Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sahte Fatura
 (naylon Fatura) Kullanımı, Müeyyideleri

Rüknettin KUMKALE

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “naylon fatura”nın kelime anlamı, “Giriş faturası olmayan bir mal için alıcıya verilen ve birini harcama yapmış gibi göstermek amacıyla düzenlenen faturanın halk arasındaki adı” olarak tanımlanmıştır.

“Naylon fatura”, geniş anlamıyla sahte faturadır. Piyasada kullanılan, gerçek alışveriş karşılığı olmayan vb. gibi, hakiki bir işlem sonucunda düzenlenmeyen faturadır. Yasalarımıza göre, naylon faturayı alan da veren de suçludur (Vergi Sözlüğü, Rüknettin Kumkale, As Yayınları, Şubat 2001, Ankara).

Vergi Usul Kanununun, “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde, kaçakçılık suçunun oluşmasıyla ilgili şartlar belirtilmektedir.