Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Mustafa ARTUÇ

Ülkemiz tarafından da imzalanmış bulunan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek, Kara Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol ve TCK’da düzenlenmiş bulunan göçmen kaçakçılığı suçu yargıtay kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı.

1- Genel Olarak

Göçmen kaçakçılığı suçları, Ülkemiz tarafından da imzalanmış bulunan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek, Kara Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ün (bundan sonra Protokol olarak anılacaktır) gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, ilk defa 4771 sayılı Kanunun 2. B maddesiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 201/a maddesinin eklenmesi suretiyle düzenlenmiş olup, aynı gerek nedeniyle de 5237 sayılı TCK’nın 79. maddesine alınmıştır.

Göçmen kaçakçılığı, Protokolde ve 765 sayılı TCK’da tanımlanmıştır. Ancak bu tanım yeni TCK’ya alınmamıştır.

Protokolün 3/a maddesine göre; “Göçmen kaçakçılığı, doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin temini” anlamına gelir.