Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Ayşe NUHOĞLU

ISSN: 2148-6883
Makale Sayısı: 139
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  İstanbul Medipol Üniversitesi adına Prof. Dr. Ömer CERAN
 • Yayıncısı:
  Üniversite
 • Editör:

 • Ayşe NUHOĞLU
 • Editör:

 • Sinan SEÇKİN
 • Editör Yardımcısı:

 • Abdullah ERYİĞİT
 • Editör Yardımcısı:

 • Abdullah Revaha GENCER
 • Editör Yardımcısı:

 • Muhammed Emre HAYYAR
 • Editör Yardımcısı:

 • Beyza YİĞİTBAŞI
 • Editör Yardımcısı:

 • Mustafa ÇATTIK
 • Editör Yardımcısı:

 • Abdullah Musab ŞAHİN
 • Yayın Sahibi:

 • Ömer CERAN

Danışma Kurulu:

 • Mehmet AKMAN
 • M. Emin ARTUK
 • Yavuz ATAR
 • M. Akif AYDIN
 • Cem BAYGIN
 • A. Ersin BAYRA
 • Nihat BULUT
 • Talat CANBOLAT
 • Harun DEMİRBAŞ
 • Nuray EKŞİ
 • Fethi GEDİKLİ
 • Hüseyin HATEMİ
 • Mehmet HELVACI
 • Serap HELVACI
 • Macit KENANOĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Levent KORKUT
 • Nevzat KOÇ
 • Şafak NARBAY
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Yücel SAYMAN
 • Sinan SEÇKİN
 • Ahmet Hamdi TOPAL
 • Cevdet YAVUZ
 • Salih Önder YEŞİLTEPE
 • H. Eyüp ÖZDEMİR
 • İzzet ÖZGENÇ

Hakkında

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD), ISSN 2148-6883 ve e-ISSN 2687-6663, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmaları yayımlayarak hukuk literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD) TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanları tarafından taranan, senede iki sayı yayımlanan (Aralık, Haziran), çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergiye hukuk ve hukuk ile ilişkili diğer akademik disiplinlerde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde akademik makaleler, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi kabul edilmektedir.

Amaç ve Kapsam


İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD), ISSN 2148-6883 ve e-ISSN 2687-6663, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinler arası makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmaları yayımlayarak hukuk literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD) TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanları tarafından taranan, senede iki sayı yayımlanan (Aralık, Haziran), çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergiye hukuk ve hukuk ile ilişkili diğer akademik disiplinlerde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde akademik makaleler, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları

A. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD) hakemli dergi statüsünde yılda iki sayı olarak (Haziran, Aralık) olarak yayımlanmakta ve TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanları tarafından taranmaktadır. Eserlerin değerlendirmesi çift kör hakem sürecine uygun olarak yapılır.
B. Dergiye Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmalar kabul edilmektedir.
C. Dergiye gönderilen eserler, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazar, eser göndererek bu hususu taahhüt etmiş sayılır. Eser, DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/imuhfd) üzerinden veya “hukukfakultesidergisi@medipol.edu.tr” adresine Word formatında (.doc, .docx) gönderilebilir.
D. Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarında ORCID numaralarını belirtmeleri gerekir.
E. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu hususta, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Editör Kurulu herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek tüm akademik çalışmalar aşağıda verilen şekil şartlarına göre hazırlanmalıdır.

