Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Editör: Selman Sacit BOZ

ISSN: 2636-8048
Makale Sayısı: 124
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi:
  Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi adına Mehmet Mecek
 • Yayıncısı:
  Mehmet Mecek
 • Editör:

  Mehmet MECEK
 • Editör:

  Selman Sacit BOZ
 • Yayın Sahibi:

  Mehmet MECEK
 • Yayın Kurulu:

 • Mehmet MECEK
 • Vedat YILMAZ
 • Jan A. WENDT
 • Uğur UĞRAK
 • Neringa SLAVINSKAITE
 • Snezana M. SERBULA
 • Liudmyla RADOVETSKA
 • Bekir PARLAK
 • Gülsevil MECEK
 • Eric James STRAUSS
 • Özge KOCAKULA
 • Murtaza HASANOV
 • Elena GALAY
 • Serhat DÜVENCİ
 • Selman Sacit BOZ
 • Zharas BERDENOV
 • Mehmet Akif AĞTAŞ
 • Emin ATASOY
 • Igor JELEN
 • Umut ASLAN

Danışma Kurulu:

 • Akif Argun AKDOĞAN
 • Elvettin AKMAN
 • Hamza AL
 • Emin ATASOY
 • Hamza ATEŞ
 • Ahmet Hamdi AYDIN
 • Cenay BABAOĞLU
 • Selman Sacit BOZ
 • Yakup BULUT
 • Bayram COŞKUN
 • Kadir Caner DOĞAN
 • Demet DÖNMEZ
 • Musa EKEN
 • Veysel ERAT
 • Veysel EREN
 • Ali Fuat ERSOY
 • Mehmet ERYILMAZ
 • Elena GALAY
 • Fatma Neval GENÇ
 • Adnan GERÇEK
 • Ali Fuat GÖKÇE
 • Kemal GÖRMEZ
 • Volkan GÖÇOĞLU
 • Murtaza HASANOV
 • Oğuz IŞIK
 • Hüsamettin İNAÇ
 • Begüm İSBİR
 • Igor JELEN
 • Halil KALABALIK
 • Mithat Arman KARASU
 • Selma KARATEPE
 • Hikmet KAVRUK
 • Yasemin KAYA
 • Şafak KAYPAK
 • Özge KOCAKULA
 • Mustafa KOCAOĞLU
 • Nadi LEBLEBİCİ
 • Tomasz MICHALSKI
 • Murat OKÇU
 • Bekir PARLAK
 • Liudmyla RADOVETSKA
 • Andrzej RYKALA
 • Neslihan SAM
 • Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
 • Mehmet Zahid SOBACI
 • Eric James STRAUSS
 • Adam SZYMANSKİ
 • Recep TEMEL
 • Dilaver TENGİLİMOĞLU
 • Zerrin TOPRAK KARAMAN
 • Menaf TURAN
 • Sefa USTA
 • Akyay UYGUR
 • Yusuf UYSAL
 • Turgay UZUN
 • Antonina VATRAL
 • Jan A. WENDT
 • Mete YILDIZ
 • Ercan YILMAZ
 • Vedat YILMAZ
 • Özlem ÇAKIR
 • Özhan ÇETİNKAYA
 • Elif ÇOLAKOĞLU
 • Kemal ÖKTEM
 • Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
 • Yunus Emre ÖZER
 • Sezai ÖZTOP
 • Savaş Zafer ŞAHİN

Yazım Kuralları

 1. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
   
 2. YAZI ALANI: Makalelerin Microsoft Word programında yazılması gerekmektedir. Kağıt türü olarak A4 seçilmelidir. Bölümlere ait sayfa düzeni (boşlukları); "üst: 2 cm", "alt: 2 cm", "sağ: 1,5 cm", "sol: 2 cm", "girinti sol: 0 cm", "girinti sağ: 0 cm", "özel: yok" olarak ayarlanmalıdır. Özet, Giriş, Şekiller, Tablolar, Kaynakça ve Notlar toplamda 35 sayfayı geçmemelidir.
   
 3. YAZIM KARAKTERLERİ: Yazı karakteri "Times New Roman" olarak; yazı büyüklüğü ise "11 punto" olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı olarak "tek satır aralığı" kullanılmalıdır. Paragraflar arasında (önce-sonra) "6 nk (inç)" boşluklar bırakılmalıdır. Söz konusu boşluklar haricinde paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
   
 4. Yazımda, virgül ve noktalardan (noktalama işaretlerinden) sonra bir karakter aralık(boşluk) bırakılmalıdır. Yazılar paragraflar şeklinde ve “her iki yana yaslı” olarak yazılmalıdır.
   
