Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Editörden, Künye, İçindekiler

Editörden

Değerli Okurlarımız;

Yeni bir adli yılın başlangıcında, birbirinden dikkat çekici yeni makaleler, güncel yargı kararları, haberler, kıymetli görüş ve yorumlarla, yeni çalışma döneminize verimli bir katkı sağlayıp, faydalı olacağı inancıyla hazırladığımız bu sayımızda;

‘Hakemli Makaleler’ bölümünde; Dr. Öğr. Üy. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR’ın “Karşılaştırmalı Hukukta Delil Değerlendirme Yasakları”, Dr. Öğr. Üy. Selin SERT SÜTÇÜ’nün “Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Evlat Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması Koşulunun Cenin Bakımından Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Murat TOPUZ’un “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Zamanaşımının İşlemeye Başlaması İçin Gerekli Koşullardan Olan “Zararın Öğrenilmesi” Olgusu (TBK m.72)”, Arş. Gör. Dr. Harun YILMAZ’ın “Hizmete Girişte Şartları Taşımayan Memurun Durumunun Sonradan Öğrenilmesinin Memuriyet Statüsüne Etkileri ve Sonuçları”, ‘Makaleler’ bölümünde; Doç. Dr. Ozan CAN’ın “Konkordatonun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelere Etkisi”, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’ın “Ketsel Dönüşüm Kanunu, Mülkiyet Hakkının Sınırları”, Erhan GÜNAY’ın “Tereke Borcundan Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu”, Ferhat MEMMEDZADE’nin “Kamu İhale Sözleşmelerinin Belirlenen Bedelinin Altında Tamamlanması Durumunda Yükleniciler Hangi Hakları Talep Edebilir?”, Coşkun ÖZBUDAK’ın “Tehlike Suçu - Zarar Suçu Ayrımı Bakımından 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçu”, Arş. Gör. Emine ÖZDAMAR’ın “Toplu İş Sözleşmesinde Yetki” isimli makaleleri keyifle okuyabilirsiniz.