Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İdari Yargıda İptal Edilmesi ve Sonuçları

ÖZET:

İdari bir işlem olan arazi ve arsa düzenlemesinin idari yargı tarafından iptal edilmesi halinde, düzenlemeyi yapan idare tarafından geri dönüşüm cetvellerinin hazırlanarak, düzenleme öncesi duruma dönüşün sağlanması gerekmektedir.

Çalışmada, bu dönüşüm işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve dönüşüm işleminin yapılmaması halinde parsel malikleri tarafından yapılabilecek işlemler (idari yargıda iptal davası açılması, adli yargıda tapu iptali ve tescil davası açılması, idare ya da kamu görevlisi aleyhine tazminat davası açılması gibi) açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arazi ve arsa düzenlemesi, iptal, geri dönüşüm cetveli, kök parsel.

1. Giriş

Bilindiği üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında il özel idareleri, İmar Kanununun 18’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak arazi ve arsa düzenlemesi (AAD) yapmaktadırlar.

Yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işlemi, bu işlem nedeni ile menfaatleri ihlal edilenler tarafından idari yargıda açılan davalar neticesinde iptal edilebilmektedir.