Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Finansman Gider Kısıtlaması

Rüknettin KUMKALE

Finansman gider kısıtlaması ile ilgili mevzuat Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. Maddesine (9) Fıkra olarak 6322 sayılı Kanun ile 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eklenmiştir.

Aynı konu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11 maddesine (i) fıkrası olarak 6322 sayılı Kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenmiştir.

I. MEVZUAT

9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.