1. Gönderilen makaleler Times New Roman karakterinde; ana metin 1,5 satır aralığı, 12 punto ve iki yana yaslı; dipnotlar 10 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir.
2. Gönderilen makalelerin başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale başka bir dilde yazılmış ise makalenin yazıldığı dildeki başlığı da eklenmelidir. Başlıklar, 12 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak hazırlanır.
3. Başlık numaralandırmaları I. – A. – 1. – a. sistemini takip etmelidir. Giriş ve Sonuç/Değerlendirme bölümlerinde numaralandırma yapılmamalıdır. Ayrıca, makale içi başlıklandırmalar dahil olmak üzere paragraf başlarında herhangi bir girinti olmamalıdır.
4. Başlık kısmının altında iki yana yaslı olarak yazarın ismi ve büyük harflerle soy ismi yer almalıdır. Soy ismin sonuna “*” koyularak dipnotta yazarın unvanı, görevi, ORCID numarası ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
5. Yazarın bilgilerinin altında “Öz” (Türkçe özet) yazılmalıdır. “Abstract” (İngilizce özet) ise Öz kısmından sonra yer almalıdır. Makalenin dili Fransızca veya Almanca ise Abstract kısmından sonra “Résumé” (Fransızca özet) veya “Zusammenfassung” (Almanca özet) yazılmalıdır. Bu kısımlar, 150-200 kelime arasında ve makaleyi özetler mahiyette olmalıdır. Öz kısmının sonunda “Anahtar kelimeler” kısmı yer almalıdır. “Keywords” ise Abstract kısmının sonuna yazılmalıdır. Fransızca veya Almanca özet yazılması halinde sonuna “Mots-clés” veya “Schlüsselwörter” eklenmelidir. Makalelerde en az 5 farklı anahtar kelimeye yer verilmelidir.
6. Yazı içerisinde kullanılan kısaltmalar, ilk kullanımlarında açık şekilde yazılmalı ve sonunda kısaltma parantez içinde belirtilmelidir. Yazının sonuna ayrıca bir kısaltmalar cetveli eklenmemelidir.
7. Referans ve ek açıklamalar için dipnotlar tek satır aralığı ile 10 punto ile metin içinde ilgili yerde satır üstüne küçük rakamla (1,2,3…) sıra numarası konarak verilir. Dipnotları sayfa altında gösterilir.
8. Makale boyunca soy isimlerin yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır. Yazarın birden fazla soy ismi bulunması halinde soy isimleri arasına “-” koyulmalıdır.
9. Dipnotlarda kitaplara atıf için [yazarın adı soyadı, kitap adı, (varsa) cilt no., eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 16. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 45.
10. Dipnotlarda kitap bölümlerine atıf için [yazarın adı soyadı, “bölüm adı”, Ed. editör adı, kitap adı, (varsa) cilt no., eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü izlenmelidir.
Ör.: Andrea Atteriano, Maria Beatrice Deli, “An Overview of International Sanctions’ Impact on Treaties and Contracts”, Ed. Natalino Ronzitti, Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law, Brill | Nijhoff, Leiden, 2016, s. 210.
11. Dipnotlarda makalelere atıf için [yazarın adı soyadı, “makale adı”, dergi adı, cilt no., sayı no., yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Cevdet Yavuz, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Sorununa Dair Görüşler”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2017, s. 110.
12. Dipnotlarda online kaynaklara atıf için [(varsa) yazarın adı soyadı, (varsa) sayfa başlığı, açık adres parantez içinde erişim tarihi.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Chris McGreal, 70 Years and Half a Trillion Dollars Later: What Has the UN Achieved?, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/what-has-the-un-achieved-united-nations (01.12.2019).
13. Dipnotlarda ansiklopedi maddelerine atıf için [yazarın adı soyadı, “madde başlığı”, ansiklopedi adı, (varsa) cilt no., (varsa) eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: F.V. Garcia-Amador, “Organization of American States”, Encyclopedia of Public International Law, Cilt 6, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1983, s. 277.
14. Dipnotlarda teze atıf için [yazarın adı soyadı, tezin adı, tezin niteliği, üniversite enstitü̈ ve anabilim dalı bilgileri, yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Halit Eyüp Özdemir, Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2005, s. 73.
15. Tercüme eserlerde mütercimin adı yazarın adının hemen ardından parantez içinde (Terc. mütercim adı ve soy adı) şeklinde yazılır.
Ör.: Klaus Tiedemann (Terc. Ayşe Nuhoğlu), Ekonomi Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 89.
16. Aynı esere yapılacak atıflarda [yazarın soyadı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Aydın, s. 95.
17. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılacaksa bu eserlere yapılan ilk atıfların sonunda parantez içinde ilgili eserin kısaltması belirtilmeli ve tekrar eden atıflarda [yazarın soyadı, eserin kısaltması, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Cevdet Yavuz, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Sorununa Dair Görüşler”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2017, s. 110, (Görüşler).
Ör.-2: Yavuz, Görüşler, s. 110.
18. Eserlerin ilk basılarına atıf yapılması halinde bası bilgisi belirtilmeyecektir.
Ör.: Ergun Özbudun, 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 50.
19. Birden fazla yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında “,” kullanılmalıdır.
20. Bir dipnot içerisinde birden fazla kaynağa atıf yapılması halinde kaynaklar arasında “;” kullanılmalıdır.
21. Kaynakça yazının sonunda yer almalıdır. Bu kısım; Türkçe makalelerde “Kaynaklar”, İngilizce makalelerde “Bibliography”, Fransızca makalelerde “Bibliographie”, Almanca makalelerde “Literatur” başlığını taşımalıdır. Faydalanılan kaynaklar soy isimlerine göre sıralanmalıdır.
22. Kaynakçada yer alan eserlerde önce yazar(lar)ın soy ismi sonrasında ise ismi yazılır. Soy isim ile isim arasına virgül koyulmalıdır. Birden fazla yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında “;” kullanılmalıdır. Diğer hususlarda dipnotlar için belirtilen kurallar kaynakça için de geçerlidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İMÜHFD, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası nitelikli bilimsel eserleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. İMÜHFD yayım süreçlerinde en yüksek standartlara bağlıdır ve TÜBİTAK TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanlarında taranmaktadır.

