Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: A. Selçuk ÖZGENÇ

ISSN: 2147-7680
Makale Sayısı: 50
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  A. Selçuk ÖZGENÇ
 • Editör Yardımcısı:

  Irmak KORUCULU
 • Yayın Sahibi:

  Mehmet Tayfun AMMAN
 • Yayın Kurulu:

 • Ercüment ÖZKARACA
 • Evren KILIÇOĞLU
 • Şaban KAYIHAN
 • Eylem APAYDIN
 • Özgür AVCI
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Sezercan BEKTAŞ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Yusuf AKSAR
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Ender Ethem ATAY
 • Cem BAYGIN
 • Murat DOĞAN
 • Vahit DOĞAN
 • Cemil KAYA
 • Şaban KAYIHAN
 • Abuzer KENDİGELEN
 • Mahmut KOCA
 • Süha TANRIVER
 • Fatih M. UŞAN

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Sakarya Hukuk Dergisi hakemli bir dergidir. Fakülte Yönetim Kurulu’nun 07.02.2013 tarih ve 23 sayılı kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun 21.02.2013 Tarih ve 494 sayılı onayı gereğince Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanması istenen makalelerin Temmuz ayında çıkan sayı için 31 Mayıs; Aralık ayında çıkan sayı için 31 Ekim tarihine kadar teslim edilmesi gerekir.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmalar hukuk alanında ve bilimsel içerikte ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılır.
 3. Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, Yayın Komisyonu'nun kararına bağlıdır. Yayımlanan makalelerin fikri ve ilmi, çevirilerin ise hukuki sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. Çevirilerin yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmesi şarttır.
 4. Yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar “Microsoft Word” programında kaydedilmiş bir CD’de, ana metin yazı tipi Times New Roman-11 punto, 1,15 satır aralığında; dipnotlar ise, Times New Roman 9 punto ve tek satır aralığında; normal stil olmak üzere ve bir nüshasında yazar adı olmayan A-4 boyutunda iki nüsha çıktısı ile birlikte teslim edilmelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.
 5. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar, en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beş adet anahtar sözcüğün yazı başına eklenmelidir.
 6. Sakarya Hukuk Dergisine gönderilen yazılar, Yayın Komisyonu tarafından öncelik sırasına konur ve çalışmalar derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından değerlendirilir. Bu yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve hakeme gönderilmez.
 7. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıla” verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, incelenmek üzere ikinci bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.
 8. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talep bulunmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 9. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Sakarya Üniversitesine aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 10. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı; Kitabın Adı, Cilt Sayısı, Baskı Sayısı, Yayınevinin İsmi, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl, sayfa numarası.

Örnek: KALABALIK, Halil; İmar Hukuku Dersleri, 5. Baskı (Bası),Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2013, s. 29.

Gönderme/atıf/dipnot da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

KALABALIK, s.29. Yazarın birden çok eserine atıf yapılıyorsa, eser adı kısaltılmalıdır.

Örnek: KALABALIK, İmar Hukuku, s. 29.

Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı; Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası, Sayı Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

Örnek: AKYİĞİT, Ercan; Basın İş Kanunu'nda Kıdem Tazminatı, TÜHİS, Cilt. 24, Şubat 2013, s. 1 – 23.

Gönderme/atıf/dipnot da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

AKYİĞİT, s.23. Yazarın birden çok eserine atıf yapılıyorsa, eser adı kısaltılmalıdır.

Örnek: AKYİĞİT, Kıdem Tazminatı, s.23.

İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Örnek: KALABALIK, Halil; İmar Hukukunda Parselleme ve Denetimi, Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankası, http://www.kazanci.com/kho2/hebb/giris.htm, (Erişim Tarihi: 20.03.2013).

Örnek: KALABALIK, Halil; Çevrenin Korunması, Geliştirilmesi ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bölge ve Belediye İdarelerinin Rolü, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 12, Mayıs1998, Sayı:1-2, s. 317,

Gönderme/atıf/dipnotta da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Örnek: KALABALIK, s. 317.