Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sayıştay Dergisi

Editör: Hacı Ömer KÖSE

ISSN: 1300-1981
Makale Sayısı: 949
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer Sayılar
 • Sahibi:
  T.C. Sayıştay Başkanlığı adına Dr. Zekeriya TÜYSÜZ
 • Yayıncısı:
  Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü
 • Editör:

  Hacı Ömer KÖSE
 • Yayın Kurulu:

 • Zekeriya ASLAN
 • Meral CAN
 • Kamile EDE
 • Hacı Ömer KÖSE
 • Yusuf SÜNBÜL
 • Hilal ULUÇAY DEMİR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Kamile EDE
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Mustafa Burak KIRPAÇ

Danışma Kurulu:

 • Tekin AKDEMİR
 • Adnan AKIN
 • Figen ALTUĞ
 • Hamza ATEŞ
 • Mehmet Alpertunga AVCI
 • Erkan AYDIN
 • İbrahim AYDINLI
 • Mahabat BAIMYRZAEVA
 • Mehmet BARCA
 • Gonca BAYRAKTAR DURGUN
 • Nihat BULUT
 • Kudret BÜLBÜL
 • İbrahim DEMİR
 • Dilek DEMİRBAŞ
 • Tolga DEMİRBAŞ
 • Şenol DURGUN
 • Halis Yunus ERSÖZ
 • Cemal FEDAYİ
 • Murtaza HASANOV
 • Farouk HEMICI
 • Selma KARATEPE
 • Valentina KHRAPKINA
 • Hakkı ODABAŞ
 • Yücel OĞURLU
 • Davut PEHLİVANLI
 • Abuzer PINAR
 • İdris SARISOY
 • Tolga Naci SARUÇ
 • Fatih SAVAŞAN
 • Nazan SUSAM
 • Adriana TIRON TUDOR
 • Ahmet Hamdi TOPAL
 • Metin TOPRAK
 • Pelin VAROL İYİDOĞAN
 • Andrey VERSHITSKY
 • Ali Murat VURAL
 • Sayım YORĞUN
 • Haluk ZÜLFİKAR
 • Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Adnan ÇELİK
 • Ali ÇELİKKAYA
 • Murat ÖNDER
 • Mehmet Akif ÖZER
 • Levent ŞAHİN

• Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan hakemli bir dergidir.

• Derginin yayın konusu denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.

• Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

• Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.

• Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da CD’ye kaydedilmiş olarak aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilir:

Sayıştay Dergisi
Destek 6 Grup Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat/ANKARA

• Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.

• Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

• Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte gönderilir.

• Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir.

• Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

• Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.