Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Vergi Hukukumuzda Hatalar ve Düzeltme

Rüknettin KUMKALE

Vergi Hukukumuzda hatalar, düzeltme ve reddiyat konuları Vergi Usul Kanununun 116 – 126’ncı maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Vergi Hatası Vergi Usul Kanununun 116’ncı maddesinde Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kanunkoyucu burada vergi hatasının vergi idaresi ve mükellef ayırımı yapmaksızın vergilendirme sonucunda verginin haksız yere fazla veya eksik istenmesini vergi hatası olarak kabul etmiştir. Ayrıca verginin gene haksız bir şekilde fazla veya eksik alınması da vergi hatası olarak kabul edilmektedir.