Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İş Sözleşmesi Serbestisi ve Sınırlanması

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Sözleşme serbestisi Anayasa’da tanınmış olmakla birlikte konularına göre, yasalarla sınırlandırmaya tabi tutulabilir. Bu makalede iş sözleşmesinin serbestisi ve sınırlandırılması değerlendirilmiştir.

İş Sözleşmesi, Maluliyet, Toplu İşçi Çıkarma, Askerlik Nedeniyle Çalıştırma Zorunluluğu.

Sözleşme, hukuk önünde, eşit haklara sahip tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Sözleşme tanımı doğrultusunda, kimse bir sözleşme yapmaya ve/ya belirli bir kişi ile sözleşme yapmaya zorlanamaz.

Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti ” başlıklı 48. maddesi “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” şeklinde düzenlenmiştir.

Sözleşme serbestisi , Anayasal düzenleme ile güvence altına alınmıştır. “Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” hükmünden de anlaşılacağı üzere sözleşme serbestisinin sosyal amaçlarla, kamu yararı gözetilerek sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.