Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Fasikül Hukuk Dergisi

Editör: Bahri ÖZTÜRK

ISSN: 1309-4327
Makale Sayısı: 785
Yayın Periyodu: Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Bahri ÖZTÜRK
 • Yayın Sahibi:

  Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Esra ALAN
 • Özdem ÖZAYDIN
 • Yasemin F. SAYGILAR
 • Özge SIRMA
 • Durmuş TEZCAN
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Esra ALAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Musa GÜNDOĞAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Bilge KARAKÖSE

Danışma Kurulu:

 • Ali Necip ORTAN
 • Aslı ÜNAL
 • Atilla ALTOP
 • Bahri ÖZTÜRK
 • Cem AYBIYIK
 • Durmuş TEZCAN
 • Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 • Funda YAVAŞLAR
 • Gottfried PLAGEMANN
 • Hanife ÖZTÜRK
 • İlhan ULUSAN
 • Mesut ÖNEN
 • Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Münevver AKTAŞ ACABEY
 • Münevver MERTOĞLU
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Oğuz ŞİMŞEK
 • Sakine Nilüfer BİLGİN
 • Turgut ÖZ
 • Turhan ESENER
 • Yasemin F. SAYGILAR
 • Özge SIRMA

Fasikül Hukuk Dergisi Yayın İlkeleri

1. Fasikül, ayda bir yayınlanan, özellikle karar tahlillerine ağırlık veren, hakemli bir dergidir.
2. Fasikül bir hukuk dergisidir, hukukçunun değil, hukukun üstünlüğünü savunur ve  günlük siyasetle ilgilenmez.
3. Fasiküle yayınlanmak üzere gönderilen yazılar özgün olmak zorundadır. Başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilmiş yazılara Fasikülde yer verilemez.   
4. Fasikül, kamu yararına çalışan bir dergi olacağından ve bu bağlamda, yargı yerleri başta olmak üzere tüm ilgili kişi veya kurumlara ücretsiz gönderileceğinden, makale veya karar tahlillerine telif hakkı ödenmez. Yazar, yazıyı göndermekle, bu şartı kabul etmiş sayılır; ayrı bir sözleşme yapılması aranmaz.
5. Dergide yayınlanan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur. Derginin aslen veya müteselsilen hiç bir sorumluluğu bulunmaz.
6. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe olduğu gibi, anlaşılır bir Türkçe özet koymak koşuluyla, yabancı dilde de yazılabilir. 
7. Dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra hakeme gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda Yayın Kurulu yazının yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir ve yazarı durumdan haberdar eder.
8. Yayınlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Aksi davranışlara karşı yasal yollara gidilecektir. Bu ilke, elektronik ortamlar için de geçerlidir. 
9. Yazılar, yazının başına başlık ve anahtar kelimeleri ekleyerek gönderilmelidir.
10. Yayınlanacak yazıların, 4 sayfayı geçmemek şartıyla (en çok), "Times New Roman" karakterinde olması, ana metnin 1 satır aralığı ve 10 punto, dipnotların 8 punto ile yazılması gerekmektedir.
11. Yazıların dipnotları sayfa altında, usulüne uygun bir şekilde  gösterilmelidir. 
Örnek:
1. Öztürk/Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
12.Baskı, Ankara 2009, s.300
12. Karar tahlili (analizi veya incelemesinin) planı şu şekilde olmalıdır:
A. Karara Konu Olayın Özeti 
B. Çözümü Gereken Hukuki Sorun
C. Mercilerin Görüşleri (Birer cümle ile ve anlaşılır biçim-de)
a) Yerel Savcılığın Görüşü
b) Yerel Mahkemenin Görüşü
c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Görüşü
d) Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi'nin Görüşü
e) (Varsa) Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Görüşü
f) (Varsa) Diğer Mercilerin Görüşü)
D. Görüşümüz
a) Mevzuat 
b) İçtihat
c) Doktrin
d) Sonuç  
13. Makale planı da şu şekilde yapılmalıdır:
Örnek: 
Ceza Muhakemesinde Adil Yargılama
Giriş
I. Kavram
A. Terim
B. Tanım
II. Unsurları
A. Bağımsız ve Tarafsız Hakim
a) Bağımsızlık
aa) Anayasal Durum
aaa) Genel Olarak
bb) Evrensel İlkeler
aaa) Bangalor İlkeleri
bbb) AİHM’nin Kriterleri
ccc) ....................
ddd) ................... 
b) Tarafsızlık 
B ...........
C ...........
D ...........
E ...........
Sonuç 
Bu ayırımlar ihtiyaca göre, üçlü dörtlü, beşli hatta daha da fazla olabilir. 
14. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
15. Yazılar word dosyası olarak e-mail veya diskete kaydedilerek posta – kargo ile veya elektronik ortamda  gönderilmelidir.