Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Hakkı ve Bu Hakkın Kullanılmasının Sonuçları

Mehmet Akif TUTUMLU

I. İtiraz Hakkının Hukuki Temeli

Bilirkişi raporuna itirazın hukuki temeli, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 281’inci maddesinin birinci fıkrasında şöyle düzenlenmiştir:

“Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.”1

Bu hak Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 11.12.2018 tarihli ve E. 2016/6783, K. 2018/15410 sayılı kararında şöyle açıklanmıştır: