Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İkinci El Satışlardan Doğan Davalarda Tüketici Mahkemesinin Görevli Olup Olmadığı

Mehmet Akif TUTUMLU

I- Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 13.05.2008 Tarihli ve 8702/6757 Sayılı Kararı

Davacı C.T. vekili Avukat S.K. tarafından, davalı R. Mais AŞ. ve R. Mais AŞ. Diyarbakır Şube Müdürlüğü aleyhine 20/12/2005 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kabulüne dair verilen 06/04/2007 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 13/05/2008 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılar adına gelen olmadı, karşı taraftan davacı vekili Avukat S.K. geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna dayalı olarak açılan gizli ayıp nedeniyle bedelin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı üçüncü kişiden aracı satın alan kişi olup, davalılar ise imalatçı, ithalatçı ve dava dışı şahsa aracı satan yetkili satıcı şube müdürlüğüdür. Dava konusu araç R. Megan hususi otomobil olup, dava dışı E.Y. davalı M. Aş. Diyarbakır Şube Müdürlüğünden 22/09/2003 tarihli fatura ile satın almıştır. Dava dışı E.Y. dava konusu aracı 31/12/2003 tarihinde yine dava dışı üçüncü şahsa satmış ve aracı satın alan üçüncü şahıs ise bu kez 2/7/2004 tarihli noterde düzenlenen kati satış sözleşmesi ile aracı davacıya satıp, devretmiştir. Araç, dava dışı ilk alıcıya 24/9/2003 tarihinde teslim edilmiştir. Araca ait garanti belgesinde aracın müşteriye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ve kilometre sınırı olmaksızın garantili olduğu belirtilmiştir.