 5. ANA BAŞLIK: Makale genel başlığının koyu renkte, sola yaslı ve 15 punto olarak yazılması gerekmektedir. Kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar arasına satır boşluğu bırakılmadan, önce ve sonrası için "6 nk" boşluk bırakılmalıdır. İngilizce başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfi büyük ve diğer harfleri küçük olarak yazılacaktır. İngilizce başlık italik, normal renkte (koyu değil), sola yaslı ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
   
 6. YAZAR BİLGİLERİ: İngilizce başlıktan sonra (alt satırda), satır boşluğu bırakmadan, yazarın Ad ve SOYADI sola dayalı bir şekilde, koyu renkte, Times New Roman yazı türü ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazarın sırasıyla akademik unvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi bir alt satıra, sola dayalı olarak, normal renkte (koyu değil), İtalik ve 10 punto olarak tam ve açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Birden fazla yazar olması halinde diğer yazarlar da aynı şekilde alt alta eklenmelidir. Yazar bilgileri ek olarakdipnot ile gösterilmemelidir.
   
 7. ANA BÖLÜMLER: Makale metni "ÖZET", "ABSTRACT", "GİRİŞ", Metin, "SONUÇ" ve "KAYNAKÇA" bölümlerine ayrılmış olmalıdır. Ana bölümler 11 punto, koyu (kalın), büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. KAYNAKÇA hariç tüm ana başlıklar 1'den başlayarak sırasıyla numaralandırılmalıdır.
   
 8. TÜRKÇE ÖZET VE ABSTRACT: Özet kısmı "Türkçe" 120 - 250 kelime arasında olmalıdır. Özet sonunda içeriğe uygun en az 3 ve en çok 5 adet "anahtar kelime" yer almalıdır. Özetin Abstract kısmı Türkçe özet metnin ve anahtar kelimelerin "İngilizce" çevirisi olarak hazırlanmalıdır. Bu kısımların başlıkları olan "ÖZET" ve "ABSTRACT" kelimeleri büyük harflerle, koyu renkle, önce ve sonrasında "6 nk" paragraf boşlukları olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri başlıklarıyla birlikte 3,5 paragraf girintisi ile, iki yana yaslı olarak, 9 punto ile hazırlanmalıdır.
   
 9. METİN: Makale yazımında kullanılan dilin açık, anlaşılır ve akıcı olması gerekir. Metin Türk Dil Kurumu yazım ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Uygulama esaslı çalışmalarda "metin" kısmı içerisinde "Araştırmanın Konusu, Amacı, Önemi", "Araştırmanın Metodolojisi (evreni, örneklemi, ölçekleri, veri toplama yöntemi ve aracı, kısıtları, kullanılan veri analiz teknikleri)" "Literatür İncelemesi" ile "Bulgular" alt kısımları yer almalıdır.
   
 10. DİĞER BAŞLIKLAR (BÖLÜM BAŞLIKLARI): Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir. Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır. Bölüm başlıklarının tümü ilk satır ayarlamasında ve şu şekilde olmalıdır.

  1. BAŞLIK (Harflerin tümü büyük ve tümü kalın - 11 punto)

  1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 11 punto)

  1.1.1. Başlık (Kelimeler iki yana yaslı, kalın (koyu) ve sadece ilk harfleri büyük - 11 punto)
   
 11. TABLO VE ŞEKİLLER: Çalışma bölümleri içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ve tabloya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun şekilde sayfaya yerleştirilmelidir. Şekil ve Tabloların hemen altına kaynakçası eklenmelidir.
   
 12. ATIF GÖSTERME: Çalışmada yapılan alıntılarda kaynak gösterme ilkelerine (bilimsel atıf kurallarına) uyulması zorunludur. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Atıflar APA standartlarına uygun olarak metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. Ek açıklamalar ise dipnot yöntemi kullanılarak sayfa altlarında gösterilmelidir.

  Örnekler:

  Tek yazar : xxx (Keleş, 2006: 289).

  İki yazar : xxx (Mecek ve Doğan, 2015: 214).

  Üç ve daha fazla yazar : xxx (Giritli vd., 2012: 325).
   
 13. KAYNAKÇA: Çalışmada atıf yapılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın bir arada ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Mevzuat ve resmi gazeteler kaynakçanın alt kısmında aynı kurallara tabi olarak gruplandırılarak ayrı olarak verilmelidir.

  Örnekler;

  DRUCKER, Peter (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev. Belkıs Çorakçı), İnkilap Kitabevi, İstanbul, 2.baskı

  GÖKÇE, Deniz (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart

  ÖZKUL, Gökhan (2008). “Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

  NEGİZ, Nilüfer (2015), “Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler”, İdari ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler, (Ed. Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), BEKAD Yayınları, Antalya, 1.baskı, s.442, ss.430-455.

  NOT: Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen genel hususlar dikkate alınmalıdır.
   
 14. ÇALIŞMANIN GÖNDERİLMESİ: Çalışmalar word belgesi olarak DergiPark web sitesi içerisinde bulunan Yönetim Akademisi Dergisi (http://dergipark.gov.tr/mana) Makale Gönder" kısmına yüklenmelidir. Süreçler sistem üzerinden takip edilmektedir.