Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Müşteriler Hesabının İşleyişi ve Değerlendirilmesi

Rüknettin Kumkale

Uygulamada “Müşteriler Hesabı” olarak adlandırılan hesap, Tek Düzen Hesap Planında “Alıcılar Hesabı” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle mizanlarda ve bilançolarda görülen “Alıcılar Hesabı”nı işletmelerin müşterileri ile olan münasebetlerinin takip edildiği hesap olarak düşünmek gerekmektedir.

Alıcılar Hesabı, işletmenin, faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Diğer bir anlatımla bu hesap işletmenin müşterileri ile olan cari hesap ilişkilerinin takibi için kullanılmaktadır. Alıcılar Hesabı, Tek Düzen Hesap Planında 120 numara ile belirtilmiştir.

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba; borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir. Diğer bir anlatımla müşteriye açık bir fatura yani bedeli alınmamış bir fatura kesildiği zaman bu hesabın borcuna kayıt edilir. Fatura ile ilgili veya müşteriden bir tahsilat gerçekleştirildiği zaman ise alacağına kayıt yapılır.