Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Hukuku Dergisi

Editör: Veli Özer ÖZBEK

ISSN: 1307-0851
Makale Sayısı: 442
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Veli Özer ÖZBEK
 • Editör Yardımcısı:

  İlker TEPE
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Pınar BACAKSIZ
 • Koray DOĞAN
 • Metin FEYZİOĞLU
 • İlker TEPE
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Yener ÜNVER
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Remzi ÖZMEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • M. Beşir ACABEY
 • Berrin AKBULUT
 • Mine AKKAN
 • Mustafa ALP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Pınar BACAKSIZ
 • Meltem Dikmen CANİKLİOĞLU
 • Nur CENTEL
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Soner DEMİRTAŞ
 • Olgun DEĞİRMENCİ
 • Hanife DİRİKKAN
 • Koray DOĞAN
 • Selman DURSUN
 • Murat Volkan DÜLGER
 • Behiye EKER KAZANCI
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Barış ERMAN
 • Fulya EROĞLU
 • Uğur ERSOY
 • Vesile Sonay EVİK
 • Ali Hakan EVİK
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Yaşar Can GÖKSOY
 • Emre GÖKYAYLA
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Eric HİLGENDORF
 • Zeynel Temel KANGAL
 • Hakan KARAKEHYA
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Hans KUDLICH
 • Güneş OKUYUCU ERGÜN
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Hasan SINAR
 • Polat SOYER
 • Sesim SOYER GÜLEÇ
 • Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
 • Melda SUR
 • Serdar TALAS
 • Fahri Gökçen TANER
 • Namık Kemal TOPÇU
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Feridun YENİSEY
 • Erdal YERDELEN
 • Ali Kemal YILDIZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Hamide ZAFER
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Muhammet ÖZEKES
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Candide ŞENTÜRK
 • Oğuz ŞİMŞEK

Ceza Hukuku Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Dergide yayımlanabilecek yazı türleri şunlardır:
  •    Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi, 
  •    Yayım (makale formatında olması koşuluyla kitap, tez, makale vb.) Değerlendirmesi, 
  •    Karar Analizi 
 3. Yayınlanması talep edilen tüm yazıların yayın kurulu üyelerine e-posta ile gönderilmesi  yeterlidir. Yayın Kurulu üyelerinin e- posta adresleri  ise iç kapakta gösterildiği şekildedir.
 4. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. Dipnotlar şu şekilde olması zorunludur: 
  Kitaplar için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Eserin adı, Eserin Basıldığı Yer ve Yılı, Sayfa Numarası
  Örneğin: Özbek Veli Özer, Müstehcenlik Suçu, Ankara 2010, s.111
  Makaleler için: Yazarın Soyadı Yazarın Adı, Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt, Sayı, Yıl, Sayfa Numarası
  Örneğin: Özbek Veli Özer, Tefecilik Suçu, CHD, S.14, Y.5, Aralık 2004, s.111
 5. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda “kaynakça” olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
 6. Ceza Hukuku Dergisi’nin yazı dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca yazılar da yayınlanabilir. Bu yazıların Türkçe başlık ve özetlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe yazılar için de makalenin adının İngilizce şekli, Türkçe ve İngilizce Özetlerinin gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Yazarlar, unvanları, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve E-mail adreslerini bildirmelidirler.
 8. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar istek halinde hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanmaktadır. 
 9. Yayınlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. Yazarın Kurul’un yayınlanmama kararına ve hakem raporuna itiraz hakkı bulunmaktadır.
 10. Yazım yanlışlarının olağan dışında bulunması ve/veya bilimsellik ölçütlere uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 11. Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde Kurul’a gönderilmesi gerekmektedir.
 12. Hakem incelemesinden geçen ve yayınlanmasına ve/ veya düzeltilerek yayınlanmasına karar verilen yazıların son şeklinin elektronik posta yoluyla tekrar teslim edilmesi gerekmektedir.
 13. Gönderilen yazıların yayınlanması durumunda, yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın elektronik ortamda “olur” verdiği ve yazının basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki umuma iletim, yayma, çoğaltma, işleme ve devir haklarının Seçkin Yayıncılık A.Ş’ye devredildiği kabul edilir.
 14. Gönderilecek yazıların Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlarının 10 punto olarak hazırlanması ve 40 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
 15. Yazar’a telif ücreti ödenmeyecek, iki adet dergi gönderilecektir.