Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Editör: Mevlüt DÖNERTAŞ

ISSN: 2147-8376
Makale Sayısı: 309
Yayın Periyodu: 6 Aylık

  Editör:

 • Mevlüt DÖNERTAŞ
 • Yayın Sahibi:

 • Celal Mümtaz AKINCI
 • Yayın Kurulu:

 • Mevlüt DÖNERTAŞ
 • Birol KIRMAZ
 • Abdullah TEKBAŞ
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Çetin AKKAYA
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Şafak ŞAKAR

Danışma Kurulu:

 • Tayfun AKGÜNER
 • Müslüm AKINCI
 • Ziya AKINCI
 • Halil AKKANAT
 • Ali AKYILDIZ
 • Hayati AKYOL
 • Bülent ALGAN
 • Hüseyin ALTAŞ
 • Serhat ALTINKÖK
 • Gülay ALTUN
 • Gürcan ALTUN
 • Hasan Mutlu ALTUN
 • Ömer ANAYURT
 • Ayşe Füsun ARSAVA
 • Çetin ARSLAN
 • Nasi ASLAN
 • Ender Ethem ATAY
 • Devrim AYDIN
 • Oğuz Sadık AYDOS
 • Faruk AŞICIOĞLU
 • Taylan BARIN
 • Sinan BAYINDIR
 • Köksal BAYRAKTAR
 • Kemal BAŞLAR
 • Veysel BAŞPINAR
 • Mehmet Emin BİLGE
 • Ahmet BİLGİN
 • Ümit BİÇER
 • Nihat BULUT
 • Haluk BURCUOĞLU
 • İştar CENGİZ
 • Salih CENGİZ
 • Nur CENTEL
 • Seyithan DELİDUMAN
 • Timur DEMİRBAŞ
 • Osman DOĞRU
 • Nuray EKŞİ
 • İhsan ERDOĞAN
 • Abdurrahman EREN
 • Mesut Bedri ERYILMAZ
 • İdris Hakan FURTUN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Ramazan GÖKBUNAR
 • İlke GÖÇMEN
 • Serdar Kenan GÜL
 • Metin GÜNDAY
 • Ahmet M. GÜNEŞ
 • Ahmet GÜRBÜZ
 • Ali GÜZEL
 • Hakan HAKERİ
 • Sibel İNCEOĞLU
 • Kayıhan İÇEL
 • Emine Tuncay KAPLAN
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Rauf KARASU
 • Cemil KAYA
 • Macit KENANOĞLU
 • Ahmet M. KILIÇOĞLU
 • İsmail KIRCA
 • Hakan KIZILARSLAN
 • Mahmut KOCA
 • Nevzat KOÇ
 • Mustafa KOÇAK
 • Selami KURAN
 • Ahmet Nezih KÖK
 • Arif KÖKTAŞ
 • Ali Cengiz KÖSEOĞLU
 • Adnan KÜÇÜK
 • Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
 • Yüksel METİN
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Hasan PETEK
 • Yasin SEZER
 • Pervin SOMER
 • Doğan SOYASLAN
 • Mustafa TAŞKIN
 • Hasan TUNÇ
 • Faruk TURHAN
 • Erol ULUSOY
 • M. Fatih UŞAN
 • Cevdet YAVUZ
 • Mustafa Fatih YAVUZ
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Elif Sibel ÇAKAR
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Selma ÇETİNER
 • Hasan Hüseyin ÇEVİK
 • Anıl ÇEÇEN
 • Elif Gökçearslan ÇİFCİ
 • Ali Rıza ÇOBAN
 • Şebnem Akipek ÖCAL
 • Rıfat Murat ÖNOK
 • İbrahim ÖZBAY
 • Veli Özer ÖZBEK
 • Mustafa ÖZEN
 • Atilla ÖZER
 • Gürsel ÖZKAN
 • Selçuk ÖZTEK
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Ali ŞAFAK
 • Cumhur ŞAHİN
 • İlyas ŞAHİN
 • Kemal ŞAHİN

Hakkında

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, hukuk alanında özgün ve bilimsel makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan; ULAKBİM, Asos, Ebscohost ve Jurix veri tabanlarına taranan, çift-kör hakem değerlendirmesinin uygulandığı bir dergidir.

