Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hal ve Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulaması

Özcan ÖZBEY

ÖZET:

Çalışmada yağma suçu özelinde, doktrin ve Yargıtay kararları ekseninde daha az cezayı gerektiren hal kavramı ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yağma Suçu, Daha Az Cezayı Gerektiren Hal, Malın Değerinin Az Olması, Etkin Pişmanlık.

I. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 150/1-2)

TCK’nın 150/1. maddesiyle, yağma suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde faile, yalnızca tehdit veya yaralama suçundan ceza verileceği öngörülmüştür. 765 sayılı TCK’nın 308. maddesinde kendiliğinden hak alma (ihkak-ı hak) suçu, bağımsız bir suç olarak düzenlenmişti. Yeni TCK’da bu şekilde bir bağımsız suça yer verilmemiştir.1 Bunun yerine hırsızlık (madde 144), dolandırıcılık (madde 159), sahtecilik (madde 211) ve yağma (madde 150) suçları yönünden kişinin hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla eylemde bulunması daha az cezayı gerektirir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de, yağma suçunda yapılmıştır.2

Maddede bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla denildiğinden, bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, aşağıdaki şartlar gereklidir: