Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

Editör: Metin SUYABATMAZ

ISSN: 2148-1741
Makale Sayısı: 81
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Türkiye Noterler Birliği Adına Dursun CİN
 • Yayıncısı:
  Türkiye Noterler Birliği
 • Editör:

  Metin SUYABATMAZ
 • Yayın Kurulu:

 • Metin SUYABATMAZ
 • Sibel Zeynep ŞAT
 • Yunus TUTAR
 • Servin TUNÇEL
 • Lütfullah ULUGÜN
 • Ahmet OVACIK
 • İbrahim GÜL
 • Dursun CİN
 • Gülsüm BÜLTE
 • Cemal AFACAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  İbrahim GÜL

Danışma Kurulu:

 • Zehreddin ARSLAN
 • Rıza AYHAN
 • Murat DOĞAN
 • Fikret EREN
 • Zeki HAFIZOĞULLARI
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Süha TANRIVER
 • Bilgin TİRYAKİOĞLU
 • Hasan TUNÇ
 • Asuman TURANBOY
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Necmi YÜZBAŞIOĞLU
 • Çağlar ÖZEL
 • Muharrem ÖZEN
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Bilge ÖZTAN
 • Fırat ÖZTAN
 • Mehmet ÜNAL
 • Cumhur ŞAHİN
 • Kemal ŞENOCAK

1. Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bu konudaki yazıların idari, bilimsel ve her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

2. Yazıların öncelikle tnb.dergi@tnb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderimde herhangi bir sorun yaşanması durumunda editör ve sorumlu yazı işleri müdürü ile iletişim kurulabilir.

3. Yazılarda 12 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 5-8 kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır.

4. Yazının ana bölümleri ve kaynakça 12 punto, sayfa altında gösterilmesi gereken dipnotlar ise 9,5 punto yazılmalı, 1 satır aralığı ile “Times New Roman” karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı, yazıların sonunda kaynakça bulunmalıdır.

5. Dergi’ye gönderilen yazılar “Giriş”, “Gelişme” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalı ve yazıda dipnot atıf sistemi kullanılmalıdır.

6. Yazı, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az ve 10.000 kelimeden çok olmamalıdır.

7. Yazarın unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak üzere yazı başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum, iletişim adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi adına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.

8. Aday yazılar, yazarlar tarafından elektronik ortamda tnb.dergi@tnb.org.tr adresine yüklendikten sonra, yayın kurulu biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları bir hakeme gönderir. Hakemler raporlarını elektronik ortamda tnb.dergi@tnb.org.tr adresi üzerinden dergi’ye ulaştırır.

Yazarların dergi’ye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma olur verdikleri kabul edilir, yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara geri gönderilmez. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım hataları belirlenen yazılar yayın kurulu tarafından geri çevrilir.
Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez.

Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda, yazarlarına gönderilen yazıların, yazarları tarafından düzeltilerek yirmi gün içerisinde dergiye teslim edilmesi gereklidir. Yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Düzeltilmiş metin gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemce tekrar incelenebilir.
Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.

Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Katılmadığı hususlar olması durumunda yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

9. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen yazının kime ait olduğu konusunda hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Olumlu rapor alamayan yazılar yayınlanmaz ve eser sahibine yayınlanmama gerekçesi ile birlikte sorumlu yazı işleri müdürlüğünce bilgi verilir, bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez.

10. Yayınlanması uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu tarafından sıraya konur ve yayınlanır.

11. Hakem raporları beş yıl süreyle Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nce saklanmak üzere arşive konur.

12. Yayın hakları saklıdır. Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi’nin yazılı izni alınmaksızın Dergi’de yayınlanan çalışmaların bütünü veya bir kısmı elektronik, mekanik veya benzeri bir araçla herhangi bir biçimde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, özetlenemez ve yayınlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasına izin verilir.

----------------------
- Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir.
- Elektronik ortamda dergiye tnb.org.tr adresinden ulaşılabilir.