Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Borçlar Kanununa Göre İşverenin Ücret Ödeme Borcu

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

GİRİŞ

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan ücrete ilişkin hükümler, 4857 sayılı İş Kanunundan daha ayrıntılı düzenlenmiştir.

İşçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul edilmiş ticari esaslar göz önünde tutularak belirlenecektir.

İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin ücret talep etme hakkı doğacaktır.