Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İhtiyati Hacizde İspat

Mehmet Akif TUTUMLU

A. GENEL OLARAK

İhtiyati haciz; bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına alınması için, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına ve alacaklarına el konulması anlamına1 gelen bir geçici hukuki koruma kurumudur.

Davaların görece uzun sürmesi, bundan başka alacağın icra yoluyla tahsili sürecinin de ayrı bir zaman gerektirmesi, alacağın tahsili olanağını zayıflatan olgular olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olgu, alacağın baştan güvence altına alınması ihtiyacını doğurmaktadır.

Anılan ihtiyaç, ihtiyati haciz kurumunu uygulamada en çok başvurulan geçici hukuki koruma türlerinden biri hâline getirmektedir.