Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Aysun ALTUNKAŞ, Hamide BAĞÇECİ TACİR, Esra HAMAMCIOĞLU, Argun KARAMANLIOĞLU, Özge UZUN KAZMACI

ISSN: 2147-9305
Makale Sayısı: 139
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Aysun ALTUNKAŞ, Hamide BAĞÇECİ TACİR, Esra HAMAMCIOĞLU, Argun KARAMANLIOĞLU, Özge UZUN KAZMACI
 • Editör Yardımcısı:

  Murat CEYHAN
 • Editör Yardımcısı:

  Onur GÖRMEZ
 • Editör Yardımcısı:

  Halil Ahmet YÜCE
 • Yayın Sahibi:

  Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Mehmet AKAD
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKAD
 • Pınar AKAN
 • Olgun AKBULUT
 • Şebnem AKİPEK ÖCAL
 • Yusuf AKSAR
 • Berna AKÇALI GÜR
 • Nevzat ALKAN
 • Gülsevin ALPAGUT
 • Aysun ALTUNKAŞ
 • O. Gökhan ANTALYA
 • Nilay ARAT
 • M. Emin ARTUK
 • Asiye Selcen ATAÇ
 • Ahmet AYAR
 • Rona AYBAY
 • Mehmet BAHTİYAR
 • Hamide BAĞÇECİ (TACİR)
 • Levent BİÇER
 • Nurşen CANİKLİOĞLU
 • Abdullah DİNÇKOL
 • Bihterin DİNÇKOL
 • Süheyl DONAY
 • Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL
 • Reyda ERGÜN
 • Hasan ERMAN
 • Ahmet EROL
 • Fulya EROĞLU ERMAN
 • Emre GÖKYAYLA
 • Reşat Volkan GÜNEL
 • Ali GÜZEL
 • Ekin HACIBEKİROĞLU ÖMEROĞLU
 • Esra HAMAMCIOĞLU
 • Hüseyin HATEMİ
 • Serap HELVACI
 • Serdar KALE
 • Argun KARAMANLIOĞLU
 • Tuğrul Bayazıt KATOĞLU
 • Tekin MEMİŞ
 • Merih Kemal OMAĞ
 • Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR
 • Fazıl SAĞLAM
 • İpek SAĞLAM
 • Pervin SOMER
 • İpek Sevda SÖĞÜT
 • Ceyda SÜRAL EFEÇINAR
 • Zeynep Derya TARMAN
 • Deniz TEKİN APAYDIN
 • Murat TOPUZ
 • Deniz UGAN ÇATALKAYA
 • Devrim ULUCAN
 • Özge UZUN KAZMACI
 • Mehmet Ertan YARDIM
 • Alara Efsun YAZICIOĞLU
 • Önder YEŞİLTEPE
 • Turan YILDIRIM
 • Şükrü YILDIZ
 • Lerzan YILMAZ
 • Hamide ZAFER
 • Sezer ÇABRİ
 • A. Selçuk ÖZGENÇ
 • Ercüment ÖZKARACA
 • Tufan ÖĞÜZ
 • Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
 • Orhan ŞENER
 • Ayşe Nilay ŞENOL

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı bir dilden yapılmış çevirilerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve yazarın izni ile birlikte gönderilmesi gerekir.
 2. Çalışmalar, editörlere bir nüsha çıktı ile birlikte editörlerden birine elektronik ileti şeklinde word formatında gönderilmelidir. 
 3. Çalışmaların başında, Türkçe ve İngilizce konu başlığı, Türkçe öz ve anahtar kelimeler ile İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) bulunmalıdır. Özler 150-200 kelime arasında olmalı, anahtar kelimeler 5 adet olmalıdır. Çalışmaların sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadlarına göre sıralandığı bir kaynakça olmalıdır. 
 4. Yayımlanacak bilimsel çalışmalarda aşağıdaki esaslar dikkate alınmalıdır:
  - Çalışmanın başlığının sağ alt köşesinde unvanı ile birlikte yazarın adı ve soyadı yer almalı, soyadının bitiminde * şeklinde dipnot açılarak, yazarın çalıştığı kurum, alanı ve e-posta adresi dipnotta verilmelidir.
  - Kaynakçada ve ilk atıflarda, yazarın soyadı (tüm harfleri büyük), adı, eser adı, yayın yeri ve tarihi şeklinde yararlanılan eserlere atıf yapılmalı. Sonraki atıflarda sadece yazarın soyadı -tüm harfleri büyük- ve sayfa numarası ile atıf yapılmalıdır. 
  - İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adı ve erişim tarihi verilmelidir.
  - Yazı karakteri, Times New Roman şeklinde, metin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotlar tek satır aralığı ve 10 punto olmalıdır. Dipnotların ilgili sayfanın altında gösterilmesi gerekir.
 5. Dergiye gönderilen çalışmaların son kontrollerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle çalışmasını basıma verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, yayın ilkeleri ve bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, çalışmanın hakeme gönderilmeden editörler tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir. 
 6. Editörler tarafından ilk incelemesi yapılan çalışmalar, değerlendirilmek üzere, yazarın unvanına göre daha üst unvanlı iki hakeme, yazarın kimliği gizli tutularak gönderilir. Hakem raporlarına göre, çalışmaların yayımlanmasına, düzeltilerek yayımlanmasına ya da yayımlanmamasına karar verilir. Hakemlerden gelen raporlar, hakemlerin kimliği gizli tutularak, yazarlara gönderilir.
 7. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Kadir Has Üniversitesi’ne aittir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Çalışmanın tamamının kullanılması Kadir Has Üniversitesi’nin iznine bağlıdır. 
 8. Dergide yayımlanan çalışmaların içeriklerinden yazarları sorumludur. Editörlerin çalışmaların içeriklerinden aslen veya müteselsilen hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 9. Dergide yayımlanan çalışmalar karşılığında yazarlara telif ücreti ödenmez.