Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kırıkkale Hukuk Mecmuası

Editör: Yasemin DURAK

ISSN: 2757-9964
Makale Sayısı: 18
Yayın Periyodu: 6 Aylık

  Editör:

 • Hamdi Gökçe ZABUNOGLU
 • Editör:

 • Yasemin DURAK
 • Editör Yardımcısı:

 • Onur ALTUNSU
 • Editör Yardımcısı:

 • Yusuf Berat BAŞ
 • Editör Yardımcısı:

 • Evrim HAZNEDAROĞLU
 • Editör Yardımcısı:

 • Esra TEPE
 • Yayın Sahibi:

 • Mustafa AVCI
 • Yayın Kurulu:

 • Nurdan ORBAY ORTAÇ
 • Mustafa ÖZEN
 • Hamdi Gökçe ZABUNOGLU
 • Turan ŞAHİN
 • Emre KALENDER
 • Mustafa AVCI
 • Aziz Serkan ARSLAN
 • Yasemin DURAK
 • Cengiz ARIKAN

Danışma Kurulu:

 • Turgay AKALIN
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Ali İbrahim AKKUTAY
 • Berat Lale AKKUTAY
 • Ali AKYILDIZ
 • Hakan ALBAYRAK
 • Bjorn ARP
 • Muhittin ASTARLI
 • Devrim AYDIN
 • Emel BADUR
 • Aydın BAŞBUĞ
 • Sezercan BEKTAŞ
 • Nilüfer BORAN GÜNEYSU
 • Ryan CALO
 • Mertol CAN
 • Talat CANBOLAT
 • Beşir Fatih DOĞAN
 • Murat DOĞAN
 • Haluk EMİROĞLU
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Bahadır ERDEM
 • Rifat ERTEN
 • Cenker GÖKER
 • Nadi GÜNAL
 • Gökhan GÜNEYSU
 • Kudret GÜVEN
 • Zeynel KANGAL
 • Elvan KEÇELİOĞLU
 • Ahmet KILINÇ
 • İsmail KIRCA
 • Mehmet KODAKOĞLU
 • Şölen KÜLAHÇI
 • Eşref KÜÇÜK
 • Hans LILIE
 • Çağlar MANAVGAT
 • Şafak NARBAY
 • Gül OKUTAN NİLSSON
 • Erdal ONAR
 • Cemal OĞUZ
 • Arif RIZA
 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
 • Abdurrahman SAVAŞ
 • Abdurrahman SAYGILI
 • Sedat SİRMEN
 • Lâle SİRMEN
 • Doğan SOYASLAN
 • Barış SOYER
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Erhan TEMEL
 • Nezihe Binnur TULUKÇU
 • Mehmet TURHAN
 • Elif UZUN
 • Fatih UŞAN
 • Burçak YILDIZ
 • Hayrettin ÇAĞLAR
 • Ali Murat ÖZDEMİR
 • Hayrunnisa ÖZDEMİR
 • Muharrem ÖZEN
 • Ayhan Selçuk ÖZGEN
 • Korkut ÖZKORKUT
 • Samim ÜNAN
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Cumhur ŞAHİN
 • Zarife ŞENOCAK

Hakkında

KIRIKKALE HUKUK MECMUASI, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli elektronik bir dergidir.
Dergi yayın tarihleri: Bahar sayısı (Nisan) 30 Nisan’da Güz Sayısı (Ekim) 30 Ekim’de elektronik ortamda yayımlanır.
Makale Kabul Tarihleri, Bahar sayısı için 1 Kasım – 15 Mart; Güz sayısı içinse 1 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasıdır.
KHM, TR-Dizin izleme sürecindedir. Ayrıca Asos İndekste ve Jurix Hukuk Dergileri Veritabanında indekslenmektedir. 

Amaç ve Kapsam

Hukuk alanında ve hukukla ilişkilendirilebilen diğer bilim alanlarında özgün ve bilimsel çalışmalara dayanan makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkıda bulunmak.
KHM’nin içeriği, hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen disiplinler arası nitelikteki çalışmalardır. Bu kapsamdaki makale, karar incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi çeviriler kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya İngilizce ve Almancadır.

