Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Hakan ÇEBİ

ISSN: 1301-8043
Makale Sayısı: 76
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Hakan ÇEBİ
 • Yayın Sahibi:

  Abdülkadir ŞENKAL
 • Yayın Kurulu:

 • Cansu YENER KESKİN
 • Sezer ÇABRİ
 • Hakan ÇEBİ
 • Burcu İRGE ERDOĞAN
 • Duygu DEMİREL
 • Zehra Gönül BALKIR
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Merve ACUN MEKENGEÇ
 • Zehrettin ASLAN
 • İbrahim AĞSAKAL
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Ali Cem BUDAK
 • Halil KALABALIK
 • E. Saba ÖZMEN
 • Şükran ŞIPKA

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (KÜHFD) “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olarak yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Yazılar “Microsoft Word” programında, metin yazı tipi Times New Roman -12 punto-, dipnotlar 10 punto tek satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yazılar aşağıda belirtilen e-posta adresine Word formatında ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir.
 4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazı hangi dilde yazılmış olursa olsun başlığının, özetinin ve anahtar kelimelerinin Türkçe ve İngilizce olarak eklenmesi gerekmektedir.
 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve mutlaka e-mail adreslerini çalışmalarının başına ekleyecekleri üst kapak sayfası ile birlikte bildirmelidir.
 6. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıya” verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, yayın komisyonu tarafından geri çevrilir.
 7. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun bulunan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.
 8. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılır.
 9. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Kocaeli Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 10. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilir.
 11. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 12. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara ait olup, yazarlar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 13. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazılar şu e-posta adreslerine gönderilmelidir.

Doç. Dr. Mehmet Şengül        : msengul@kocaeli.edu.tr

Arş. Gör. Ali Nadir Dönmez    : alinadirdonmez@gmail.com