Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Asgari Ücret Artışı ve Mevcut Hizmet Alım Sözleşmelerinin Uyarlanması

Minimum Wage Increase and Adaptation of Current Service Procurement Contracts

Salim DEMİREL

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı gereği yeni dönemde brüt asgari ücret aylık 1.647,00 TL olarak uygulanacaktır. Asgari ücretteki bu yüksek oranlı artış sözleşmeye bağlanmış olan hizmet alımları açısından idareleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu yazıda asgari ücretteki artışın hizmet alım sözleşmelerine etkisi üzerinde durulacaktır.

Mücbir Sebep, Uyarlama, Borçlar Kanunu, Asgari Ücret.

Gross minimum wage shall be applied as 1,647.00 TL in the new period in accordance with the decision of Commission of Fixing the Minimum Wage in the Official Gazette dated 31.12.2015, no 29579. This high increase rate in minimum wage causes troubles for the administrations from the point of service procurements those are subject to contracts. In this paper effects of minimum wage increase on service procurement contracts will be pointed out.

Force Majeure, Adaptation, Code of Obligations, Minimum Wage.

I. Giriş

31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazetede Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar gereği yeni dönemde brüt asgari ücret günlük 54,90 TL, aylık 1.647,00 TL olarak uygulanacaktır. Asgari ücretteki bu yüksek oranlı artış sözleşmeye bağlanmış olan hizmet alımları açısından idareleri sıkıntıya sokmaktadır. İdarelerce, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istihdam edilen bazı işçilerin ücretinin, asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak belirlenmiş olması durumunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği merak konusu idi. Kamu İhale Kurulunun 28.01.2016 tarihli ve 2016/DK.D-11 sayılı kararıyla, bu husus karara bağlanmış bulunmaktadır. Bu yazıda söz konusu kararın değerlendirilmesi yapılacaktır.

II. Mücbir Sebep İçin Başvuru Nedenleri

hususları gerekçe gösterilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde söz konusu durumun mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin feshine gidilmesi amaçlanmıştır.

III. Kamu İhale Kurumu Konuyu Mücbir Sebep Olarak Değerlendirmemiştir

Kamu İhale Kurumu konunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.