Yazım Kuralları

• Dergiye gönderilecek yazılar, Chicago stiline (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) göre hazırlanmalıdır. (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html)
• Makalede Garamond ya da Adobe Garamond Pro yazı karakteri esas alınmalıdır.
• Makaleler “doc” ya da “docx” formatında kaydedilmelidir. A4 boyutundaki beyaz kâğıtta hazırlanmalı, yansıtılmış üst ve sol tarafta 4 cm, altta ve sağ tarafta 3 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.
• Metin kısmı 11 punto, 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satırlar 1 cm girintili, paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Satır sonlarında kelimeleri heceye bölmek için “-“ işareti kullanılmaz. Bunun yerine MS Word’ün “Otomatik Heceleme” özelliği kullanılır.
• Blok alıntılar, 10 puntoda, ilk satır girintisiz, tırnak işareti kullanılmadan, düz biçimde, soldan 1.25, sağdan girintisiz ve 1,15 satır aralıklı olmalıdır.
• Makale Adı: 13 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Makale ortaya yaslı yazılmalı, boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamalıdır.
• Öz ve Anahtar Kelimeler: 9 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, ilk satır 1 cm girintili, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olmalıdır.
• Makalenin 150-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime (arada boşluk bırakmaksızın) eklenmelidir.
• Başlıklar: Tüm başlıklar, her sözcüğü büyük harfle başlatarak, metin gövdesi ile başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaksızın kalın yazı tipiyle yazılmalıdır.
• Makale alt başlıkları (Giriş, Alt başlıklar, Sonuç, Kaynakça) düz biçimde 11 punto, paragraftan önce 6 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılarak, soldan 1 cm girintili yazılmalıdır.
• Dipnotlar: 9 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, 0,5 cm asılı (ilk satır diğerleriyle hizalı), iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olmalıdır.
• Kaynakça: 9 punto, 1,0 (tek) satır aralıklı, 1 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılarak yazılır.

Dipnot Yazım İlkeleri
KHM’de yayınlanmak üzere gönderilen eserler, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır. Ayrıntı ve çok daha fazla örnek için The Chicago Manual of Style Bölüm 14’e bakılabilir.

Dipnotlar ve Kaynakça İçin Atıf Örnekleri
Not: Yayımlanacak yazılarda hangi dilde yazılıyorsa atıf kurallarında kullanılacak kısaltmalar ilgili dile göre düzenlenmelidir (s.-p., ss.-pp., vd.-et al., çev.-trans., haz.-ed., bkz.-see. vb). Bunun yanında latince referans sistemine başvurulabilir. Dergimize yazılan metin Türkçe ise yabancı dildeki eserlerden yapılacak atıflarda, dipnot ve kaynakçada kullanılacak yer/şehir adları Türkçesiyle (Wien-Viyana, London-Londra, Moskau-Moskova vb.) yazılmalıdır. Latin alfabesi dışındaki alfabeler kullanılırsa yanına parantez içinde Latin harfleri çevirisi (-…) şeklinde eklenmelidir.

Tek yazarlı kitap:
Dipnotta: Ad Soyad, Eser Adı, Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası.
1. Ad Soyad, Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.
Not: Kimi yazarların (örneğin 1934 tarihli 2525 sayılı Soyadı Kanunu öncesinde yaşayanların) soyadı bulunmadığı takdirde yalnızca ismi yazılır. İki isimliyse ikinci ismi soyadı yerine yazılmaz.

İki Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad ve Ad Soyad, Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad ve Soyad, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad ve Ad Soyad. Eser Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Üç Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, Ad Soyad ve Ad Soyad, Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, Soyad ve Soyad, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad, Ad Soyad ve Ad Soyad. Eser Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad vd., Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad vd., Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad, Ad Soyad, Ad Soyad ve Ad Soyad. Eser Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, Eser Adı, haz., Ad Soyad, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Haz., Ad Soyad. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, Eser Adı, çev., Ad Soyad, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. Eser Adı. Çev., Ad Soyad. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.
Not: Eserin yazarı belirsizse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır. Örneğin:

Dipnotta:
1. Ad Soyad, çev./haz., Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, çev./haz., Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad, Çev./Haz. Eser Adı. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Kitaptan Bir Bölüm:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Bölüm İsmi/Numarası”, Eser Adı, (varsa çev./haz., Ad Soyad), Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Baskısı, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, “Bölüm İsmi/Numarası”, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Bölüm İsmi/Numarası”, Eser Adı, (varsa çev./haz., Ad Soyad), Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Baskısı, Yayım Yılı.

