileri kullanarak sisteme giriş yaptığının belirlenmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı'yı uyararak ihlalin sonlandırılmasını talep eder. ihlalin sürmesi halinde Hizmet Sağlayıcı aboneliği sonlandırıp, hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Jurix'te yer alan içeriği kendi bilgisayarına veya bir başka ortama kaydedemeyeceğini, çoğaltamayacağını, yayamayacağını veya umumun kullanımına sunamayacağını kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumda Jurix'te yer alan bir yazıyı, görseli, şekli veya grafiği erişime kapatma veya tümüyle kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı bundan dolayı Hizmet Sağlayıcıdan bir hak talebinde bulunamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Jurix'te yer alan tüm içeriğin telif hakları İçerik Sağlayıcıya ve iş ortaklarına aittir. Bu içeriğin herhangi bir kısmının veya tamamının alınarak bir başka yerde kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinin ihlali anlamına gelir.

Kullanıcı faydalanmakta olduğu içeriğin bir kopyasını yazıcıdan çıktı alarak kullanabilir, bu çıktının çoğaltılması veya paylaşılması fikri hakların ihlali anlamına gelir.

Kullanıcı'nın, Hizmet Sağlayıcı, iş ortakları veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı'nın Jurix'te sunulan hizmetlerden faydalanması askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Buna bağlı olarak zarar gören tarafların doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarının tazmin edilmesi talep edilebilir.

SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hizmet Sağlayıcı, tamamıyla kendi takdirine bağlı olmak üzere Kullanıcı Sözleşmesini ve Jurix'te yer alan tüm diğer politika ve sözleşmeleri uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Jurix'te ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

Sözleşmenin değişen hükümleri Jurix'te ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder. Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, terörist saldırı, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Hizmet Sağlayıcının kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Hizmet Sağlayıcı, ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Kullanıcı Sözleşmesinin bir ihlali olarak kabul edilemez.

FESİH

Kullanıcı istediği zaman Jurix'i kullanmayı durdurarak bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Abone olmak suretiyle Jurix'ten faydalanan Kullanıcı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uyarınca sözleşmeyi istediği zaman sona erdirebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Bu Sözleşme ve Jurix'in kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir, Sözleşmeden veya Jurix'in kullanımından kaynaklanacak tüm uyuşmazlıklar Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşmenin bölünebilir olduğu kabul edilecek ve diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflardan birinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı ile arasında doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcının resmi defter ve ticari kayıtları ile Hizmet Sağlayıcının veri tabanı ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı'nın Jurix'e kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi veya telefon numarası vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı'nın 'E-posta' adresine yaptığı bildirimler tebligat hükmündedir. Kullanıcı bu adres üzerinden kendisiyle iletişime geçilmesi için bir başka izin alınmasına gerek olmadığını kabul etmiş sayılır.  Kullanıcı elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Kullanıcı bu sözleşmenin her bir maddesini okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. Sözleşme Kullanıcı'nın Jurix'i kullanmaya başlaması veya abone olmasıyla yürürlüğe girer.

 

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

Burada okuyacağınız Gizlilik Politikası, www.jurix.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde, size ilgili hizmetleri sunarken kişisel bilgilerinizin nasıl yönetildiğini anlatmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE DAYANAĞI

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanıcılara sunulan 'www.jurix.com.tr', üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, T.C. Kimlik/Vergi No., adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler www.jurix.com.tr hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

KAYIT ALTINA ALINAN BİLGİLER

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilir ve dolaşabilirsiniz. Sitenin tüm içeriğinden faydalanmak için abone olmayı seçerseniz, artık Jurix için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu durumda Jurix'in aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmiş olursunuz; 

- E-posta adresi, adres/iletişim bilgileri, telefon, TC Kimlik / Vergi numarası gibi bilgiler 
- Sitedeki faaliyetlerinize istinaden gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler

- Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Jurix'e gönderilen mesajlar
- Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve giden trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, Jurix hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler
Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler
- Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler

BİLGİLERİN KULLANIMI

Siteye abone olarak Jurix'in kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz;

Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak
- Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek
- Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Jurix Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak
- Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek; 
- Jurix ve Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'nin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek
- E-posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek

- Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin bildirimin alındığı tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

“Jurix.com.tr”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Çerezler, “Jurix.com.tr” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

“Jurix.com.tr”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. “Jurix.com.tr”, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

“Jurix.com.tr”, web sitesinde ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. 'Jurix.com.tr' adresini ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. için önemli bir konudur. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla “Jurix.com.tr”’ye kişisel verilerinizi veya bankaya kredi kartı bilgilerinizi gönderirken bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir

İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

 

KONU

Madde 2 - Bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı’nın tescilli markası olan Jurix adlı makale, bildiri vb.’den oluşan hukuk kaynakları veritabanının (bundan böyle Jurix olarak anılacaktır) internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Jurix satışı, sözleşme süresince programın internet üzerinden kullanım hakkını ifade eder. Kullanım hakkı "www.jurix.com.tr" web sitesi içeriği ile sınırlıdır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 3.1 – Kullanıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Jurix Abonelik Sözleşmesi’nin okunup onaylanması ve sözleşmeye ek Satış Formu’nun doldurulup onaylanması sonucunda Hizmet Sağlayıcı tarafından Satış Formu’nda belirtilen tarih aralığı içerisinde Jurix’in kullanılması için Kullanıcı’ya sözleşmeye ek Satış Formu’nda belirtilen sayıda kullanıcı adı ve şifresi verilerek, Jurix’i kullanmaya başlaması sağlanacaktır.

Madde 3.2 - Jurix içeriği, deneme aboneliği süresi olan 1 hafta boyunca herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkes tarafından kullanılabilecektir.

Madde 3.3 -  Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın bilgisayar ortamında kullanıcı işlemlerini kaydetmesini kabul eder. Bu doğrultuda Hizmet Sağlayıcı, kullanıcının IP adresi, görüntülediği metinleri, kopyaladığı metinleri, yazdırdığı metinleri, katıldığı tartışma metinlerini, gönderdiği mesajları vb. gibi tüm işlemleri kayıt altında tutar. Tüm uyuşmazlıklarda Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın defter, kayıt, bilgisayar kayıtlarının, elektronik haberleşmelerin geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Madde 3.4 - Kullanıcı, Jurix’te yapacağı yazışmalardan bireysel veya tüzel kişilik olarak sorumludur. Bundan dolayı Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrelerini özenle korumak zorundadır. Kullanıcı şifresini istedikleri anda internet üzerinden değiştirebilirler. Kullanıcı adı ve şifrenin, Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Bunların her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini özenle korumakla yükümlülüğünü Hizmet Sağlayıcı’nın test etme hakkı saklıdır. Bu doğrultuda IP bazlı yerleşim bilgi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrol sayesinde hangi IP’nin Türkiye’nin neresinden sisteme giriş yaptığı belirlenebilmektedir. Aynı hesaba kısa süre içerisinde veya aynı anda farklı IP’lerden giriş yapılması/yapılmaya çalışılması durumunda Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı durumdan haberdar edilir ve talep edilmesi halinde iptale sebep olan işlemlerin detayı bildirilir.

Madde 3.5 – Hizmet Sağlayıcı Jurix’in işbu sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemleri çoğaltıp değiştirme hakkına sahiptir. Aldığı ve alacağı önlemler için Kullanıcı’dan izin almak zorunda değildir.

