Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Nuray EKŞİ

ISSN: 1309-8837
Makale Sayısı: 459
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Nuray EKŞİ
 • Editör Yardımcısı:

  Elif Altınok ÇALIŞKAN
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Nuray EKŞİ
 • İlhan ULUSAN
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Aytaç ÖZELÇİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Ayşegül GENÇ KEMEÇ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  İsmail ÇAM

Danışma Kurulu:

 • Tayfun AKGÜNER
 • Nuray EKŞİ
 • Turhan ESENER
 • Turgut KALPSÜZ
 • Rayegan KENDER
 • Baki KURU
 • Ergin NOMER
 • Ata SAKMAR
 • Ünal TEKİNALP
 • Durmuş TEZCAN
 • İlhan ULUSAN
 • Hatice Aysel ÇELİKEL
 • Bahri ÖZTÜRK

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

1.    İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanmaktadır.

2.    Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

3.    Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.

4.    Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp bir CD’ye kaydedilerek İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na ya da ikuhfd@iku.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

5.    Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilir.

6.    Yayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Bu bağlamda yazara da yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir.

7.    Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

8.    Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, mahkeme kararlarına ve yorumlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulunun yetkisindedir.

9.    Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları İstanbul Kültür Üniversitesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

10.  Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe başlık ve özetleri ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

11.  Yazıların, Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto olarak yazılması gerekmektedir. Yazının dipnotları sayfa altında gösterilerek 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Yazıların sonunda, yazıda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Kitaplar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Kitabın Adı, Baskı, Yayınevinin İsmi, Baskı Yeri, Yıl, Sayfa sayısı.

Makaleler dipnot listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Yıl, sayfa sayısı.

Göndermeler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Yazarın SOYADI, s. sayfa sayısı.

Kararlar dipnotlarda aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Y. 1.HD., T. 01.01.2001, E. 2001/1, K. 2001/2. örneğine uygun olarak yapılması

İnternetten alınan dokümanlar dipnotta aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Yazının Başlığı, Tarih, İnternet adresi, Erişim Yılı.

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI,, Adı; Kitabın Adı, Baskı, Yayınevinin İsmi, Baskı Yeri, Yıl.

Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın SOYADI, Adı; Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Yıl.

İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

 Yazarın SOYADI, Adı; Yazının Başlığı, Tarih, İnternet adresi, Erişim Yılı.

12.  Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.