Amaç ve Kapsam

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2013 Yılı Mayıs ayında Yayın hayatına başlayan, Türkiye ve Dünya’da Hukuk alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma ve makalelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makaleler yayınlanmak üzere Türkçe ve diğer yabancı dillerde düzenlenebilir. Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ASOS İndex, Ebscohost ve Jurix tarafından taranmaktadır.

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri

1. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alır.

2. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ULAKBİM, Ebscohost ve Jurix tarafından taranan ve “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayımlanan, çift-kör hakem değerlendirmesinin uygulandığı bir dergidir.

3. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir.

4. Yayımlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazarlarına aittir ve dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başkan bir yerde kullanılamaz.

5. Makalenin hangi sayıda yayınlanacağı Uyuşmazlık Mahkemesi Yayın Kurulu’nun yetkisindedir.

6. Makale, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Yayın Kurulu'nun izni olmadan geri çekilemez.

7. Hakemlere ve yazarlara "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde telif ücreti ödenir.

8. Gönderilen eserin yazım açısından son kontrollerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Bununla birlikte derginin dizgisinin yapıldığı tarihe kadar editörün/yayın kurulunun görüşü alınmak şartı ile yazılarda yeni bir hakem incelemesi gerektirmeyecek ve mevcut hakem raporlarıyla çelişmeyecek ufak değişiklikler yapılabilir.

9. Yayın Kurulunca ilk incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Yazılar en az iki hakem incelemesine tabi tutulur. Hakemler yazıların yayımlanmasına, yayımlanmasının uygun olmadığına veya düzeltilerek yayımlanması hususunda görüş bildirebilirler. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde yazıların yayım talebi reddedilir. İki hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazarlar hakem süreçlerinden en kısa sürede haberdar edilir.

10. Eserde yazım hatalarının olağanın dışında olması, yayın ilkelerine ve kurallarına uyulmaması eserin Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu başka sebeplerle de bir eserin yayımlanması talebini reddedebilir. Hakem incelemesinin olumlu şekilde sonuçlanmış olması yazara makalenin yayımlanma hakkını vermez

Yazım Kuralları

1. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde özetlerin yine Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde Makale ismi ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

2. Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin, 16x24 ebadında, sayfanın üst tarafından 3 cm, alt, sağ ve sol taraflarından 2,5 cm kenar boşlukları bırakılmış, 10,5 punto “Palatino Linotype” karakteriyle, dipnotlar 8 punto “Palatino Linotype” karakteriyle,13,2 mm satır aralığı ve paragraflarında 5 mm girinti bırakılarak yazılmış olmalıdır.

3. Makaleler, kaynakça ve dipnotlar dahil 12.000 kelimeden çok olmamalıdır.

4. Yayımlanması talep edilen makalelerin www.uyusmazlik.gov.tr veya www.dergi.uyusmazlik.gov.tr adresi üze rinden gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca derginin elektronik versiyonuna da bu adreslerden erişilebilinir.

5. Gönderilecek eserlerin ilk sayfasında yazar(lar) hakkında şu bilgiler bulunmalıdır: *Ad-soyad, unvan, kurum bilgisi, e-posta ve ORCID ID bilgileri.

6. Gönderilen makalelerin başlığı metne uygun; kısa ve açık ifadeli olmalıdır.

7. Eserlerde kullanılacak tüm referanslar, Tablo ve Şekiller Chicago stili kullanılarak düzenlenmelidir. Chicago hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/chicago_manual_17th_edition/ cmos_formatting_and_style_guide/chicago_manual_of_style_17th_edition.html inter net sitesini ziyaret ediniz.

8. Başlıklardan sonraki ilk satırda paragraf girintisi kullanılmaz sola yaslı olarak paragraf başlatılır. Sonraki paragraflar için paragraf girintisi kullanılmalıdır.

9. Eserde irdelenen konuyla doğrudan ilgisi olmayan ancak açıklanmak veya detay bilgi verilmek istenen kısımlar dipnot yöntemiyle esere eklenmelidir.

10. Eserlerin sonunda Chicago referans sistemine göre hazırlanacak alfabetik biçimde dizilmiş bir kaynakça bulunmalıdır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

>Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

>İntihal, verilerde sahtecilik veya yanıltmacılık, bölerek yayınlama, yayın tekrarı ve esere katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır.

>Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi hatalar, etik durumlar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili en ileri ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye sunulmuş çalışmalarda yer alan içeriğin orijinal (asıl kaynaklar) olduğu beyan edilmiş sayılır.

>Bu ve benzeri hususlara ilişkin herhangi bir etik usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Editör, yazarlar ve hakemler dergi başvuru ve değerlendirme işlemlerine uymakla mükelleftir.

YAYIN İLKESİ

1- Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir.

2- Yayımlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazarlarına aittir ve dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başkan bir yerde kullanılamaz.

3- Makalenin hangi sayıda yayınlanacağı Uyuşmazlık Mahkemesi Yayın Kurulu’nun yetkisindedir.

4- Makale, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Yayın Kurulu'nun izni olmadan geri çekilemez.

5- Hakemlere ve yazarlara "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde telif ücreti ödenir.

6- Gönderilen eserin yazım açısından son kontrollerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Bununla birlikte derginin dizgisinin yapıldığı tarihe kadar editörün/yayın kurulunun görüşü alınmak şartı ile yazılarda yeni bir hakem incelemesi gerektirmeyecek ve mevcut hakem raporlarıyla çelişmeyecek ufak değişiklikler yapılabilir.

7- Yayın Kurulunca ilk incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Yazılar en az iki hakem incelemesine tabi tutulur. Hakemler yazıların yayımlanmasına, yayımlanmasının uygun olmadığına veya düzeltilerek yayımlanması hususunda görüş bildirebilirler. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde yazıların yayım talebi reddedilir. İki hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazarlar hakem süreçlerinden en kısa sürede haberdar edilir.

8- Eserde yazım hatalarının olağanın dışında olması, yayın ilkelerine ve kurallarına uyulmaması eserin Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu başka sebeplerle de bir eserin yayımlanması talebini reddedebilir. Hakem incelemesinin olumlu şekilde sonuçlanmış olması yazara makalenin yayımlanma hakkını vermez.

ETİK İLKELER

A. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI GENEL EYLEMLER

Yazarlık: Esere aktif şekilde katkısı olmayan kişileri yazarlar, arasında göstermek veya katkısı olan kişileri göstermemek haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar eserin planlanması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi gibi tüm aşamalarda yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.
Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan, gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında değerlendirilmektedir.
İntihal: Başkalarının metotlarını, özgün fikirlerini, verilerini, yazılarını veya şekillerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak intihal olarak değerlendirilmektedir. İntihalden kaçınmak için yazarlar eserlerinde bilimsel kurallara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.
Çarpıtma: Araştırma yapmaksızın toplanan kayıtları veya verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz ya da materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır.
Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğüne zarar verecek şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp, birbirine atıf yapmadan birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır.
Yayın Tekrarı: Mükerrer yayınları, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere gönderilen eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Eser sahibi tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.


B. PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI

Editörün Yükümlülükleri

1. Editör, gönderilen makalelerin yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editör makale önerilerini, yazarların ırk, etnik köken, cinsiyet, inanç, uyruğunu ve politik görüşlerini dikkate almadan değerlendirir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.
2. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılamaz.
3. Editör, çalışmalarla ilgili uygun bilgileri sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşamaz.


Yazarların Yükümlülükleri
1. Yazarlar çalışmalarının orijinalliğini belirtmelidirler. Gönderilen makaleler dergi kurallarına uygun olmalıdır.
2. Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olmalıdır.
3. Yazarlar, çalışmalarında yer alan bilgilerin kaynaklarını belirtmeli ve araştırmada söz konusu çalışmalara atıf yapmalıdır.
4. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.

Hakemlerin Yükümlülükleri
1. Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makalede kendilerini yeterli görmediklerinde veya belirlenen sürede makaleyi değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde, bu durumu editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidirler.
2. Değerlendirilmek üzere gönderilen makale gizli bir belge olarak kabul edilmelidir.
3. Değerlendirmeler, tarafsız olarak yapılmalıdır. Yazarın bireysel eleştirisi yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini, destekleyici argümanlarla birlikte, açıkça belirtmelidirler.
4. Hakemler, editörü, makalenin farklı eserlerle olan benzerliği konusunda bilgilendirmelidir.
5. Makalenin değerlendirilme sürecinde görülmüş veriler veya düşünceler yarar sağlamak için kullanılmamalıdır. Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir.
5. Herhangi bir zamanda yazarlar önemli bir hata veya belirsizlik fark ettiklerinde, hata veya belirsizliği editöre rapor etmelidir.

Ücret Politikası

Ücretsiz

 

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.