Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Eleştirinin Amacı, Yanlışı En Aza İndirgemeye Çalışmaktır...

Remzi Özmen

"Terazinin Dengesi" sizlerin katkısına açık demiştik. Öcal Kemal Evren'e katkısı için teşekkür ediyorum. Amacımız, eleştirerek katkı sunmak; eleştirinin gerçek amacı da budur. Yanlış yapmak kaçınılmaz bir olgudur; ancak en aza indirgemek için eleştiriye kulak vermek de kaçınılmazdır. Yayın Kurulumuzdaki arkadaşlarımızın uyarısıyla bir yanlışımı da düzeltiyorum.

BİR KATKI: MADDESİZ KANUN...

İş Müfettişi Öcal Kemal Evren, ilettiği notunda 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun öyküsünü anlatıyor. Evren'in notunu, daha anlaşılır olması açısından başlıklara ayırarak yayımlıyoruz: