Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Haluk SONGUR

ISSN: 2146-7129
Makale Sayısı: 172
Yayın Periyodu: 6 Aylık

  Editör:

 • Haluk SONGUR
 • Editör Yardımcısı:

 • Fahrettin ÖNDER
 • Editör Yardımcısı:

 • Meltem İneli CİĞER
 • Editör Yardımcısı:

 • Didem ERDOĞAN
 • Editör Yardımcısı:

 • Burak ERECE
 • Editör Yardımcısı:

 • Yüksel METİN
 • Editör Yardımcısı:

 • Numan TEKELİOĞLU
 • Editör Yardımcısı:

 • Özgenur YİĞİT
 • Editör Yardımcısı:

 • Veli ÇİÇEKKAYA
 • Yayın Sahibi:

 • Haluk SONGUR
 • Yayın Kurulu:

 • Yüksel METİN
 • Fatma SIRTKAYA
 • Haluk SONGUR
 • Faruk TURHAN
 • Numan TEKELİOĞLU
 • Hikmet TOKGÖZ
 • Muhammed Emre TULAY
 • Gökçe TUNÇ
 • Veli ÇİÇEKKAYA
 • Ayşe YAMAN KAPLAN
 • Ömer YILDIRIM
 • Özgenur YİĞİT
 • Esin YÜĞRÜK
 • Gamze KIRLIOĞLU
 • Fahrettin ÖNDER
 • Burcu ÖZKUL
 • Güler Berna ŞENTÜRK
 • Zehra KORKMAZ
 • Ömer ÇON
 • Fırat KESKİN
 • SELİM CİĞER
 • Abdurrahman KAVASOĞLU
 • Merve AKKAYA
 • Betül Azaklı ARSLAN
 • Vahdettin AYDIN
 • Mücahit AYDIN
 • Semiha ÖNDER BALAMAN
 • Efe BİLKE
 • Meltem İneli CİĞER
 • İsmail AKBAŞ
 • Neslihan DEMİRKOL
 • Mustafa Can ERMİŞ
 • Süleyman DOST
 • Şulenur GÖZTEPE
 • Damla GÜNDOĞDU
 • Burak ERECE
 • Didem ERDOĞAN
 • Zühre ELVAN
 • Esra DURSUN

Danışma Kurulu:

 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Servet ARMAĞAN
 • Mehmet Emin ARTUK
 • Yavuz ATAR
 • Ethem ATAY
 • Veysel BAŞPINAR
 • Timur DEMİRBAŞ
 • İlyas DOĞAN
 • Albin ESER
 • Ahmet GÖKCEN
 • Aydın GÜLAN
 • Hakan HAKERİ
 • Yusuf Şevki HAKYEMEZ
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Arslan KAYA
 • İsmail KAYAR
 • Osman KAŞIKÇI
 • Muharrem KILIÇ
 • Mustafa KOÇAK
 • Helene LAMBERT
 • M. Selami MAHMUTOĞLU
 • Lisa MARDIKIAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Sami SELÇUK
 • Adem SÖZÜER
 • Süha TANRIVER
 • Silvia TELLENBACH
 • Erdal TERCAN
 • Durmuş TEZCAN
 • Hasan TUNÇ
 • Ömer ULUKAPI
 • Feridun YENİSEY
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Turan YILDIRIM
 • Muhammet ÖZEKES
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Yener ÜNVER
 • Güzin ÜÇIŞIK
 • Cumhur ŞAHİN
 • Kemal ŞENOCAK

Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan hakemli ulusal bir dergidir.
Dergide hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe olmakla birlikte İngilizce ve Almanca dilde yazılar da dergide yayımlanmaktadır.
Derginin yazım kurallarına, etik ilkelerine, yayın politikasına, atıf ve kaynakça sistemine uygun olmayan makaleler yayımlanmamaktadır.
Dergimizde uygulanan çift kör hakemlik sistemiyle makaleler bağımsız olarak tarafsız hakemlerce değerlendirilmektedir. Eserlerin gönderilmesi veya yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Yazarların makale gönderebilmeleri için ORCID numarası kullanmaları zorunludur. ORCID numarasını ücretsiz edinmek ve hakkında detaylı bilgi almak için www.orcid.org adresi ziyaret edilebilir.
Yazarların makaleleri Dergipark üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Amaç ve Kapsam