Gönderilen tüm eserler, orijinal, yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir eser editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayım, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi durumlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine eser gönderen yazarların belirtilen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir;

 

 • Dergiye gönderilen makalelerin hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Yazar, başka yerde yayımladığı veya yayımlanmak üzere gönderdiği eser ya da eserlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
 • Eserlerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar, eserini dergiye göndererek; eserin orijinal olduğunu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yerde, başka bir dilde yayımlanmak üzere değerlendirmede olmadığını taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlere katkıda bulunan başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.
 • Gönderilen eserlerde tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır.
 • Yazar, eser yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
 • İMÜHFD tarafından yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde eserlerine ilişkin bilgi veya ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar, kendisinden istenen veri ve bilgileri sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış eseriyle ilgili hatayı fark ettiğinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editör kurulu ile iletişime geçmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editör Kurulu aşağıda belirtilen etik değerlere uymayı taahhüt eder;

 • Editör Kurulu derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
 • Editör Kurulunun, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
 • Editör Kurulu, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.
 • Editör Kurulu, dergiye gönderilen bir akademik çalışmanın yayımlanması hususunda nihai söz hakkı sahibidir. Yayımlanacak çalışmaların tespitinde çalışmanın niteliği, güncelliği, özgünlüğü ve alana sağlayacağı katkı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Editör Kurulu, dergide yayımlanması için gönderilen tüm eserlerin yayım sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Editör Kurulu, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.
 • Editör Kurulu, gönderilen eserlere ilişkin tüm bilginin, eser yayımlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.
 • Editör Kurulu, yayımlanan tüm eserlerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Editör Kurulu yayımlanan tüm eserlerin, başka yayımların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla ve bu kapsamda özgünlük denetimi yapmakla yükümlüdür.
 • Editör Kurulu, eserler ile ilgili herhangi bir karar verirken, eserlerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmalıdır. Editör Kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.
 • Editör Kurulu, dergide yayımlanması için gönderilen eserleri dergi yazım kuralları bakımından değerlendirmelidir.
 • Editör Kurulu, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlamalıdır.
 • Editör Kurulu, yayım, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 • Editör Kurulu, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
 • Editör Kurulu, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun eserleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemleri aşağıda belirtilen etik değerlere uymayı taahhüt eder;

 • Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili eserleri değerlendirmeyi kabul etmelidir. Hakem, eser konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, Editör Kuruluna bu durumu en kısa sürede bildirmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmalara ilişkin olarak sundukları kanaatleri ile Kurul tarafından verilecek kararları destekler ve gerekli görülmesi halinde çalışmanın geliştirilmesi için yazarla Kurul aracılığıyla iletişime geçer. Bu süreçte hakemin kimliğinin gizli tutulması esastır.
 • Hakemler, eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdürler. Bu çerçevede eserde yer alan bilgileri yazarın açık izni olmaksızın, yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar.
 • Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilmiş esere ilişkin herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederse ya da daha önce yayımlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği fark ederse en kısa sürede Editör Kurulunu bilgilendirmelidir.
 • Değerlendirme süreci sonunda hakemler, “Hakem Değerlendirme Formu” aracılığı ile görüşlerini bilimsel kriterlere uygun şekilde iletmelidir. Bu koşullara uygun olmayan “Hakem Değerlendirme Formu” tespit edildiğinde, yeniden gözden geçirme ve düzeltme için Editör Kurulu tarafından hakemlerle iletişime geçilebilir.
 • Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Yayım Politikası

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından yayımlanır. Yayımcı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar. Bununla beraber, dergide yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin tüm içeriği açık erişim politikasına uygun şekilde, herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunulur.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hakemler ve değerlendirmeler yazarın kimliği, uyruğu, cinsiyeti, dini inanışı ve siyasi görüşü gibi şahsi özelliklerinden bağımsız olarak, yalnızca eser üzerinden yapılır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. İMÜHFD; eser gönderim, işleme, yayımlama yahut herhangi bir süreç için ücret almaz.

Dergide yayımlanan eserlerde ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu hususta, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İMÜHFD herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Eser Değerlendirme Sürecine İlişkin;

Eserlerin dergiye gönderilmesinden sonra eser değerlendirme süreci, ön inceleme aşaması, hakem değerlendirme aşaması ve gerekli olduğu takdirde düzeltme aşaması şeklinde gerçekleşir.

Yazarların, dergiye gönderilen ve hakem incelemesinden geçmiş bir eserin yayımından vazgeçmeleri eser yayımlanmadan önce söz konusu olabilir.

Ücret Politikası

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin tüm giderleri, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayımı ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez. Dergiye gönderilen bir eserin değerlendirilmesi ve yayımlanabilmesi için herhangi bir ücret ödenmez.

Etik İlkeleri Beyanı

Etik İlkeleri Beyanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD), yüksek yayım standartlarını takip etmeyi amaçlamaktadır. İMÜHFD Editör Kurulu (Kurul) yayım öncesi ve sonrasında bu standartların gerekliliği olan etik ilkeler ve akademik usuller doğrultusunda hareket edeceğini beyan eder. İlgili etik ilkeler ve akademik usullerin gerektirdiği standartlara aykırı akademik çalışmalar yayım öncesi yahut sonrası olmasına bakılmaksızın yayımdan çıkarılır. Bu yönde Kurul, intihal, alıntı manipülasyonu ve veri sahteciliği / uydurma dahil olmak üzere araştırma suistimalinin meydana geldiği durumlarda eserlerin yayımlanmasını belirlemek ve önlemek için makul adımları atacaklardır. Hiçbir durumda dergi veya editörleri bu tür suistimalleri teşvik etmeyecek veya bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir.

Editör kuruluna ilişkin kurallar;

 • Kurul, yayımlanan her içeriğin aslına uygun yayımlanmasından sorumludur. Bu doğrultuda, gerekmesi halinde düzeltme veya hata sayfası yayımlanması dahil usuller izlenmelidir.
 • Kurul, gönderilen bir akademik çalışmaya dair bilgileri, bunları bilmesi olağan kişiler haricinde kimse ile paylaşmamalıdır.
 • Kurul, gönderilen bir akademik çalışmanın değerlendirme sürecini tarafsız bir şekilde yürütmelidir.
 • Kurul, gönderilen bir akademik çalışmanın herhangi bir çıkar çatışmasına (çalışmanın değerlendirilme sürecini etkileyebilecek herhangi bir şahsi veya profesyonel; maddi veya manevi bir ilişki içinde olunması) konu olmamasını sağlamalıdır. Gerektiği takdirde çıkar çatışmasının tarafı olan Kurul çalışanının, değerlendirmeden kendini çekmesi ve ilgili çalışmanın başka bir Kurul çalışanınca değerlendirilmesi gibi usuller izlenmelidir.
 • Kurul, yayımcılık sürecine ilişkin herhangi bir etik ilkesi ihlaline ilişkin iddiaları yayım öncesi yahut sonrasında gündeme gelmesine bakmaksızın titizlikle incelemeli ve yüksek yayımcılık standartlarının gerektirdiği şekilde sonuçlandırmalıdır.
 • Editör Kuruluna yapılan itiraz ve şikayetler, Yayın Kurulu ilgili bilim dalında öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir.
 • Editör Kurulu, yayım sonrasında ortaya çıkacak tartışmalar ve düzeltmelerin gerekli olduğu hallerde düzeltme beyanı yayımlamalıdır.

