Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Editoryal

Yıldıray SAK

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Sayın Prof. Dr. Yusuf Aksar’ın Uluslararası Ceza Mahkemeleri
Rezidüel Mekanizması Yargıçlığına Seçilmesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 1966/2010 (S/RES/1966/2010) sayılı kararı ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) için 21-22.12.2018 tarihinde yapılan seçimde, Fakültemiz Dekanı ve dergimizin sorumlu yazı işleri müdürü Prof. Dr. Yusuf Aksar üye yargıç olarak seçilmiştir.

Uluslararası hukukta bireysel cezai sorumluluğun tespitinde büyük rol oynayan uluslararası ceza mahkemelerinden biri olan UCMRM, Güvenlik Konseyi’nin Ruanda ve Yugoslavya’da gerçekleşen olayların soruşturulması ve sorumlularının tespiti için kurduğu Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemelerini kapatmasından sonra, bu mahkemelerin dava ve işlerine devam edilmesi amacı ile kurulmuştur1 . Dolayısıyla UCMRM yetki açısından bu mahkemelerin halefidir. Bu durumun bir sonucu olarak, Eski Yugoslavya ve Ruanda mahkemeleri statülerinde belirlenen suçlar ile ilgili soruşturma açılan kişilerin yargılanması ve kaçak durumda olanların mahkeme önüne çıkartılması, temyiz aşamasında olan yargılamaların gerçekleştirilmesi, verilmiş olan cezaların infazının denetlenmesi ve ulusal yargı yerleri ile gerekli işbirliğinin sağlanması UCMRM’nin görevleri arasındadır.

UCMRM’nin, biri Ruanda diğeri de eski Yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi için olmak üzere iki faaliyet merkezi (branch) vardır. Bunlardan biri Arusha, Tanzanya’da, diğeri ise Lahey, Hollanda’dadır2 . UCMRM’nin Başkanı, Savcısı ve Yazı İşleri Müdürü her iki merkezden de sorumludur. Başkan, BM Genel Sekreteri tarafından, Güvenlik Konseyi’ne ve üye hakimlere danışıldıktan sonra atanır. Savcı, Genel Sekreterin gösterdiği adaylar arasından Güvenlik Konseyi tarafından atanır. Yazı İşleri Müdürü ise doğrudan Genel Sekreter tarafından atanır3 .