Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Enerji Hukuku Dergisi

Editör: Mehmet ÖZDAMAR

ISSN: 2147-1436
Makale Sayısı: 101
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü adına Av. Süleyman BOŞÇA
 • Yayıncısı:
  Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Editör:

  Mehmet ÖZDAMAR
 • Yayın Sahibi:

  Süleyman BOŞÇA
 • Yayın Kurulu:

 • Mustafa GÜRBÜZ
 • Setenay ŞEKERCİ
 • Alper Çağrı YILMAZ
 • Ayşin TURGAY SOYDAN
 • Mert KARAMUSTAFAOĞLU
 • İsmail KÜÇÜKÇOPUR
 • Hasan Zihni GÖNEN
 • İbrahim ERMENEK
 • Arsin DEMİR
 • Fatma BOZKURT
 • Zuhal BEREKET BAŞ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Fethiye YAMAK

Danışma Kurulu:

 • Hüseyin ALTAŞ
 • İzak ATİYAS
 • Murat AYDOĞDU
 • Rıza AYHAN
 • Veysel BAŞPINAR
 • Kaan DİLEK
 • Vahit DOĞAN
 • İhsan ERDOĞAN
 • Harun KILIÇ
 • Osman SEVAİOĞLU
 • Bayram SİNKAYA
 • Celal TAŞDOĞAN
 • Refik TİRYAKİ
 • Ali ULUSOY
 • Fadıl YILDIRIM
 • Hilmi ÜNSAL
 • Kemal ŞENOCAK

ENERJİ HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

• Enerji Hukuku Dergisi altı aylık periyotlar halinde yayımlanan bir dergidir.

• Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

• Dergiye gönderilecek yazılarda Enerji Hukuku Dergisi yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

• Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

• Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, bibliyografya (kaynakçaya) yer verilmelidir.

• Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa e-posta adreslerini bildirmelidir.

• Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun incelemesine tabidir. Yayın Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına, yazarından düzeltme istenerek yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilebilir.

Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitü tarafından belirlenen hakemin uygun görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay alamayan makaleler, yazarın onayı olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır.

Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde bulunulması gerekmektedir.

• Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.

• Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın, yazarına iade edilmez.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması gereklidir. Çevirilerin orijinal metni ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

• Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, kabul edilen yazıların, tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılan yazılar için telif ücreti ödenmez.

• Dergide yayımlanan yazılar, yazılan yazıdaki görüş ve düşüncelerin Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.