Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Safiye Nur BAĞRIAÇIK

ISSN: 1309-8837
Makale Sayısı: 459
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Muharrem TÜTÜNCÜ
 • Editör:

  Nihal URAL ÇINAR
 • Editör:

  Safiye Nur BAĞRIAÇIK
 • Editör Yardımcısı:

  Ceren YILDIZ
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Bahri ÖZTÜRK
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Muharrem TÜTÜNCÜ
 • Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
 • Safiye Nur BAĞRIAÇIK
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Özlem ACAR ÜNAL
 • Cem AKBIYIK
 • Didem ALGANTÜRK LİGHT
 • Murat ALIŞKAN
 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Atilla ALTOP
 • İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU
 • Ali AYLİ
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Safiye Nur BAĞRIAÇIK
 • Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
 • Cüneyt BELLİCAN
 • Sakine Nilüfer BİLGİN
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Ender DEMİR
 • Nazlı Hilal DEMİR
 • Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
 • Mehmet Serkan ERGÜNE
 • Bilge ERSON ASAR
 • Emre ESEN
 • Turhan ESENER
 • Gürbüz GÖKÇEN
 • Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT
 • Fatih GÜNDOĞDU
 • Hasan Atilla GÜNGÖR
 • Seda Ş. GÜNGÖR
 • Esra HAMAMCIOĞLU
 • Pınar Çağla KANDIRALIOĞU CUYLAN
 • Özlem KARAMAN COŞGUN
 • Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ
 • Reyagan KENDER
 • Ömer KORKMAZ
 • Gülfer KUYUCU MERİÇ
 • Hasan KÖNİ
 • Emine MINDIZ
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Tamer PEKDİNÇER
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT
 • Özge SIRMA GEZER
 • Cemil SİMİL
 • Pervin SOMER
 • Bülent TAHİROĞLU
 • Hülya TAŞ KORKMAZ
 • Durmuş TEZCAN
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • Muharrem TÜTÜNCÜ
 • İlhan ULUSAN
 • Nihal URAL ÇINAR
 • Emine YAZICIOĞLU
 • Kübra YETİŞ ŞAMLI
 • Ceren YILDIZ
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • Mesut ÖNEN
 • Turgut ÖZ
 • Özdem ÖZAYDIN
 • Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
 • Ergun ÖZSUNAY
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Tufan ÖĞÜZ
 • Samim ÜNAN
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
 • Oğuz ŞİMŞEK

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

1.    İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanmaktadır.

2.    Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

3.    Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.

4.    Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp bir CD’ye kaydedilerek İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na ya da ikuhfd@iku.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

5.    Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilir.

6.    Yayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Bu bağlamda yazara da yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir.

7.    Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

8.    Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, mahkeme kararlarına ve yorumlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulunun yetkisindedir.

9.    Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları İstanbul Kültür Üniversitesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

10.  Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe başlık ve özetleri ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

11.  Yazıların, Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto olarak yazılması gerekmektedir. Yazının dipnotları sayfa altında gösterilerek 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Yazıların sonunda, yazıda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Kitaplar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Kitabın Adı, Baskı, Yayınevinin İsmi, Baskı Yeri, Yıl, Sayfa sayısı.

Makaleler dipnot listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Yıl, sayfa sayısı.

Göndermeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Yazarın SOYADI, s. sayfa sayısı.

Kararlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Y. 1.HD., T. 01.01.2001, E. 2001/1, K. 2001/2. örneğine uygun olarak yapılması

İnternetten alınan dokümanlar dipnotta aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Yazının Başlığı, Tarih, İnternet adresi, Erişim Yılı.

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI,, Adı; Kitabın Adı, Baskı, Yayınevinin İsmi, Baskı Yeri, Yıl.

Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Yıl.

İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

 Yazarın SOYADI, Adı; Yazının Başlığı, Tarih, İnternet adresi, Erişim Yılı.

12.  Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.