Madde 3.6 – Kullanıcı arşivleme yapmak amacıyla hukuk kaynakları veritabanı içeriğini (makale, bildiri vb.’den oluşan) kopyalayamaz. Kullanıcı makalenin ilgili paragrafını kopyalayabilir ya da makalenin tamamının çıktısını alabilir. Aşırı derecede çıktı alan, aşırı derecede metin görüntüleyen, aşırı derecede metin kopyalayan kullanıcıların, metin görüntüleme, çıktı alma ve kopyalama özellikleri Hizmet Sağlayıcı tarafından sınırlanabilir veya iptal edilebilir. Yukarıdaki cümlede geçen "aşırı derece" ibaresinin kriterlerini Hizmet Sağlayıcı tek taraflı olarak belirler ve Kullanıcı’nın belirlenen kriterlere itiraz hakkı yoktur. Sınırlama/iptal etme, Kullanıcı’nın çıktı sayısına kota konma/iptal etme biçiminde ve/veya kopyalama sayısına kota konma/iptal etme biçiminde veya belli bir süre/süresiz için oturumunun kapatılması/dondurulması biçiminde uygulanabilir. Hizmet Sağlayıcı sınırlamaların biçim ve şeklini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı sınırlama işlemini tek taraflı olarak uygular ve Kullanıcı’yı bilgilendirmek zorunda değildir. Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’yı uyarabilir, uyarıya rağmen, uyarıya konu faaliyetlere devam eden Kullanıcı’ya, bu maddedeki yaptırımlardan herhangi biri uygulanır.

Madde 3.7 - Kullanıcı, "www.jurix.com.tr" sitesinden hizmet alırken, söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, diğer kullanıcıların siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. Bu tür faaliyet içerisinde olduğu belirlenen Kullanıcı’lar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

Madde 3.8 - Jurix kullanım hakkı, bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde devredilemez, ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, üçüncü kişilerin yararına sunulamaz.

Madde 3.9 - Program içeriği, bir bütün veya parça parça şekilde izinsiz olarak çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, yayınlanamaz, satılamaz veya elektronik ortamda diğer bir şekilde bulundurulup kullanılamaz. Kullanıcı Jurix’i yazılımın izin verdiği özelliklerle kullanmak zorundadır. Farklı yardımcı yazılımlar kullanarak Jurix’in izin vermediği şekilde verilere ulaşmaya çalışanlar hakkında yasal işlem başlatılır. Bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen fakat kullanıcı tarafından yapılabilecek, Jurix’te yer alan verileri almaya yönelik işlemlerin tespit edilmesi durumunda Kullanıcı’nın aboneliği iptal edilir ve gerekli yasal işlemler başlatılır.

Madde 3.10 – Jurix’in internet üzerinden çalışmasına izin vermeyen/engelleyen yazılım, virüs vb. ve işletim sistemi arızalarından veya bilgisayar sisteminin yetersizliğinden dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Jurix’i sorunsuz kullanan Kullanıcı’lar emsal kabul edilir.

Madde 3.11 - Sözleşmeye aykırılık halinde, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen Kullanıcı durumdan haberdar edilir ve yaptığı ödemeler iade edilmez.

Madde 3.12 - Kullanıcı, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3.13 - Program içeriği müelliflerin hazırladığı kaynaklardan oluşmakta olup; Kullanıcı’nın program içindeki bilgileri yanlış yorumlama ve kullanmasından dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı önceden haber vermeksizin yazılımda ve/veya yazılım içeriğinde değişiklikler yapma, yazılıma yeni özellikler ekleme, yazılım içeriğine yeni kalemler ekleme ve eğer isterse yeni özellikler/kalemler için ayrı bir satış bedeli belirleme hakkına sahiptir. Kullanıcı yapılan değişiklikler ve eklemeler için, kullanım süresi içerisinde bir ödeme yapmak zorunda bırakılamaz. Hizmet Sağlayıcı Jurix’te yer alan her türlü veri ve/veya bilginin kusursuz, hatasız ve kullanıcının tüm ihtiyacını tamamen karşılayacağını taahhüt etmez. Programda hataların olması taraflarca doğal karşılanır. Hizmet Sağlayıcı kendisine bildirilen hataları en kısa sürede düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca sitede yer alan metinlerin orijinal hallerini kullanıcıya ulaştırmak mecburiyetinde değildir. Hizmet Sağlayıcı bu tür talepleri karşılayıp karşılamamaya tek taraflı olarak karar verir.

Madde 3.14 – Jurix’te yer alan metinlerin mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ait olup, her türlü kullanımı Hizmet Sağlayıcı’nın iznine tabidir. Hizmet Sağlayıcı aynı zamanda Jurix’te yer alan metinlerin hangilerinin kopyalanıp/yazdırılıp hangilerinin kopyalanamayacağına/yazdırılmayacağına veya ne şekilde kopyalanabileceğine/yazdırılabileceğine tek taraflı karar verir. Yazdırma ve kopyalama işlevini Jurix’in tümü veya bir kısmı için iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkı Kullanıcı’ya özel olarak (program özelliklerini kimi kullanıcılara açıp kimi kullanıcılara kapatabilir) kullanabilir.