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD), hukukun her dalında özgün ve bilimsel çalışmalara yer vererek ulusal ve uluslararası doktrine ve yargısal kararlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca hukukun köklü ve güncel sorunlarına çözüm bulmaya çalışarak hukuka hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD), Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarındaki araştırma makalelerinin yanı sıra karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çeviri eserlerine de yer vermektedir. Derginin yayın dili, Türkçe olmakla birlikte İngilizce ve Almanca dilde yazılan eserler de kabul edilmektedir. 

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI


1- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce ve Almanca yazılan eserler de yayımlanacaktır. Almanca dilde kaleme alınan yazıların da başlığı, özleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak gönderilmesi gerekir.


2- Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “Adı SOYADI” biçiminde yazılmalıdır. Eserlerini yayınlatmak isteyen yazarların, “ORCID” numarası alıp bunu kişisel bilgileri (Akademik veya Mesleki bilgiler, E-posta Adresi) ile birlikte * işareti kullanılarak verilen dipnotta yazılmalıdır. “ORCID” numarası, https://orcid.org/ adresinden alınabilir.


3- Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 150 sözcükten oluşan (anahtar kelimeler dahil) Türkçe “öz” ve İngilizce “abstract” bulunmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemeli, dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar sözcüklere (keywords) yer verilmelidir. Yazılan İngilizce özetin (abstract) üzerinde yazının İngilizce başlığı da verilmelidir.


4- Ana Metin, A4 sayfa boyutunda, MS Word yazılımı formatında (*.doc, .docx) programı, Calibri yazı karakteri ile 12 punto ve 1 satır aralığı ve dipnotlar, calibri yazı karakteri ile 10 punto, 1 satır aralığı şeklinde yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 3 cm., alt 3 cm., sol 3 cm., sağ 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.


5- Microsoft Word belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)


6- Bölüm başlıklarının tamamı büyük harfle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Metin içerisinde giriş ve sonuç başlıkları da yer almalı ve bu başlıklar numaralandırılmamalıdır. Ayrıca yazıda, sistematik bir bilgi akışı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bütün başlıklar ve paragraf başları bir tab tuşu girintili yazılmalı ve başlıkların öncesi ile sonrasında birer satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıdaki tüm ara (normal) ve alt başlıklar (yatık) 12 punto ile sözcüklerin yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konulmamalı ve bir satır sonra devam edilmelidir.

Örnek:
1. Seviye: Numaralandırma stili: I, II, III… Kalın, Tümü büyük harfler
2. Seviye: Numaralandırma stili: A, B, C… Kalın, İlk harfler büyük
3. Seviye: Numaralandırma stili: 1, 2, 3... Kalın, İlk harfler büyük
4. Seviye: Numaralandırma stili: a, b, c… Kalın, İlk harfler büyük
5. Seviye: Numaralandırma stili: i, ii, iii... Kalın, İlk harfler büyük


7- Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Atıfların nasıl yapılacağına ilişkin Atıf ve Kaynakça sistemimiz aynen takip edilmelidir. 

8- ATIF USULÜ
Dergimizin atıf sistemi aşağıda örneklendirilerek gösterilmiştir. Gönderilen makalelerin bu atıf sistemine uygun olması gerekmektedir. Ayrıca makalenin sonunda verilen kaynakçanın da aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. 
A) Kitaplar 
Kaynak dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez gönderme yapılıyorsa, burada, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü yer alır. “Prof.” gibi akademik unvanlara yer verilmez.
Tek Yazarlı Kitaplar
• Halil İnalcık, Turkey and Europe in History, Eren Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 25.
Aynı kaynağa farklı sayfalarda göndermede bulunulması durumunda;
• İnalcık, Turkey and Europe in History, s. 45. ya da
• İnalcık, 2006, s.45.
İki veya Üç Yazarlı Kitaplar
İki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın Adı ve Soyadı, eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına tire (-) konularak yazılır.
• Stanford J. Shaw - Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, III, çev. Mehmet Harmancı, Er Yayınları, İstanbul, 1994, C. I, s. 18.
• Shaw-Shaw, Osmanlı İmparatorluğu, s. 56.
Üçten Fazla Yazarlı Kitaplar
Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın Adı ve Soyadı verildikten sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” veya yabancı eserlerde “et al.” ibaresi kullanılır.
• Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s. 185.
B) Makaleler 
• Yüksel Metin, “Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir?”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 7, S. 1, s. 10.
Aynı makaleye farklı sayfalarda göndermede bulunulması durumunda;
• Metin, “Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük”, s. 50.
C) Tezler 
• Mesude Göktaş, "Özelleştirmenin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi ve Havaş Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta 1999, s. 18.
Aynı teze farklı sayfalarda göndermede bulunulması durumunda;
• Göktaş, “Özelleştirmenin İnsan Kaynakları”, s. 45.
Ç) İnternetten Alıntılar
• (Künyesi olmayan internet kaynağı) http://www.mfa.gov.tr/koronavirus-salgini-ilemucadele-14-3-2020.tr.mfa (14.3.2020).
• Alim Yıldız, “Manzum Bir Kur’an Falı”,
http://ww w.turkislamedebiyati.com/index.php?tema=1-2&s=1&id=225, (21.08.2011).
D) Aynı Yazarın İki Eseri Kullanıldığınd
• Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 96.
• Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, s. 67. ya da
• Köprülü, 1993, s. 96.
• Köprülü, 2003, s. 67.
Kaynakta yayım yeri yoksa bu durum yayım yeri yok “y.y.”, ve yayım tarihi belirtilmemişse “ts.” şeklinde kısaltmalarla gösterilir.
E) Mahkeme Kararlarına Atıf
Mahkeme kararlarından yararlanıldığında kararı veren mahkeme, karar tarihi, karar sayısı bilgileri verilir.
Yargıtay 5. Dairesinin … tarihli ve … sayılı kararı.
Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarına ilk gönderme tam, sonrakiler kısaltılarak yapılır.
Nilgün Halloran, B. No: 2012/1184, 16/7/2014, § 41.
Nilgün Halloran, § 41.
Anayasa Mahkemesi’nin norm denetiminde verdiği kararlara gönderme aşağıdaki şekilde yapılır:
AYM, E.2012/3, K.2013/25, 5/6/2013, (varsa) § 35.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilk gönderme tam, sonrakiler kısaltılarak yapılır.
Van Der Mussele/Belçika, B. No: 8919/80, 23/11/1983, §§ 32-34.
Van Der Mussele/Belçika, §§ 32-34.
(§ sembolü paragraf, §§ paragraflar demektir)
9- KAYNAKÇA
Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıralanır ve sıra numarası kullanılmaz. Soyadları aynı olan farklı yazarlara ait kaynakların sıralanması ilk adların baş harflerine göre alfabetik olarak yapılır. Aynı yazarın farklı eserleri ise eski tarihliden başlayarak sıralanır. Kaynak isimleri yayımlandığı orijinal dilinde yazılır. İstenirse eser adının Türkçe çevirisi hemen yanında parantez içinde verilebilir.
Kaynak isimleri yayımlandığı orijinal dilinde yazılır. İstenirse eser adının Türkçe çevirisi hemen yanında parantez içinde verilebilir. Kaynaklarda yer alan kitapların sayfa sayısı belirtilmez. Ancak, makalelerde, yayımın hangi sayfalar arasında yer aldığı “ss.” kısaltmasıyla verilir (ss. 12-45 gibi).
• KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
Eğer bir kitap ya da makalenin birden çok yazarı varsa, bu durumda yazar dizininde kitap ya da makaledeki adı ilk yer alan yazarın soyadı esas alınır. Eğer yazar sayısı üçten fazla ise, bu durumda soyadı esas alınan yazarın adının arkasından “vd.” kısaltması eklenir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER


Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD), yayın etiğine en üst düzeyde dikkat ve özen göstererek, bilimsel etik kurallarına uygun yayım yapmayı hedefler. Dergi yayın kurulunun, yazarların ve hakemlerin, görev ve sorumluluklarının bu çerçevede belirlenen kurallar esas alınarak yönetilir. Ayrıca, özellikle İngilizce yayımlanan bilimsel makaleler için, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors – EASE) tarafından belirlenen ilkelere uyulması tavsiye edilir.


Yazarlar
• Hukuk alanında ve özgün olması beklenen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.


• Dergiye gönderilen çalışmaları birden fazla yazarın kaleme alması halinde, her bir yazarın yazarlık ölçütlerine uyması ve ilgili çalışmaya kayda değer bir ölçüde katkı sunması beklenmektedir. Her bir yazar tüm çalışmadan sorumludur.


• Çalışmanın hazırlanmasına katkı sunmuş, ancak çalışmada yazar olarak belirtilmeyen kişilerin isimlerine yer verilmesi halinde, bu kişiler ilgili çalışmadan sorumlu tutulmazlar.


• Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, derginin yazım kurallarında yer alan biçimde atıf yapılmalı ve kaynakçada yer verilmeli, çalışmada kullanılmayan eserlere kaynakçada yer almamalıdır.


• Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.


Hakemler
• Makaleleri tarafsız ve nesnel esaslara göre değerlendirmesi beklenen hakemlerin, kendi uzmanlık alanlarını kapsayan çalışmalarda hakemlik görevini yerine getirmeleri beklenmektedir. Hakemin ilgili çalışmanın değerlendirilmesi hususunda kendini yetkin görmemesi halinde hakemlik görevinden çekilmesi beklenmektedir.


• Hakemlerin gizliliği esas olup hakemlerin ilgili çalışmaları başkaları ile tartışması yasaktır. Ancak editörün kararıyla, gerekli görülmesi halinde, hakemin ilgili çalışmaya ilişkin yorumları, aynı çalışmanın diğer hakemleri ile paylaşılabilmektedir.


• Görevi kabul eden hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmesini kendisine belirtilen süre içinde göndermesi, görevini zamanında yerine getiremeyeceğini düşünmesi halinde ise zaman kaybetmeden editöre bilgi vermesi beklenmektedir.


• Hakemler çıkar çatışması halinde hakemlik görevini reddetmeli, çıkar çatışmasının sonradan fark edilmesi halinde ise editörü bilgilendirmelidir.


Yayın Kurulu'nun
• SDÜHFD'ye gönderilen çalışmalar, ayrımcılığa sebebiyet verecek her türlü unsurdan bağımsız olarak değerlendirilecektir. Ancak, en yakın sayıdaki eserlerin sayısı, önemi, güncelliği vb. gibi sebeplerle ilgili çalışmanın bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilebilecektir.


• Dergiye gönderilen çalışmanın, derginin amaç ve kapsamına, kurallarına uyumu, özgünlüğü ve önemi yönünden yayıma uygun görülmeyen çalışmaların hakeme gönderilmeden editör tarafından reddedilmesi mümkün olup ret kararının sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılacaktır.


• Editörlerin, hakemleri bilgi ve uzmanlıklarına uygun çalışmalar için görevlendirmesi esas olup atanan hakemle, değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması editörün sorumluluğundadır.


• Editör, çift kör hakemlik sisteminin gereklerine uygun şekilde, yazar ve hakemlerin paylaşımı zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, gizli bilgilerinin korunması için azami özeni göstermekle yükümlüdür.


YAYIN İLKELERİ


• Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD) "Hakemli Dergi" statüsünde Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Süleyman Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.


• Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, dönemine göre ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir.
• Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir veya yazarın onayı ile düzelterek yayımlanır.


• Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarında ihtilaf olması halinde yazara bilgi verilir. Yazar, makalesinin üçüncü bir hakeme gönderilmesini veya makalesini geri çekmeyi tercih edebilir. Yazarlara yazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.


• Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın yazıların başlığı, özetleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve İngilizcesi eklenerek gönderilmesi gerekir.


• Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilir.


• Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.


• Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, yazarların isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer verilecektir. Hakem denetimine sunulmayan makalelerde bu durum belirtilir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.

 

 

 

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.