Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Fasikül Hukuk Dergisi

Editör: Bahri ÖZTÜRK

ISSN: 1309-4327
Makale Sayısı: 785
Yayın Periyodu: Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Bahri ÖZTÜRK
 • Editör Yardımcısı:

  Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Özge SIRMA
 • Özdem ÖZAYDIN
 • Durmuş TEZCAN
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Yasemin F. SAYGILAR
 • Efser ERDEN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Serkan SEYHAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Berrin AKBULUT
 • Tayfun AKGÜNER
 • Münevver AKTAŞ
 • Uğur ALACAKAPTAN
 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Atilla ALTOP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Cem AYBIYIK
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Cüneyt BELLİCAN
 • Sakine Nilüfer BİLGİN
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Onursal CİN
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Burcu DÖNMEZ
 • İbrahim DÜLGER
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • T. Mesut EREN
 • Barış ERMAN
 • Turhan ESENER
 • Vesile Sonay EVİK
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Helmut GOERLİCH
 • Walter GROPP
 • Ahmet GÖKCEN
 • Sesim GÜLEÇ
 • Recep GÜLŞEN
 • Yeliz GÜMRÜKÇÜOĞLU
 • Fatih GÜNDOĞDU
 • Hasan Atilla GÜNGÖR
 • Devrim GÜNGÖR
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Hamit İ. HANCI
 • Turgut KALPSÜZ
 • Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU
 • Behiye KAZANCI
 • Rayegan KENDER
 • Serap Keskin KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Hülya KORKMAZ
 • Ömer KORKMAZ
 • Baki KURU
 • Hasan KÖNİ
 • Fatih Selami MAHMUTOĞLU
 • Michael NAGEL
 • Ergin NOMER
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Derya Aydın OKUR
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Ali Necip ORTAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Gottfried PLAGEMANN
 • Ata SAKMAR
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Yasemin F. SAYGILAR
 • Handan SEVÜK
 • Özge SIRMA
 • Doğan SOYASLAN
 • Adem SÖZÜER
 • Bülent TAHİROĞLU
 • Ünal TEKİNALP
 • Durmuş TEZCAN
 • Çiğdem TIKTIK
 • Faruk TURHAN
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • İlhan ULUSAN
 • Funda YAVAŞLAR
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Caner A. YENİDÜNYA
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • Hamide ZAFER
 • Hatice Aysel ÇELİKEL
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Mesut ÖNEN
 • Rıfat Murat ÖNOK
 • Turgut ÖZ
 • Aytaç ÖZELÇİ
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Ali ÖZGÜVEN
 • Meral ÖZKAN
 • Ergun ÖZSUNAY
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Hanife ÖZTÜRK
 • Çağatay ÜSTÜN
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Cumhur ŞAHİN
 • Oğuz ŞİMŞEK
 • Oğuz ŞİMŞEK

Fasikül Hukuk Dergisi Yayın İlkeleri

1. Fasikül, ayda bir yayınlanan, özellikle karar tahlillerine ağırlık veren, hakemli bir dergidir.
2. Fasikül bir hukuk dergisidir, hukukçunun değil, hukukun üstünlüğünü savunur ve  günlük siyasetle ilgilenmez.
3. Fasiküle yayınlanmak üzere gönderilen yazılar özgün olmak zorundadır. Başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş yazılara Fasikülde yer verilemez.   
4. Fasikül, kamu yararına çalışan bir dergi olacağından ve bu bağlamda, yargı yerleri başta olmak üzere tüm ilgili kişi veya kurumlara ücretsiz gönderileceğinden, makale veya karar tahlillerine telif hakkı ödenmez. Yazar, yazıyı göndermekle, bu şartı kabul etmiş sayılır; ayrı bir sözleşme yapılması aranmaz.
5. Dergide yayınlanan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur. Derginin aslen veya müteselsilen hiç bir sorumluluğu bulunmaz.
6. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe olduğu gibi, anlaşılır bir Türkçe özet koymak koşuluyla, yabancı dilde de yazılabilir. 
7. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda Yayın Kurulu yazının yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir ve yazarı durumdan haberdar eder.
8. Yayınlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Aksi davranışlara karşı yasal yollara gidilecektir. Bu ilke, elektronik ortamlar için de geçerlidir. 
9. Yazılar, yazının başına başlık ve anahtar kelimeleri ekleyerek gönderilmelidir.
10. Yayınlanacak yazıların, 4 sayfayı geçmemek şartıyla (en çok), "Times New Roman" karakterinde olması, ana metnin 1 satır aralığı ve 10 punto, dipnotların 8 punto ile yazılması gerekmektedir.
11. Yazıların dipnotları sayfa altında, usulüne uygun bir şekilde  gösterilmelidir. 
Örnek:
1. Öztürk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
12.Baskı, Ankara 2009, s.300
12. Karar tahlili (analizi veya incelemesinin) planı şu şekilde olmalıdır:
A. Karara Konu Olayın Özeti 
B. Çözümü Gereken Hukuki Sorun
C. Mercilerin Görüşleri (Birer cümle ile ve anlaşılır biçim-de)
a) Yerel Savcılığın Görüşü
b) Yerel Mahkemenin Görüşü
c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Görüşü
d) Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi'nin Görüşü
e) (Varsa) Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Görüşü
f) (Varsa) Diğer Mercilerin Görüşü)
D. Görüşümüz
a) Mevzuat 
b) İçtihat
c) Doktrin
d) Sonuç  
13. Makale planı da şu şekilde yapılmalıdır:
Örnek: 
Ceza Muhakemesinde Adil Yargılama
Giriş
I. Kavram
A. Terim
B. Tanım
II. Unsurları
A. Bağımsız ve Tarafsız Hakim
a) Bağımsızlık
aa) Anayasal Durum
aaa) Genel Olarak
bb) Evrensel İlkeler
aaa) Bangalor İlkeleri
bbb) AİHM’nin Kriterleri
ccc) ....................
ddd) ................... 
b) Tarafsızlık 
B ...........
C ...........
D ...........
E ...........
Sonuç 
Bu ayırımlar ihtiyaca göre, üçlü dörtlü, beşli hatta daha da fazla olabilir. 
14. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
15. Yazılar word dosyası olarak e-mail veya diskete kaydedilerek posta – kargo ile veya elektronik ortamda  gönderilmelidir.