Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: M.Burak BULUTTEKİN

ISSN: 1300-2929
Makale Sayısı: 235
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (Dekan V.)
 • Yayıncısı:
  Dicle Üniversitesi Basımevi
 • Yayını Hazırlayan:
  Diyarbakır
 • Editör:

  Tahir MURATOĞLU
 • Editör:

  M.Burak BULUTTEKİN
 • Yayın Sahibi:

  Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Yayın Kurulu:

 • Mehmet KARAARSLAN
 • Hasan TANRIVERDİ
 • Tahir MURATOĞLU
 • Nihat TAŞDELEN
 • M.Burak BULUTTEKİN
 • Ali AYLİ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Nazime YÜCESOY
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Tahir MURATOĞLU

Danışma Kurulu:

 • Songül ATAK
 • Mehmet AYAN
 • Ali AYLİ
 • Ezeli AZARKAN
 • Necat AZARKAN
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Neşe BARAN ÇELİK
 • Veysel BAŞPINAR
 • Ali Cem BUDAK
 • Vahap COŞKUN
 • Cevat Gökhan ERBAŞ
 • Fazıl Hüsnü ERDEM
 • Selim ERDOĞAN
 • Ömer ERGÜN
 • Metin GÜNDAY
 • Ahmet GÜRBÜZ
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Hüseyin HATEMİ
 • Hüseyin Murat IŞIK
 • Yasemin IŞIKTAÇ
 • Abdullah İSLAMOĞLU
 • Murat KANDEMİR
 • Gürsel KAPLAN
 • Mehmet KARAARSLAN
 • Varol KARAASLAN
 • M. Refik KORKUSUZ
 • Mustafa KOÇAK
 • Mustafa KOÇAK
 • Nedim MERİÇ
 • Tahir MURATOĞLU
 • Janbernd OEBBECKE
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Ali Nazım SÖZER
 • Hasan TANRIVERDİ
 • Nihat TAŞDELEN
 • Murat TÜMAY
 • Ali ULUSOY
 • Filiz YAVUZ İPEKYÜZ
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Yılmaz YÖRDEM
 • Sadullah ÖZEL
 • Mehmet ÜÇER
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilecek yazıların yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.
 2. Yazıların ulusal ve uluslararası alanda geçerli araştırma ve yayım etiğine ilişkin kurallarla uyumlu olması gerekir.
 3. Yazıların bilimsel standartlara uygun ve özgün olması gerekir. İntihal programları kullanılmak suretiyle veya başka bir şekilde intihale yer verdiği tespit edilen yazılar kabul edilmez.
 4. Yazılar elektronik ortamda teslim edilmelidir.
 5. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 6. Yazıların teslimi sırasında ayrıca yazının türü (makale, derleme, özet, editöre mektup, çeviri, karar incelemesi, kitap veya muhtelif eser kritiği, vaka takdimi, mevzuat incelemesi, araştırma notu, tez özeti vb.) hakkında da bilgi verilmelidir.
 7. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir. Bununla birlikte derginin dizgisinin yapıldığı tarihe kadar editörün uygun görüşü alınmak suretiyle yazılarda yeni bir hakem incelemesi gerektirmeyecek ve mevcut hakem raporlarıyla çelişmeyecek ufak çaplı değişiklikler yapılabilir.
 8. Yayın Kurulunca ilk incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Yazılar farklı kurumlardan olmak üzere en az iki hakem incelemesine tabi tutulur. Hakemlerden en az biri fakülte dışından seçilir. Hakemler yazıların yayımlanması, yayımlanmasının uygun olmadığı veya düzeltilerek yayımlanması yönünde görüş bildirebilirler. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde yazıların yayım talebi reddedilir. İki hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde, ilgili yazı talep üzerine veya re’sen üçüncü bir hakeme gönderilebilir ve üçüncü hakem raporuna göre işlem yapılabilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi halinde editör görüşüne göre de hareket edilebilir. Yazarlar hakem süreçlerinden en kısa sürede haberdar edilir.
 9. Yazım yanlışlarının olanağın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerinin uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu başka sebeplerle de bir yazının yayımlanması talebini reddedebilir. Hakem incelemesinin olumlu bir şekilde sonuçlanmış olması yazara yayım hakkı vermez.
 10. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu konuda herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
 11. Yayıma kabul edilen eserlerin telif hakkı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Yazarlara telif ücreti veya başka bir isim altında herhangi bir ödeme yapılmaz.