Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kabahatler Kanunu Sonrası SPK Tarafından Verilen Para Cezasına Karşı Görevli Yargı Yeri

Aydın Akgül

Bu çalışmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun verdiği para cezaları da dahil bütün işlemlerinin idari nitelikte olması nedeniyle, söz konusu işlemlerin yargısal denetiminin İdari Yargının görev alanında olduğu vurgulanarak; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda idari para cezasına karşı idare mahkemesine itiraz edilebileceği yönünde açık bir hüküm bulunmadığından, Kabahatler Kanunu sonrasında hangi yargı yerinin görevli olması gerektiği tartışılmıştır.

Hukuk Devleti, İdari Yargının Önemi, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarına Karşı Görevli Yargı Yeri, İdari Para Cezaları, Kabahatler Kanunu Sonrası Sermaye Piyasası Kurulu Para Cezasına Karşı Görevli Yargı Yeri.

Giriş

Sermaye piyasası nın güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda öngörülen diğer görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ülkemizdeki bağımsız idari otoritelerin ilklerindendir.

31.03.2005 tarihli ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ülkemizde idari para cezalarına karşı hangi yargı organının görevli olması gerektiği yeniden tartışılmaya başlanmıştır. İşte, bu çalışmanın konusunu da, Sermaye Piyasası Kurulu ’nca verilen para cezalarına karşı hangi yargı yerinin görevli olduğu oluşturmaktadır.

İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde idarenin yargısal denetiminin gerekliliği anlatılacaktır. İdarenin yargısal denetiminin gerekliliği üzerinde durulduktan sonra, bu denetimin yapılışında ortaya çıkan iki sistem, yani adli ve idari rejim kısaca anlatılacaktır. Yine bu bölümde, idari yargının gerekliliği ve önemi ile Anayasa Mahkemesi açısından idari yargının görev alanına değinilecektir.