Madde 3.15 - Hizmet Sağlayıcı, Jurix programı için yerinde eğitim ve destek hizmeti vermekle yükümlü değildir. Telefonla ve uzaktan yardım yazılımlarıyla Kullanıcı’ya destek hizmeti verilir.

Madde 3.16 – Hizmet Sağlayıcı verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanması için azami çabayı sarf edecektir. Ancak bu çabaya rağmen önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamamasından dolayı Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutmamayı ve bir hak veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

Madde 3.17 - Hizmet Sağlayıcı herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun satın alma başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Madde 3.18 – Jurix’in internet üzerinden satışı ve kullanımı için düzenlenen bu sözleşme (Hizmet Sağlayıcı lüzum gördüğü zaman değiştirdiği için) Kullanıcı’dan Kullanıcı’ya farklılık gösterebilir. Kullanıcı başka bir Kullanıcı ile düzenlenmiş olan sözleşmeyi emsal göstererek hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 3.19 - Hizmet Sağlayıcı, Jurix üzerinde Kullanıcı ile karşılıklı çalışan ve diğer Kullanıcı’lara kapalı/özel haberleşme ve bildirim alanı/kanalı oluşturur ve bu kanal üzerinden Kullanıcı’yla haberleşir/bildirimde bulunur. Kullanıcı bu kanal aracılığıyla gönderilen iletilerin kendisine ulaşmadığını iddia ve inkar edemez. Her türlü uyuşmazlıkta bu kanal aracılıyla yapılan iletişim delil niteliğindedir.

Madde 3.20 - Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini ispat etmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Satış Formu’nda beyan ettiği kimlik bilgilerini Hizmet Sağlayıcı’ya vermekten kaçınamaz ve bu talebi en geç yedi işgünü içerisinde yerine getirmek zorundadır.

ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 4.1 – Jurix’in her bir kullanıcı için aylık abonelik bedeli … TL’dir.

Madde 4.2- İlk ödeme abonelik başlamadan önce Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartından tahsil edilir. Kullanıcı aboneliğini son erdirmediği sürece her ay tahsilat yapılmaya devam edilir.

Madde 4.3- Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartından tahsilat yapılamaması durumunda Kullanıcı’ya e-posta yoluyla uyarı gönderilerek, … gün içerisinde aksaklığın giderilmemesi durumunda aboneliğin son erdirileceği bildirilecektir.

Madde 4.4- Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartına ilişkin tüm bilgiler, Hizmet Sağlayıcı tarafından görülmeyecek ve kaydedilmeyecektir. Bu bilgiler çalışılan banka tarafından şifrelenerek korunacaktır.

Madde 4.5 - Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartı kendisine ait değilse ve kart sahibi ödemeye itiraz ederse hukuki ve cezai tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Madde 4.6 - Kullanıcı, sözleşmeyi istediği zaman sona erdirebilir. Son erdirme talebi doğrultusunda Kullanıcı’nın kredi kartından tahsilat durdurulacak ve aboneliği kullanım süresi sonuna kadar kesintisiz olarak devam edecektir.  Kullanıcı, ödediği ücretin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Madde 4.7 – Jurix içeriğinin genişletilmesi durumunda ya da Hizmet Sağlayıcı’nın uygun gördüğü hallerde, Kullanıcı e-posta yoluyla bilgilendirilerek abonelik bedeli güncellenecektir.

Madde 4.8 – Jurix’in kulanımı internet erişimi gerektirdiğinden, internet erişim ücreti Kullanıcı’ya aittir.

CAYMA HAKKI

Madde 5 - Sözleşmeye konu ürün, internet üzerinden (elektronik olarak) anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen mallar/hizmetler kapsamında olduğundan CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ DEĞİLDİR. Jurix içeriği, deneme aboneliği süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkes tarafından incelenebilmektedir. Dolayısıyla Kullanıcı’nın satın alma işleminden önce siteyi inceleyip yazılımı beğendiği kabul edilir ve Kullanıcı’nın malı satın almasından sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6.1 - Satış Formu’nda; Kullanıcı’nın adı-soyadı veya ünvanı, kullanıcı sayısı, kullanım süresi, satış bedeli, ödeme şekli, kullanıcı bilgileri, adres ve haberleşme bilgileri, ödemenin yapılacağı kredi kartı bilgileri belirtilir. Jurix Abonelik Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu, Kullanıcı’nın Satış Formu’nda belirttiği e-posta adresine gönderilir. Kullanıcı, Satış Formu’nda belirttiği adı-soyadı, e-mail adresi, fatura bilgileri gibi bilgilerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerde olabilecek değişiklikleri Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm ihtilaflardan ve bunların sonuçlarından münhasıran sorumlu olacaktır. Kullanıcı’nın Satış Formu’nda yazdığı adres bilgileri aynı zamanda tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır.

Madde 6.2 - Ön Bilgilendirme Formu ve Satış Formu işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 6.3 - Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak yapılmış ek sözleşme ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı, sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

Madde 6.4 - Hizmet Sağlayıcı online yapılan bu sözleşmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, kabul etmediği sözleşmeler için Kullanıcı’ya kabul etmeme nedenini bildirmek/açıklamak zorunda değildir.

Madde 6.5 – Kullanıcı’nın, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı’dan talep edebileceği ter türlü tazminat miktarı, Kullanıcı’nın yazılımı satın almak için ödediği miktarla sınırlıdır.

Madde 6.6 - Bu sözleşme maddelerinden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca ihlalden dolayı olayın mahkemelere intikal ettirilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı’nın Kullanıcı’ya karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6.7 –  Altı ana madde ve alt maddelerden ve sözleşmeye ek Ön Bilgilendirme Formu ve  Satış Formu’ndan oluşan iş bu sözleşme, aşağıda bulunan "Jurix Satış Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum." seçimlik kutusunun işaretlenmesiyle birlikte Kullanıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olur.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

Hizmet Sağlayıcı:  Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No:13 06520 Çankaya - ANKARA

Kullanıcı: 'www.jurix.com.tr' adresindeki web sitesine internet üzerinden bağlanarak faydalanan ve bu sözleşmenin tarafı olarak kabul edilen tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Bu sözleşme Kullanıcıyla yukarıda adı ve adresi belirtilen Hizmet Sağlayıcı arasında yapılmaktadır. Siteyi kullanan ve sunulan hizmetlerden faydalanan tüm Kullanıcılar bu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

www.jurix.com.tr adresinde bulunan site sözleşmede kısaca 'Jurix' olarak anılacaktır.

KAPSAM

Jurix, telif hakları Hizmet Sağlayıcı'ya veya iş ortaklarına ait olan içeriği internet üzerinden abonelik yoluyla kullanıcılarının faydasına sunan bir web sitesidir. Jurix'i kullanan Kullanıcı bu sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme Jurix üzerinden Kullanıcıya sunulan hizmetin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Jurix'te yer alan Gizlilik Politikası, Abonelik Sözleşmesi ve diğer kurallar bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Jurix'te sunulan tüm içeriğin tüm sorumluluğu içeriği oluşturan eser sahibine aittir, Hizmet Sağlayıcı bunların doğruluğu, kalitesi, güvenilirliği ve yasal mevzuata uygunluğu konusunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

JURİX'in KULLANIMI

Kullanıcılar herhangi bir abonelik gerçekleştirmeden Jurix'i gezebilir, arama yapabilir ve Jurix'te yer alan bilgilere kısmi olarak ulaşabilirler.

Jurix'te bulunan tüm içerikten faydalanmak isteyen Kullanıcının sunulan abonelik opsiyonlarından birini seçilerek abone olması gerekir. Abone olmayan Kullanıcı sadece genel kullanımına açık olan kısımlardan faydalanabilir.

Jurix'e abone olmak isteyen Kullanıcı kendisinin bildireceği bir 'E-posta' ve 'Şifre' ile portala üye olur. Kullanıcının Jurix'in tüm içeriğinden faydalanabilmesi için Jurix'e her bağlandığında bildirmiş olduğu 'E-posta' ve 'Şifre'yi girmesi talep edilir. Eğer Kullanıcı tercih ederse bildirmiş olduğu 'E-posta' ve 'Şifre' kendi bilgisayarında çerez (cookie) içerisinde saklanarak oradan otomatik giriş işleminin yapılması sağlanabilir.

Kullanıcı'nın belirlemiş olduğu 'Şifre' Jurix sunucularında kriptolanarak saklanacak ve unutulması halinde şifresini sıfırlaması için Kullanıcı'ya bir link gönderilecektir.

Kullanıcı tarafından belirlenen 'E-posta' ve 'Şifre' Kullanıcı'ya özeldir ve bir başkası tarafından kullanılamaz. 'E-posta' ve 'Şifre'nin bir başkasını eline geçmemesi için güvenliğinin sağlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Farklı kişilerin bu bilgileri kullanarak sisteme giriş yaptığının belirlenmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı'yı uyararak ihlalin sonlandırılmasını talep eder. ihlalin sürmesi halinde Hizmet Sağlayıcı aboneliği sonlandırıp, hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Jurix'te yer alan içeriği kendi bilgisayarına veya bir başka ortama kaydedemeyeceğini, çoğaltamayacağını, yayamayacağını veya umumun kullanımına sunamayacağını kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü durumda Jurix'te yer alan bir yazıyı, görseli, şekli veya grafiği erişime kapatma veya tümüyle kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı bundan dolayı Hizmet Sağlayıcıdan bir hak talebinde bulunamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Jurix'te yer alan tüm içeriğin telif hakları İçerik Sağlayıcıya ve iş ortaklarına aittir. Bu içeriğin herhangi bir kısmının veya tamamının alınarak bir başka yerde kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinin ihlali anlamına gelir.

Kullanıcı faydalanmakta olduğu içeriğin bir kopyasını yazıcıdan çıktı alarak kullanabilir, bu çıktının çoğaltılması veya paylaşılması fikri hakların ihlali anlamına gelir.

Kullanıcı'nın, Hizmet Sağlayıcı, iş ortakları veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı'nın Jurix'te sunulan hizmetlerden faydalanması askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Buna bağlı olarak zarar gören tarafların doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarının tazmin edilmesi talep edilebilir.

SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hizmet Sağlayıcı, tamamıyla kendi takdirine bağlı olmak üzere Kullanıcı Sözleşmesini ve Jurix'te yer alan tüm diğer politika ve sözleşmeleri uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Jurix'te ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

Sözleşmenin değişen hükümleri Jurix'te ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuç doğurmaya devam eder. Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, terörist saldırı, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Hizmet Sağlayıcının kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Hizmet Sağlayıcı, ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Kullanıcı Sözleşmesinin bir ihlali olarak kabul edilemez.

FESİH

Kullanıcı istediği zaman Jurix'i kullanmayı durdurarak bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Abone olmak suretiyle Jurix'ten faydalanan Kullanıcı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uyarınca sözleşmeyi istediği zaman sona erdirebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Bu Sözleşme ve Jurix'in kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir, Sözleşmeden veya Jurix'in kullanımından kaynaklanacak tüm uyuşmazlıklar Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, Sözleşmenin bölünebilir olduğu kabul edilecek ve diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflardan birinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı ile arasında doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcının resmi defter ve ticari kayıtları ile Hizmet Sağlayıcının veri tabanı ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı'nın Jurix'e kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi veya telefon numarası vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı'nın 'E-posta' adresine yaptığı bildirimler tebligat hükmündedir. Kullanıcı bu adres üzerinden kendisiyle iletişime geçilmesi için bir başka izin alınmasına gerek olmadığını kabul etmiş sayılır.  Kullanıcı elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

Kullanıcı bu sözleşmenin her bir maddesini okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. Sözleşme Kullanıcı'nın Jurix'i kullanmaya başlaması veya abone olmasıyla yürürlüğe girer.