Derleme Kitap:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, der., Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, der., Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad, Der. Eser Adı, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.

Derleme Kitapta Bir Bölüm (Kitap Bölümü):
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Bölüm İsmi/Numarası”, Eser Adı, der., Ad Soyad, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, “Bölüm İsmi/Numarası”, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Bölüm İsmi/Numarası”. Eser Adı. Der., Ad Soyad. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı: sayfa aralığı (s.xx-yy).

Basılı Makale:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Eser Adı”, Yayın Adı, Cilt/Sayı (Yıl), sayfa numarası (s.).
2. Seyhan, “Yunus Emre”, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Eser Adı”. Yayın Adı. Cilt/Sayı (Yıl): sayfa aralığı (s.xx-yy).
Not: Makale ve kitap olması fark etmeksizin basılı veya elektronik birden fazla yazarı olan eserlerde kaynakça atfında yalnızca ilk yazar Soyad, Ad şeklinde belirtilir, diğer yazarlar Ad Soyad olarak sıralanır.

Elektronik Makale:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Eser Adı”, Yayın Adı, Cilt/Sayı (Yıl), sayfa numarası (s.). (erişim: erişim tarihi).
2. Soyad, “Eser Adı”, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Eser Adı”. Yayın Adı. Cilt/Sayı (Yıl): sayfa aralığı (s.xx-yy). (erişim: erişim tarihi).
Not: Elektronik eserlerde, dipnot ilk atıflarda, erişim URL’si gömülü olarak verilebilse de okuyucuların eserlere ulaşımını kolaylaştırmak adına kaynakça bölümünde URL’nin doğrudan verilmesini rica ederiz.

Örnek:
Soyad, Ad. “Eser Adı”. Yayın Adı. Cilt/Sayı (Yıl): sayfa aralığı (s.xx-yy). https://asdasdasd.qwe.com/asd/qwerty/asd/qwe/asd/qwefulltext. (erişim: erişim tarihi).

Ansiklopedi Maddesi:
Dipnotta:
1. Ansiklopedi Adı, Ad Soyad, Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı, “Madde Adı” maddesi.
2. Ansiklopedi Adı, “Madde Adı” maddesi.

Kaynakçada:
Ansiklopedi Adı. Ad Soyad. Cilt Numarası. Basım Yeri/Şehir: Yayın Evi/Kuruluş, Yayım Yılı.
Not: Bilinirliği sebebiyle diğer ansiklopedilerle karıştırılması mümkün olmayan ansiklopedilere dipnotlarda kısa şekilde atıf yapılır.

Örnek:
Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

Web Sayfası:
Dipnotta:
1. “Sayfa Başlığı”, son güncelleme Gün Ay, Yıl, https://www.asd.com/qwe/asd/.
2. “Sayfa Başlığı”.

Kaynakçada:
Web Sayfası Adı. “Sayfa Başlığı”. Son güncelleme Gün Ay, Yıl. https://www.asd.com/qwe/asd/.

Tez:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Tez Adı”, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Tezin Sunulduğu Kurumun Adı, Yıl, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, “Tez Adı”, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Tez Adı”. Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Tezin Sunulduğu Kurumun Adı, Yıl.

Yayımlanmamış Konferans:
Dipnotta:
1. Ad Soyad ve Ad Soyad, “Sunulan Bildiri Adı” (…’da Sunulan Bildiri, Bildirinin Sunulduğu Kurumun Adı, Yer/Şehir, Ay Gün-Gün,Yıl).
2. Soyad ve Soyad, “Sunulan Bildirinin Adı”.

Kaynakçada:
Soyad, Ad ve Ad Soyad. “Sunulan Bildiri Adı” …’da Sunulan Bildiri, Bildirinin Sunulduğu Kurumun Adı, Yer/Şehir, Ay Gün-Gün,Yıl.

Akademik Yayın Harici Periyodik Yayınlar:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Eser Adı,” Yayın Adı, Ay Yıl, sayfa numarası (s.).
2. Soyad, “Eser Adı,” sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Eser Adı.” Yayın Adı, Ay Yıl.
Not: Periyodik yayının yayın sıklığına bağlı olarak Ay Gün, Yıl veya Ay/Ay Yıl şeklinde yazılır.

Akademik Yayın Harici Periyodik Dijital Yayınlar:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Eser Adı”, Yayın Adı, Ay Gün, Yıl, https://www.asd.com/qwe/asd/.
2. Soyad, “Eser Adı”.

