Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlardan Dolayı Ceza Sorumluluğu ve Yayının Geçici Olarak Durdurulması Tedbiri

Criminal Liability From Crimes Commited Via Press and Interim Injunction of Cease and Desist of Publication

Ali Akkurt

İPTAL DAVASININ KONUSU

1. 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK)1 6. maddesinin, 29.06.2006 tarih ve 5532 sayılı Yasa’nın2 5. maddesiyle, “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür.” şeklinde değiştirilen dördüncü fıkrasının ve ayrıca, yukarıdaki fıkra hükmü ile aynı yönde olan 7. maddesinin ikinci fıkrasının, 5532 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle “…Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür…” şeklinde değiştirilen üçüncü ve dördüncü tümcelerinin,

2. Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesine 5532 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen “Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar durdurulabilir. Cumhuriyet savcısı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim kırksekiz saat içinde onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılır.” şeklindeki düzenlemesinin,

Anayasa’nın 13, 26, 28 ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir3.