Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anonim Şirketlerde
 Bağış ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Donation in Joint-Stock Companies and the Responsibility of the Administrators

Burak ADIGÜZEL

Anonim şirketler hukuk içinde bir tüzel kişilik olarak faaliyette bulunurken, bu faaliyetleri içinde bağış yapmak da bulunmaktadır. Anonim şirketin tüzel kişi olarak organları, bu bağışı yapmada yetkili olacaktır. İşte bu bağışın nasıl yapılabileceği ve kime yapılabileceği, bu bağışın yapılamasında kanuni sınırların olup olmadığı önem taşımaktadır. Zira bağışın hukuki olarak yapılamaz nitelikte olması ve buna rağmen yapılması, bu bağışı yapan yöneticilerin sorumluluğunu doğuracaktır.

Anonim Şirket, Bağış, Yönetici, Yöneticilerin Sorumluluğu.

At the right time the joint-stock companies act as a legal person in law, donatios are counted as one of diese activities of the firm. As an organ of the legal person of the joint-stock company, the organs of the firm are authorized for this donation. As such, it is important that how this donation can be realized and to whom it can be done and whether there is any legal limitations for that. Because, the realization of donation although it is illegal, will cause the responsibility of the administrators of the firm, who has made it.

Joint-Stock Company, Donation, Administrator, The Responsibility of the Administrators.

Giriş

Şirketin bağış yapması teoride ve uygulamada üzerinde çok durulmayan ancak şirket yöneticilerinin sorumluluğuna yol açabilecek bir konudur.

Bir ticaret şirketinin bağış yapabilmesi, gerçek kişilere nazaran belli şartlar ve sınırlamalara bağlanmaktadır. Zira ticaret şirketi adı üstüne bir ortaklıktır ve ortakların en önemli menfaati olan kâr elde etme faaliyetinin devamı ve buna bağlı olarak sermayenin korunması gerekliliğidir.

Şirketler açısından bağış yapmanın hem niteliği hem de miktarı konusunda hukukî sınırlar olduğu gibi, bağışın yapılabilmesi için yine ehliyet ve ehliyete bağlı olarak yetki açısından sınırlar bulunmaktadır.