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Eser Adı”. Yayın Adı. Ay Gün, Yıl. https://www.asd.com/qwe/asd/.

Gazete:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Haber/Yazı Başlığı”, Gazete Adı, Ay Gün, Yıl.
2. Soyad, ““Haber/Yazı Başlığı”.

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Haber/Yazı Başlığı”. Gazete Adı. Ay Gün, Yıl.
Not: Atıf yapılan gazete haberi/yazısı belirli bir ülkeye özel çıkarılıyorsa gazete adının yanına parantez içinde ilgili ülkenin/bölgenin adı (Gazete Adı (Ülke Adı) şeklinde) yazılmalıdır. Düzenli yazılan bir köşe yazısına atıf yapılıyorsa haber/yazı başlığı ile gazete adı arasına düzenli yazılan köşe yazısı başlığının adı yazılmalıdır. Dijital erişim sağlanmışsa gömülü olmak üzere ilk dipnotta ve açık olmak üzere kaynakçada erişim URL’si eklenmelidir.

Örnek:
Ad Soyad, “Haber/Yazı Başlığı”, Köşe Yazısı Başlığı, Gazete Adı (Ülke/Bölge Adı), Ay Gün, Yıl. https://www.asd.com/qwe/asd/.
Soyad, Ad. “Haber/Yazı Başlığı”. Köşe Yazısı Başlığı, Gazete Adı (Ülke/Bölge Adı). Ay Gün, Yıl. https://www.asd.com/qwe/asd/.
Not: Gazete yazısı editöryal ise yazar adı yazılmayarak haber/yazı başlığından sonra (“Haber/Yazı Başlığı”, editöryal, Gazete Adı şeklinde) editoryal ibaresi eklenir.
Not: İmzasız gazete haber ve yazılarına yazar adı verilmeden atıf yapılır.

Örnek:
“Haber/Yazı Başlığı”, Gazete Adı, Ay Gün, Yıl.
Gazete Adı. “Haber/Yazı Başlığı”. Ay Gün, Yıl.

Blog Yazısı:
Dipnotta:
1. Ad Soyad, “Yazı Başlığı”, Blog Adı (Blog), Site Adı, Ay Gün, Yıl, https://www.asd.com/qwe/asd/.
1. Soyad, “Yazı Başlığı”.

Kaynakçada:
Soyad, Ad. “Yazı Başlığı”. Blog Adı (Blog). Site Adı, Ay Gün, Yıl. https://www.asd.com/qwe/asd/.

Sosyal Medya İçeriği:
Dipnotta:
Ad ve varsa Soyad (varsa @profil adresi), “kısaltılmış halde içeriğin metni…”, Sosyal Medya Sitesinin Adı, Ay Gün, Yıl, Saat, https://www.asd.com/qwe/asd/.

Kaynakçada:
Ad Soyad (@profil adresi). “Kısaltılmış halde içeriğin metni…”. Sosyal Medya Sitesinin Adı, Ay Gün, Yıl, Saat. https://www.asd.com/qwe/asd/.
Not: Eğer atıf yapılan metin harici (video, fotoğraf vb.) bir içerik ise kısaltılmış içeriğin yanında (“kısaltılmış halde içeriğin metni…”, içerik türü,) belirtilmelidir.

Kamuya Açık Sözleşmeler:
Dipnotta:
Sözleşme Başlığı, Sözleşme Tarafı, …tarafından imzalandı, Ay Gün, Yıl.

Raporlar:
Dipnotta:
Kurum/Şirket Adı, Rapor Adı, Ay Yıl, (varsa URL).
Yunan ve Latin Klasikleri:
Yazar Adı, Eser Adı (italik) bölüm.paragraf.satır numarası
Not: Klasiklerin belirli bir baskısı/edisyonu/çevirisi için yapılan atıflarda çeviri atfına yapılan sisteme benzer bir sistem kullanılmaktadır.

Örnek:
Dipnotta:
1. Yazar Adı, Eser Adı (italik), çev./haz. Ad Soyad, (Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım Yılı), sayfa numarası (s.).
2. Yazar Adı, Eser Adı, sayfa numarası (s.).

