Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Feriha Bilge TANRIBİLİR

ISSN: 2458-8202
Makale Sayısı: 275
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Yayın Sahibi:

  Can ÇOĞUN
 • Yayın Kurulu:

 • İlker KILIÇ
 • Gamze TURAN BAŞARA
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Mehmet TURHAN
 • Uğur BAYILLIOĞLU
 • Emel BADUR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Aziz Erman BAYRAM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cavid ABDULLAHZADE
 • Ali ACAR
 • Berat Lale AKKUTAY
 • Dilhun AYAYDIN
 • Emel BADUR
 • Uğur BAYILLIOĞLU
 • Nurettin BİLİCİ
 • Mertol CAN
 • Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
 • Begüm DİLEMRE ÖDEN
 • A. Uğur ERİŞ
 • İbrahim ERMENEK
 • Burcu ERTEM
 • Erzan ERZURUMLUOĞLU
 • Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
 • A. Nadi GÜNAL
 • Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
 • Şirin GÜVEN
 • Dilşad KESKİN
 • Elvan KEÇELİOĞLU
 • Ayşe Funda KILIÇ
 • Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ
 • Nesibe KURT KONCA
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Erdal ONAR
 • Tolunay OZANEMRE YAYLA
 • Cüneyt OZANSOY
 • Cemal OĞUZ
 • Doğan SOYASLAN
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Süha TANRIVER
 • Gamze TURAN BAŞARA
 • Mehmet TURHAN
 • Eser US
 • Cem Duran UZUN
 • Abdülkerim YILDIRIM
 • Mustafa Tören YÜCEL
 • Çağlar ÇOPUROĞLU
 • İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU
 • Nizam ÖNEN
 • Ergun ÖZBUDUN
 • Bilge ÖZTAN
 • Fırat ÖZTAN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir. Çeviriler yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmelidir.
 4. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar, Times New Roman karakterinde ana metin 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotların ise 9 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergi editörlüğü’ne e-posta ile veya CD ile gönderilmelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 5. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basılmak üzere” sundukları kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 6. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, ilgili alan editörlerinden birisine gönderilir. Alan editörü makaleyi kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adlarını metinden çıkararak hakeme gönderir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Sonuçlandırılan yazılar Alan editörü tarafından Yayın Kuruluna kararla birlikte teslim edilir.
 7. Alan editörü tarafından sonuçlandırılan çalışmalarla ilgili tüm yazışmalar dergi yönetimi tarafından yapılır.
 8. Dergide yayınlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 9. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, derlemeler, çeviriler ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından alan uzmanlarına talep üzerine yazdırılacak “mevzuat değerlendirmesi, derlemeler vb.” yazılarda ilgiliye yazı başına bir telif ücreti ödemesi yapılır.
 10. Yazarlar, hakem denetiminden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilen makaleleri için yayın haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 11. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 12. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.

Atıf Kuralları

1. Tek yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.)

2. İki yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

3. Üç yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

4. Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı et al., kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı et al., “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

5. Arşiv belgeleri: Arşivin adı, tasnif adı, başlık, numara (No:), tarih.

6. Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb: Yayının adı, basım yeri, yayınlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

7. Derleme yayınlar: Atıf yapılan bölüm ya da makalenin yazarının adı soyadı, “makale ya da bölümün adı”, derleme kitabın adı, derleyenin adı soyadı (der.), çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

8. İnternetten alınan kaynaklara atıf: Biliniyorsa yazarın adı soyadı, varsa güncelleştirme tarihi, “kaynağın başlığı”, internet adresi, belgeye son ulaşım tarihi, (parantez içinde), sayfa numarası (s.).

9. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

10. Kaynakçada yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.