Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Veysel BAŞPINAR

ISSN: 1301-1308
Makale Sayısı: 1806
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi:
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
 • Yayıncısı:
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Editör:

  Zehra Betül KULP
 • Editör:

  Leyla Müjde KURT
 • Editör:

  Fahri Gökçen TANER
 • Editör:

  Veysel BAŞPINAR
 • Yayın Sahibi:

  Muharrem ÖZEN
 • Yayın Kurulu:

 • Cüneyt OZANSOY
 • Zarife ŞENOCAK
 • Merih ÖDEN
 • Aynur YONGALIK
 • Gülin GÜNGÖR
 • Hasan AYRANCI
 • Levent AKIN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  İsmail DEMİR

Danışma Kurulu:

 • Tuğrul ARAT
 • Sabih ARKAN
 • Hasan ERMAN
 • Yüksel İNAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Nevzat TOROSLU
 • İlhan ULUSAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 2. Yazılar "Microsoft Word" programında kaydedilmiş bir diskette veya CD'de (yazı tipi Times New Roman, 12, normal stil) ve A-4 boyutunda (bir nüshada yazar adı olmaksızın) iki nüsha çıktısı ile birlikte teslim edilmelidir.
 3. Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, çalışma planına ve bibliyografyaya (kaynakçaya) mutlaka yer verilmelidir.
 4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, Dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün de yazının sonuna eklenerek gönderilmesi gereklidir.
 5. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
 6. Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın verdiği disketteki veya CD'deki biçimiyle yazısına "basıla" verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Komisyonu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 7. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmeyecektir.
 8. Dergide, çeviri, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazıları kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılacaktır.
 9. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar.