Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sayıştay Dergisi

Editör: Necip TOSUN

ISSN: 1300-1981
Makale Sayısı: 949
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer Sayılar
 • Sahibi:
  T.C. Sayıştay Başkanlığı adına Dr. Zekeriya TÜYSÜZ
 • Yayıncısı:
  Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü
 • Editör:

  Necip TOSUN
 • Yayın Sahibi:

  Fikret ÇÖKER
 • Yayın Kurulu:

 • Filiz KÖROĞLU AYDINLI
 • Hilal ULUÇAY DEMİR
 • Necip TOSUN
 • Ahmet TANER
 • Mehmet KÖSEDAĞ
 • Melek ŞANAL DEMİRKAN
 • Mehmet GÖKMAĞARA
 • Mehmet BALİOĞLU
 • Zekeriya ASLAN
 • Berna ERKAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Melek ŞANAL DEMİRKAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Nadir ARSLANTÜRK

Danışma Kurulu:

 • Tekin AKDEMİR
 • Adnan AKIN
 • Figen ALTUĞ
 • Başak ATAMAN GÖKÇEN
 • Hamza ATEŞ
 • Mustafa AYDIN
 • Erkan AYDIN
 • Enver AYDOĞAN
 • Burhan AYKAÇ
 • Asım BALCI
 • Mehmet BARCA
 • Ömer Faruk BATIREL
 • Necmiddin BAĞDADİOĞLU
 • Vahit BIÇAK
 • Kamil BİLGİN
 • Nurettin BİLİCİ
 • Yılmaz BİNGÖL
 • Kudret BÜLBÜL
 • Ali DANIŞMAN
 • Seyithan DELİDUMAN
 • Şenol DURGUN
 • Recai DÖNMEZ
 • Ekrem ERDEM
 • Halis Yunus ERSÖZ
 • Enver Alper GÜVEL
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Cemal İBİŞ
 • Murat İNCE
 • Selma KARATEPE
 • Hikmet KAVRUK
 • Said KINGIR
 • Önder KUTLU
 • Hacı Ömer KÖSE
 • Sedat MURAT
 • Levent MUTLU
 • M. Kamil MUTLUER
 • Fevzi Rıfat ORTAÇ
 • Yasin SEZER
 • Hakan TAŞDEMİR
 • Yusuf TEKİN
 • Metin TOPRAK
 • Zerrin TOPRAK KARAMAN
 • Hasan TUTAR
 • Zekeriya TÜYSÜZ
 • Ali Murat VURAL
 • Azmi YALÇIN
 • Binhan Elif YILMAZ
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Adnan ÇELİK
 • Ali ÇELİKKAYA
 • Süleyman ÖZDEMİR
 • Ahmet ÖZDEMİR
 • Mehmet Akif ÖZER
 • Nail ÖZTAŞ
 • Mehmet Ali ÖZYER
 • Münir ŞAKRAK

• Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan hakemli bir dergidir.

• Derginin yayın konusu denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.

• Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

• Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.

• Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da CD’ye kaydedilmiş olarak aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilir:

Sayıştay Dergisi
Destek 6 Grup Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat/ANKARA

• Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.

• Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

• Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte gönderilir.

• Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir.

• Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

• Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.