Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Son Değişiklikler Çerçevesinde Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

Short-Time Working Allowance Application within the Frame of Recent Amendments

Evran KIRMIZI

İşsizlik, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen temel dokuz sosyal riskten biridir. Ülkemizde 1999 yılında kabul edilen 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik riskine karşı kısmen sosyal koruma sağlanmıştır. İşsizlik riskine karşı korumanın genişletilmesi amacıyla ilk kez 2004 yılında hukukumuza giren kısa çalışma ödeneği, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelere göre değişime uğramıştır. 2019 yılı sonunda Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetler salgının yayılmasını önlemek adına bir takım önlemler almışlar, bu önlemler ekonomik açıdan birçok alanda üretimin durmasına ve işsizliğe yol açmıştır. Salgın hastalığın önlenmesi yanında, hastalığın getirdiği ekonomik yıkımın ve işsizliğin önlenmesi için hükümetler, bir dizi önlemleri hayata geçirmiştir. Bu süreçte işsizlik sigortasının önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş ve özellikle işsizlik sigortası kapsamındaki kısa çalışma ödeneği uygulanmasına ilişkin değişikliklerle iş ve üretim kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.

Küresel Ekonomik Kriz, İşsizlik, Kısa Çalışma.

Unemployment is one of the nine fundamental social risks that has been accepted by International Labor Organisation. In our country, with the Unemployment Insurance Act No 4447 enacted in 1999, partially social protection has been provided against unemployment risk. In an effort to extend protection against unemployment risk, short-time working allowance which has been implemented for the first time in our Law in the year 2004, was amended according to the developments both in our country and in the World. At the end of the 2019, due to Coronavirus epidemic spreading from China, governments have taken some precautions in order to prevent contagion and those precautions have caused suspension of production and increase in unemployment. Governments have put some measures into practice in order to prevent economic devastation and unemployment besides spreading of epidemic. During this period, the importance of the unemployment insurance is well understood and prevention of production and job loss with the help of amendments of short time-working allowance are aimed.

Global Economic Crisis, Unemployment, Short Time-Working.

Giriş

Dünya ekonomisi, 2008 yılında ABD’de başlayan küresel mali krizin etkilerinden kurtulmak üzereyken, bu kez de Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirus pandemisi ile yeniden küresel bir krizle karşı karşıya kalmıştır.

Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu hastalık nedeniyle hükümetler salgını önlemek için bir takım önlemler almışlar, bu önlemler ekonomik açıdan birçok alanda üretimin durmasına ve işsizliğe yol açmıştır.

Ülkemizde de salgın hastalığın yayılmasını önlemek adına bir dizi tedbirler ile özellikle insanların toplu olarak bulunduğu restoran, bar, kafeterya gibi işyerleri kapatılmış, seyahat yasakları nedeniyle taşıma ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işyerleri bu durumdan doğrudan etkilenmiştir. Bununla birlikte, insanların evden çıkmaması konusunda getirilen sınırlamalar ve öneriler, talep düşüşünü beraberinde getirmiş ve dolaylı olarak bazı işyerlerinin kapanması sonucunu doğurmuştur.