Kaynakçada:
Yazar Adı. Eser Adı (italik). Çeviren/Hazırlayan Adı (baş harf noktalı kısaltma) Soyadı. Varsa cilt sayısı. Varsa seri ismi. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım Yılı.

İkincil Atıflar:
Atıf yapılan kaynağın türüne ve diline uygun olarak yapılan ilk atfı takiben virgül koyulduktan sonra (aktaran Ad Soyad,) referans verilen kaynak yine uygun formatta belirtilmelidir.

Ulusal Yargı Kararları:
Dipnotta gösterilen mevzuat veya mahkeme kararı kaynakçada gösterilmeyecektir. Mahkemenin/kurumun adı ve varsa dairesi, (E.) esas numarası, (K.) karar numarası, gün.ay.yıl formatında tarihi belirtilmelidir. Varsa kararın ulaşıldığı kaynak, ulaşıldığı kaynaktaki sayfa numarası veya URL belirtilmelidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği
Yayın Etiği Komitesinin (COPE) İlkeleri ve Kuralları

KIRIKKALE HUKUK MECMUASI (KHM), Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir.

COPE’nin “Öz Uygulamalar” belgesi ile ilgili olarak bkz. https://publicationethics.org

YAZARLAR
• KHM’ye gönderilen makalelerin hukuk alanındaki özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir.
• Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmadığı belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir. Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

HAKEMLER
KHM’ye gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin hukuk alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. KHM’nin hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmekte, çift taraflı kör hakemlik sürecine zarar vermemek için formlarda isimlerini belirtmemeleri beklenmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler saldırgan, saygısız ve öznel kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör
Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics – COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Genel Sorumluluklar
• Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
• Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

Hakemlerle İlişkiler
• Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
• Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
• Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
• Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
• Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
• Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
• Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

Yazarlarla İlişkiler
• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
• Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
• Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
• Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

– İntihal ve Etik Dışı Davranışlar –
KYM’ye gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %15 ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir.

—Yayın Etiği ve Hatalı Uygulama Bildirimi—
Ayrımcılık Yapmama
Editörlük ile ilgili kararlar; yazarların vatandaşlığı, etnik kökeni, siyasi düşünceleri, ırkı veya dini dâhil olmak üzere, yazının kökeninden etkilenmeksizin verilir. Yazıyı düzenleme veya yayınlama kararları, hükümetlerin veya Derginin kendisinin dışındaki diğer ajansların politikaları tarafından belirlenemez.

Gizlilik
Dergi, Türkiye’deki gizlilik hakkındaki kurallara riayet eder. Araştırma veya profesyonel etkileşimler esnasında elde edilen bireysel bilginin gizliliğini korumak Dergiye düşer. Bundan dolayı kendilerini tanıyabilecek veya başkaları tarafından tanımlanabilecek kişilerden yayım için yazılı bilgilendirilmiş rıza almak hemen hemen her zaman gereklidir.

Orijinallik ve İntihal
Dergiye gönderilecek yazılar yazar(lar)ın kendi çalışmaları olmalıdır.
Bir başkasının yayımlanmış veya yayımlanmamış eserini veya fikirlerini referans vermeksizin kullanmak (yani intihal) yasaktır. Eğer intihal fark edilirse yazı reddedilir; yazar(lar)ın kurumları veya işverenleri bu konuda bilgilendirilebilir.


Dergi, hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış yazılarla ilgili olarak herhangi bir suiistimal şüphesi olduğunda harekete geçer. Editörler, olası suiistimal ile ilgili endişe doğuran yazıları hemen reddetmeyecektir; ancak ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer intihalden şüpheleniyorsanız ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz. s. 3 ve 4.

Eser Sahipliği
Dergi, eğer yazar listesinin eksik olduğu veya hak etmeyen (misafir veya lütuf) yazarları içerdiği şüphesi oluşursa harekete geçer. Editörler, ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer hayalet, misafir veya lütuf yazarlıktan şüpheleniyorsanız ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz. s. 12.

Çıkar Çatışmaları
Dergi, hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış yazılarla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması şüphesi olduğunda harekete geçer. Editörler, ihtilaflı vakaları Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “eğer hakem gönderilmiş bir yazıda gizli çıkar çatışmasından şüpheleniyorsa ne yapmanız gerekir” ve “eğer okuyucu yayımlanmış bir yazıda gizli çıkar çatışmasından şüpheleniyorsa ne yapmanız gerekir” adlı akış şeması çerçevesinde takip edecektir. Bkz. s. 11 ve 14.

