Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Kararları

Court Decisions

İbrahim BEKTAŞ,Merve İrem YENER

11. HD, 21.5.2018, E. 2016/12364, K. 2018/3766

Acentenin, acentelik sözleşmesinin hükümlerine uymaması, müvekkilin bilgisi ve izni dışında üçüncü kişilerin de acenteliğini yapması hâlinde, müvekkil fesih hakkını kullanabilmektedir. Bu durumda fesih haklı olup, acente denkleştirme alacağına hak kazanamamaktadır.

YARGITAY KARARI