Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yasama Dergisi

Editör: Fahri BAKIRCI

ISSN: 1306-6250
Makale Sayısı: 239
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Yasama Derneği Adına Sahibi Bahadır YEŞİLIRMAK
 • Yayıncısı:
  LOTUS LIFE AJANS
 • Editör:

  Fahri BAKIRCI
 • Editör Yardımcısı:

  Günal SEYİT
 • Yayın Kurulu:

 • Ozan ERGÜL
 • Mustafa ŞAHİN
 • Bülent YÜCEL
 • Ahmet YILDIZ
 • Belkıs KONAN
 • Gamze ÇELİK
 • Can Umut CİNER
 • Mustafa BİÇER
 • Cenay BABAOĞLU
 • Hatice ALTUNOK
 • Tolga BÖLÜKBAŞI
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Fahri BAKIRCI

Danışma Kurulu:

 • Hüsnü ERDEM
 • Faruk GENÇKAYA
 • Kemal GÖZLER
 • Şeref İBA
 • Hikmet KAVRUK
 • Erdal ONAR
 • Hasan TUNÇ
 • İlter TURAN
 • Mehmet TURHAN
 • Ahmet Merih ÖDEN
 • Ergun ÖZBUDUN
 1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup Ocak-Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.
 2. Dergide, Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri ve Yasama Süreci’ne ilişkin yazılar yayımlanır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına da yer verilebilir.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulunun ön incelemesinden sonra hakeme gönderilir. Hakemden/hakemlerden gelecek rapor çerçevesinde Yayın Kurulu, yazının basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Yazılar elektronik ortamda word dosyası olarak ve tercihen e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yazıyla birlikte yazarın unvanı, görev yaptığı kurum, haberleşme adresi, telefon numarası ye e-posta adresi bildirilmelidir.
 6. Makalelerin uzunluğu tercihen 3000-8000 kelime arasında olmalıdır.
 7. Dergide yayımlanacak yazılar Yasama Derneğinin web sayfasında (www.yasader.org.tr) yer alan biçim kurallarına uygun olmalıdır.
 8. Dergide yer alan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur.
 9. Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.
 10. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.