Dergi, Editörler veya Editör Yardımcılarından başvuru kabul etmez; ancak Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi çalışanları ve Kırıkkale Hukuk Mecmuası Editörler ve Yayın Kurulunun üyelerinin başvuruları kabul edilebilir ve tarafsız denetime halel gelmeksizin herhangi bir diğer başvuru gibi işlem görür.

Misafir Editörlü özel sayı söz konusu olduğunda Misafir Editörler, tarafsız denetime halel gelmeksizin, o özel sayıda yazar da olabilir.

Ücret Politikası

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.
Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Değerlendirme Süreci

KHM MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2022 yılından itibaren DERGİPARK üzerinden işletilecektir. Bu nedenle çalışmalarınızı dergipark sistemi üzerinden göndermenizi rica ederiz. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/khm)

KHMne gönderilen makaleler aşağıdaki aşamalardan geçmektedir.

İlk Değerlendirme Aşaması

KHMne gönderilen bir çalışmayı öncelikli olarak dergi editör(ler)i değerlendirir. Derginin amaç ve kapsamı ile örtüşmeyen, akademik yayın dili ve Türkçe (İngilizce/Almanca) dilbilgisi ve anlatım kuralları açısından zayıf çalışmalar, bilimsel açıdan kabul edilemeyecek hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın ilkeleri ile örtüşmeyen çalışmalar doğrudan dergi editör(ler)i tarafından reddedilir. Reddedilen çalışmanın yazar/yazarları, makalenin gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde reddedilme gerekçesini de açıklayan bir bilgilendirme metni gönderilir.

KHM editör(ler)i tarafından ilk değerlendirme aşamasında uygun bulunan çalışmalar ise makalenin içerik alanına yönelik detaylı incelemeyi gerçekleştirmesi için alan editörüne yönlendirilir.

Alan Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması

İlk Değerlendirme Aşamasını başarıyla tamamlayan makaleler Alan Editörü tarafından incelenir. Bu aşamada Alan Editörü çalışmanın literatür, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerik ve özellikle de özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutar. Alan editörü bu aşamada makalenin ilgili alanın akademik alanı ile örtüşüp örtüşmediğini, ilgili alanın akademik terminolojisinin doğru kullanılıp kullanılmadığını, çalışmanın bölümlerinin akademik bir çalışmaya uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Çalışmanın derginin amaç ve kapsamına uygunluğu ile yayın ilkeleriyle örtüşüp örtüşmediğini son kez kontrol eder.

Alan Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması sonrası hakemlere göndermeye uygun bulunmayıp reddedilen çalışmanın yazar/yazarları, makalenin gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde reddedilme gerekçesini de açıklayan bir rapor ile bilgilendirilir.

Alan Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması sonrası hakemlere gönderilmesi uygun bulunan çalışmalar için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Bu aşamada Alan Editörü ilgili çalışmayı, çalışmanın içeriğini de göz önünde bulundurarak, çalışmayı değerlendirmesi için 2 hakeme yönlendirir.

Hakem Değerlendirme Aşaması

İlk Değerlendirme Aşaması ve Bölüm Editörü Tarafından Değerlendirme Aşamasını tamamlayan makaleler; Alan Editörü tarafından uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak değerlendirilmek üzere 2 hakeme yönlendirilir. Bu aşamada Alan Editörü KHM hakem havuzundan hakem belirleyebilir ya da çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir.

Hakemler kendilerine değerlendirilmek üzere gönderilen makaleleri değerlendireceklerini kabul ettikleri zaman; çalışmayı tanımlanan zaman dilimi içerisinde değerlendirip, çalışmaya ait değerlendirme raporlarını ileteceklerini taahhüt ederler. Ayrıca, bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakem, etik açıdan, çalışmanın içeriği, çalışmayla ilgili bilgi ve belgeleri gizlilik kuralları dahilinde değerlendireceğini ve çalışmayla ilgili hiçbir süreci belgeyi paylaşmayacaklarını garanti ettiklerini taahhüt eder.

Hakem Raporları

Hakem Değerlendirme Aşaması, hakemin değerlendirme raporunu oluşturması ile tamamlanır. Hakem, KHM Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurarak makale hakkındaki değerlendirmesini tamamlar.

