Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kuzey Kıbrıs Organ ve Doku Nakli Kanunu Taslağı ile Karşılaştırmalı Olarak Son Yasal Değişiklikler Işığında Türk Organ ve Doku Nakli Hukuku

Turkish Organ and Tissue Transplantation Law in Consideration of Last Amendments Compared With the Northern Cyprus Draft Organ and Tissue Transplantation Act

Hakan HAKERİ

Türk Organ ve Doku Nakli Hukuku birçok ülkeye nazaran erken bir dönemde şekillenmeye başlamıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde henüz yasal bir düzenleme yokken ülkemizde konuya ilişkin bir kanun çıkarılmıştır. Bir tıbbi müdahale olarak diğer tıbbi müdahalelerden farklı olmasa da, organ ve doku nakli açısından birçok özel hükme ihtiyaç bulunduğundan, bir yasal düzenleme gerekliliği vardır. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bu gereklilik görülmüş ve daha önce yürürlüğe girmiş bir kanun olmasına rağmen, güncel gelişmelere uygun bir kanun yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmada, mevcut mevzuatımız ile KKTC’de hazırlanan taslak karşılaştırılarak, KKTC bakımından somut önerilerde bulunulmuştur. 

Organ ve Doku Nakli, Türk Organ ve Doku Nakli Hukuku, KKTC Organ ve Doku Nakli Kanunu Taslağı, Tıbbi Müdahale.

Turkish Organ and Tissue Transplantation Law is shaped relatively earlier than many other countries. Even there was not a legal arrangement in some European countries, an act related to the subject was enacted in our country. Although as a medical intervention there is no difference from others, there is a need to make a legal arrangement comprising some special provisions on organ and tissue transplantation. Thus, in Turkish Republic of Northern Cyprus this necessity is noticed and although there was an act passed before, a new action is initialized to make an act complying with actual developments. In this study, our law compared with the draft prepared in TRNC and substantial suggestions proposed in respect from TRNC.

Organ and Tissue Transplantation, Turkish Organ and Tissue Transplantation Law, TRNC Draft Organ and Tissue Transplantation Act, Medical Intervention.

Bu kısa çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nde Ocak 2014 sonrası oluşan organ ve doku nakline ilişkin hukuki durum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan taslak (Kuzey Kıbrıs Taslağı, KKT) üzerinde inceleme yapılacaktır.

I. KAVRAM

Organ ve doku nakli, “terminal dönemdeki hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanan organ ve doku nakli uygulaması”dır (Türk Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, m.4/1-ğ).1

Organ veya doku nakli, bir bağışlayıcıdan (vericiden) bir alıcıya, iyileştirme amacıyla dokuların veya organların nakledilmesidir.