Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kan Gütme Saiki ile Kasten Öldürme

CRIMINAL HOMICIDE BECAUSE OF BLOOD FEUD

Ş. Berfin IŞIK YILMAZ

Özet: Çalışmamızda ele alınan suç şekli, aile ve gruplar arasındaki çatışmaların en belirgin örneklerinden olan çok çeşitli sebepler ile gerçekleşen, Yargıtay kararlarıyla da kabul edilen ve fiilin sadece kan gütme saikine bağlı olarak işlenmiş olmasıyla söz konusu olacaktır. Bu suç ile insanların yaşam hakkının korunması yanında toplumda kökleşen kötü bir gelenek olan kan davalarının da önlenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Ceza Kanunu, Kan Gütme, Kasten Öldürme, Öç Alma, Yaşam Hakkı.

Abstract: The subject matter for this study involves the crime of conflict between family and groups, namely a crime committed for the purpose of blood strife. The underlying reason for criminalization is to protect the right to life and to reduce blood feuds in societies where such feuds have traditional persistance.

Keywords: Turkish Penal Code, The Blood Strife, Intentional Homicide, Revenge, Right to Life.

GİRİŞ

İnsan öldürme bir kimsenin kasten hayatına son verilmesidir. Çok çeşitli sebeplerle gerçekleştirilen bu eylem, arz ettiği önem nedeniyle çok eski çağlardan beri suç olarak sayılıp cezalandırılmaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu1’nda kasten öldürme fiilinin nitelikli hali olarak öngörülen ve madde 82/1-(j) bendinde düzenlenen kan gütme saiki ile kasten öldürme suçu, failin karşılaştığı önceki eylem dolayısıyla duyduğu acı veya kızgınlığı gidermek ve öç almak amaçlı öldürme eyleminin suçun temel şekline göre daha ağır cezayı gerektiren bir hal olarak düzenlenmesi insan yaşamını korumak ve saikin niteliği dolayısıyla ortaya çıkacak vahameti engellemek amacıyla düzenlenmiştir.

Çalışmamızda da 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap ikinci kısım “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı birinci bölümünde 82. maddenin 1. fıkrasının (j) bendinde düzenlenen Kan gütme saikiyle kasten öldürme suçunun tanım, tarihçe ve kan gütme ile bunun nedenleri; kan gütme saiki ile öldürme suçuna genel bir bakış, suç ile korunan hukuki değer, suçun fail, mağduru ve süresi ile Yargıtay kararları doğrultusunda suçun unsurlarına değinildikten sonra üçüncü bölümümüzde suçun tasarlama, hata/ sapma halleri, haksız tahrik, takdiri indirim, diğer nitelikli hallerle birlikte söz konusu olması durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.