KHM Hakem Değerlendirme Formu, hakemden çalışmanın, özgünlüğünü, özetin uygunluğunu, alan-yazın taramasının ilgili ve yeterli olduğunu, seçilen yöntemin uygunluğunu, bulguların doğru sunulduğunu, sonuçların ve tartışmanın yeterli olduğunu, çalışmada kullanılan şekil, çizelge ve tabloların bilimsel kurallara uygun hazırlandığını, kaynakların ilgili ve yeterli olduğunu değerlendirmesini ister. Hakem ayrıca, çalışmanın genel olarak bilimsel çalışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini, makalede terminolojiye hakim şekilde yazıldığını, makalenin yazımının bilimsel olduğunu ve dil yazım kurallarına uygun olduğunu değerlendirir.

Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucu ve Karar aşamasında hakem, Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucunu ve Çalışmanın yayınlanmasına yönelik kararını beyan eder. Hakem için karar seçenekleri aşağıdaki gibidir:

KABUL: Aynen yayınlanabilir.
DÜZELTME: Düzeltme yapılarak yayınlanabilir (Yayın Kurulu tarafından kontrol edilmesi yeterlidir).
DÜZELTME: Tekrar görmek istiyorum.
RED: Yayınlanması uygun değildir.
Ayrıca, hakemlerin yazarlara iletilmek üzere “Yazara Not” bölümüne çalışma hakkındaki görüşlerini yazmaları zorunludur.

Alan Editörü, yayını değerlendiren hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazar/yazarlardan yayınlarında düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazarların, hakemlerden gelen bu düzeltmeler doğrultusunda yayınlarını tekrar düzenlemesi beklenmektedir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Yazar/yazarlar hakemlerin değerlendirme görüşlerine karşı açıklayıcı kanıt göstermek koşuluyla itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse gönderilen yayın için farklı hakem görüşüne başvurulabilir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Alan Editörü tarafından makale için hakem atamaları gerçekleştirilir. Hakem’in ilgili çalışmaya hakemlik yapıp yapmayacağına 7 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Hakem daveti en fazla 3 gün uzatılabilir. Hakemin daveti kabul etmesinden sonra, daveti kabul ettiği tarih baz alınarak, ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere 30 gün tanınır. Bölüm Editörü, hakeme değerlendirmeyi tamamlayabilmesi için en fazla 7 gün ekstra süre tanımlayabilir.

Hakemler, makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Alan Editörü ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir.

Çalışmaya ait Değerlendirmenin Tamamlanması

Alan Editörü hakemler tarafından doldurulan KHM Hakem Değerlendirme Formunu, hakemlerin Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucunu ve Çalışmanın yayınlanmasına yönelik kararını göz önünde bulundurarak 2 hafta içerisinde çalışmaya ait değerlendirmeyi tamamlar.

Eğer hakem raporları 1 kabul yönünde ve 1 red yönünde ise, Bölüm Editörü çalışmayı üçüncü bir hakeme gönderir. Bölüm Editörü çalışma hakkındaki nihai kararı Editör(ler)e gönderir.

Yayın Kurulu Kararı

Editör(ler), Alan Editörü ve hakem görüşlerini göz önünde bulundurarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşünü oluştururlar. Bölüm Editörü görüşü ve hakem görüşleri en geç 1 hafta içerisinde yazar/yazarlara iletilir.

İntihal Kontrol Yazılımı Raporu

Yayınlaması kabul edilen çalışma için, KHM intihali önlemek için yazarlardan yaygınlığı kabul görmüş bir intihal yazılımını kullanarak (iTehticate veya Turnitin) intihal raporu göndermelerini talep eder. Yazarlar intihalden (plagiarism) kesinlikle kaçınmalıdır. Bilimsel etik sorunlarının en başında gelen intihal, daha önce yayımlanmış bir yayının (bu yazarın daha önce yayınladığı kendi yayını da olabilir) tümünün ya da bir kısmının kaynak gösterilmeden alınarak yeni yayın gibi yeniden yayınlanmasıdır.

Değerlendirme Sürecinin Toplam Süresi

KHM’nin bir çalışmayı değerlendirme süreci yaklaşık olarak 1-1,5 ay sürmektedir. Ancak, çalışmanın üçüncü hakeme gönderilmesi, yazar/yazarlardan düzeltme talep edilmesi gibi olan sürenin dışında gerçekleşen iş adımları bu 1,5 aylık süreye dahil değildir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.