Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Yapılan Hataların Yargıtay Kararlarına Göre Tespiti

Erhan GÜNAY

Kaçakçılık davalarında soruşturma evresiyle kovuşturma evresinde yapılan yanlışlıklar bu makalenin konusunu teşkil etmektedir.

Kovuşturma Evresi, Soruşturma Evresi, Zor Alım, El Koyma, İtiraz.

A- Soruşturma Evresi

1-Zor alımı yapılamayacak eşyaya el konulduğu:

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (4926 sayılı KMK) m. 19’da “Bu kanunda zoralımı öngörülen kaçak eşya ya derhal el konulur” denilmektedir.

Örneğin, m. 4/4’e göre, 3. maddenin a, b, c ve d bentlerinde sayılan suçlara konu eşyanın zoralımına hükmedileceği öngörülmüştür. Başka bir deyişle Yasanın ilgili maddelerinde zoralımdan söz edilmeyen eşyaya kaçak zannı ile el konulması m. 19 içeriği ile bağdaşmaz. Örneğin, 3/e: muaf eşyada kaçakçılık; 3/f: geçici ithal eşyasında kaçakçılık; 3/g: gümrük kontrolü altında işleme rejiminde kaçakçılık; 3/h: antrepo veya geçici depolama yerlerinde kaçakçılık; 3/ı-1: ihraç eşyasında kaçakçılık; 3/ı-2: hayali ihracat; 3/ı-3: ihracı lisansa, kısıntıya, izne tabi eşyada kaçakçılık suçlarında, suça konu eşyanın zoralımı m. 4/4 kapsamında olmadığı için bu tür suçlara konu edilen eşyaya el konulması m. 19’a aykırıdır.