Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Burak HUYSAL

ISSN: 1304-7949
Makale Sayısı: 646
Yayın Periyodu: 2 Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi:
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Burak HUYSAL
 • Editör Yardımcısı:

 • Begüm SÜZEN
 • Yayın Sahibi:

 • Ayşe NUHOĞLU
 • Yayın Kurulu:

 • İpek SARIÖZ BÜYÜKALP
 • Silvia TELLENBACH
 • Öz SEÇER
 • Ahmet YAYLA
 • Zafer KAHRAMAN
 • Burak HUYSAL
 • Evrim AKGÜN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Ziya AKINCI
 • Şebnem AKİPEK ÖNEL
 • Güçlü AKYÜREK
 • Hans-Jörg ALBRECHT
 • Murat ALIŞKAN
 • Steve Mc ALLISTER
 • Atilla ALTOP
 • Mehmet Sinan ALTUNÇ
 • Rainer ARNOLD
 • Selim ATAERGİN
 • Ahu AYANOĞLU MORALI
 • Tolga AYOĞLU
 • Süheyl BATUM
 • Carolyn CHALMERS
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Kadir Emre GÖKYAYLA
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Serap HELVACI
 • Burak HUYSAL
 • Eric JANUS
 • Zafer KAHRAMAN
 • Havva KARAGÖZ
 • Hatice KOCASAKAL
 • Elif KÜZECİ
 • Aslı MAKARACI BAŞAK
 • Stephen MAZZA
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Ali Necip ORTAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Ceren Zeynep PİRİM
 • Tom READ
 • Herbert ROTH
 • Burcu SAVAŞ
 • Öz SEÇER
 • Ulrich SIEBER
 • John SONSTENG
 • Durmuş TEZCAN
 • A. Can TUNCAY
 • Oktay UYGUN
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Didem YILMAZ
 • Emre ÖKTEM
 • Seda ÖKTEM ÇEVİK
 • Sibel ÖZEL
 • Sultan ÜZELTÜRK
 • Ayşe ŞAHİN
 • Şükran ŞIPKA

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 
 2. Yazı, Times New Roman karakterinde, ana metin 1,5 satır aralığı ve 12 punto, dipnotlar ise tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir. 
 3. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak bilimsel çalışmalarda aşağıdaki yazım esaslarına uyulması gerekmektedir.
  a. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafında yer almalı ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum, alanı, e-posta adresi ve ORCID bilgisi bildirilmelidir.
  b. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır. Mevzuat ve yargı kararlarına kaynakçada yer verilmemelidir. İnternet kaynaklarına İnternet Kaynakları başlığı altında yer verilebilir.
  c. Dipnotlarda ve kaynakçada kitaplar [Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Basıldığı Yer, Yıl] şeklinde yer almalıdır. Örneğin: YENİSEY, Feridun, Kolluk Hukuku, İstanbul, 2015. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılmalıdır: Örneğin: YENİSEY, s. 1.
  d. Dipnotlarda ve kaynakçada makaleler [Yazarın SOYADI, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yılı, ilk ve son sayfa numaraları] şeklinde yer almalıdır. Örneğin, TUNCAY, Aziz Can, Magna Carta (Büyük Ferman), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 135-136, 2015, s. 7-28. Sonraki dipnotlarda ise [Yazarın SOYADI, sayfa numarası] şeklinde atıf yapılmalıdır: Örneğin: TUNCAY, s. 7. Yabancı makalelere atıf yaparken Vol ve No kısaltmaları yerine yukarıda belirtilen Türkçe kısaltmalar kullanılmalıdır
  e. Çift yazarlı eserlere [Yazarın SOYADI, Adı / SOYADI, Adı] şeklinde atıf yapılmalıdır.
  f. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın SOYADI, Eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma, sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, TUNCAY, Magna Carta, s. 7. 
  g. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına ve siteye son erişim tarihine yer verilmesi gerekmektedir.
  h. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 6. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
     1. seviye: I, II, III, ...
     2. seviye: A, B, C, ...
     3. seviye: 1, 2, 3, ...
     4. seviye: a, b, c, ...
     5. seviye: aa, bb, cc, ...
     6. seviye: aaa, bbb, ccc, ...
 4. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde yazılan yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile yayımlanabilir. Yazı, hangi dilde yazılmış olursa olsun başlığının ve en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin ve beş anahtar kelimenin, yazıldığı dilde, İngilizce ve Türkçe olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir. Yazıda kısaltmalar cetveline yer verilmemelidir
 5. Yazar, yazısı ile birlikte görev yaptığı kurumu, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir. 
 6. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayım ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir.
 7. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olduğu saptanan ve hakemli yayımlanması talep edilen yazılar, yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Hakem raporu en kısa sürede yazara bildirilir. 
 8. Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî haklar, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. gibi ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Fakülte’ye devredilmiştir.
 9. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir.
 10. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve bu yazılardan kaynaklanacak her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
 11. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların [email protected] e-posta adreslerine word formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.