Hakemlere ilişkin kurallar;

 • Değerlendirmelerine sunulan akademik çalışma hakkında kanaat beyan edecek niteliği haiz olmayan yahut olağan kabul edilen sürelerde kanaatini sunması mümkün olmayan hakemlerin en kısa süre içinde Kurul’u durumdan haberdar etmesi gerekir.
 • Değerlendirilmeye alınan bir eser, gizli belge sayılmalıdır. Bu kapsamda hakemler, değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmaya dair bilgileri, Kurul tarafından belirlenen kişiler haricinde kimse ile paylaşmamalıdır.
 • Hakemler, değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmaya ilişkin kanaatlerini tarafsız ve nesnel biçimde sunmalıdır. Hakemler görüşlerini, destekleyici kanıtlarla açık bir şekilde ifade etmelidir.
 • Hakemler, yayımı öncesinde değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmalardan, şahsi çalışmalarında faydalanmamalıdır. Yayımı sonrasında ise akademik usullere riayet ederek faydalanmalıdırlar. Çıkar çatışması ihtimalinin söz konusu olması halinde hakemlikten çekilmek dahil, kabul edilmiş usullere başvurulmalı ve en kısa süre içinde Kurul haberdar edilmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmada herhangi bir etik ilke ihlalinden veya akademik usullere aykırılıktan şüphelenmeleri halinde en kısa süre içinde Kurul’u haberdar etmelidir.

Yazara ilişkin kurallar;

 • Gönderilen akademik çalışmanın etik ilkelere ve akademik usullere uygunluğundan yazar sorumludur. Birden fazla dergiye aynı yazının eşzamanlı olarak gönderilmesi etik dışı yayımcılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Genel olarak bir yazar, başka bir dergide daha önce yayımlanan veya yayımlanmak üzere gönderilen bir eseri değerlendirilmesi için göndermemelidir.
 • Yazarlık, bildirilen çalışmanın fikir, tasarım, uygulama ya da yorumlanmasına önemli bir katkı yapmış olanlar ile sınırlı olmalıdır. Birden fazla yazar tarafından yazılan akademik çalışmalarda her bir yazarın ismi açık olarak yazılmalıdır. Çalışmaya farklı yönlerden katkı sağlayan diğer kişilerin isimleri katkı sağladıkları belirtilerek anılmalıdır. İlgili çalışmayı değerlendirmeye sunan yazar, değerlendirmeye sunulan metnin diğer yazarların da onayladığı nihai hali olmasını özenle gözetmelidir.
 • Yazar, değerlendirmeye sunduğu çalışmasında faydalanılan kaynakları, İMÜHFD tarafından ilan edilen atıf kurallarına uygun şekilde belirtmelidir. Bu kapsamda yazarlar, özgün eserler niteliğine uygun olarak başkalarının eserlerini ve/veya sözcüklerini kullanmışlarsa, bunlara uygun şekilde atıfta bulunduğundan ve alıntı yaptığından emin olmalıdır. Kamuya açık olmayan özel yazışmalardan faydalanılması halinde yazışmanın diğer tarafından izin alınmalıdır.
 • Yazar, değerlendirmeye sunulan akademik çalışmada bir hata fark etmesi halinde yayım öncesi veya sonrası olmasına bakmaksızın, Kurul’u bu durumdan haberdar etmeli ve gerektiği hallerde düzeltme veya hata sayfası yayımlanması dahil ilgili usullere başvurulmalıdır. Editör Kurulu, yayımlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrendiği takdirde, yazıyı derhal geri çekebilir veya düzeltebilir.
 • Yazar, akademik çalışmanın içeriğini yahut yapılan değerlendirmeleri etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması ihtimalini açıklamalıdır. Değerlendirmeye sunulan akademik çalışmanın harici bir finansal kaynak tarafından desteklenmesi durumunda bu husus açıkça belirtilmelidir.


Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için lütfen tıklayınız.

Makale Değerlendirme Süreci

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yayım dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olan; yılda iki kere yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. Dergiye, derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olarak, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası nitelikteki makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklinde çalışmalar yayımlanmak üzere gönderilebilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen eserler;

 1. Hazırlanan eserler, “DERGİPARK” üzerinden sisteme yüklenmek suretiyle veya “hukukfakultesidergisi@medipol.edu.tr” adresine Word formatında (.doc, .docx) dil bilgisi kurallarına, akademik yazım ölçütlerine ve yayım ilkelerine uygun olarak Editör Kuruluna gönderilmelidir. Eserin e-mail aracılığı ile iletilmesi halinde yazar görev yaptığı kurum, iletişim adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen eserin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 3. Yazarlar, eserin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını ve çalışmada bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.
 4. Yazarlar, yayımlanan eserler üzerinde, her türlü format dahil olmak üzere tüm yayım haklarının ve mali hakların İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ait olduğunu kabul eder. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen eserler üzerinde telif ücreti ödenmeyeceğini yazar kabul etmiştir.
 5. Eser, yayımlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
 6. Ön inceleme aşamasından geçen eserler, TURNITIN benzerlik programında incelenir. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan eserler, doğrudan Editör Kurulu tarafından reddedilir.
 7. Ön inceleme aşamasında, dil bilgisi yanlışları olağanın üstünde olan veya akademik yazım ölçütlerinin takip edilmediği tespit edilen eserler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir. Talep edilen düzeltmemelerin 7 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Aksi takdirde, Editör Kurulu, yazar ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.
 8. Ön inceleme aşamasında uygun bulunan eserler, çift kör hakem değerlendirmesi için hakemlere gönderilir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Eserler, hakemlere isimsiz olarak gönderilir ve yazarların kimliğine ilişkin hakemlere bilgi verilmez. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri de çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları Editör Kurulu aracılığıyla yazara iletilir.
 9. Dergide yayımlanması talebiyle gönderilen eserler, gizli tutulan hakemlerin (iki hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayımlanmaz. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, Editör Kurulu tarafından en kısa sürede değerlendirme sonucundan haberdar edilir. Kabul edilmeyen veya reddedilen eserler ile ilgili olarak yazarlar derhal bilgilendirilir.
 10.  Hakem tarafından gönderilen değerlendirme raporunda belirtilen düzeltmelerin tamamlanması için yazarlara tanınan süre 15 gündür. Eser sahibinin 15 gün içinde düzeltmeleri tamamlamaması halinde, Editör Kurulu yazar ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.
 11. Hakem değerlendirmesi için hakemlere tanınan süre 20 gün olup, bu süre zorunluluk halinde 20 gün daha uzatılabilir. Süresi içinde hakem değerlendirme raporunun gönderilmemesi halinde Editör Kurulu yeni bir hakem atama yetkisine sahiptir.
 12. Hakem değerlendirme aşaması neticesinde; bir hakem eserin yayımlanmaya uygun olduğu yönünde olumlu, ikinci hakem eserin yayımlanmaya uygun olmadığı yönünde olumsuz görüş bildirdiği takdirde eser, en kısa sürede, üçüncü bir hakeme gönderilir.
 13. İMHFD, hakem değerlendirme sürecini tamamlayarak kabul almış eserlerin yayımlanmasını taahhüt eder.

Hakemler, özellikle aşağıda yer alan hususlar üzerinden eser değerlendirmelerini gerçekleştirir;

• Eserin özgün ve güncel değerde olması,

• Eserin başlığı ile içeriğinin uyumlu olması,

• Eserde kullanılan dilin yeterince açık, anlaşılabilir ve dil ve yazım kurallarına uygun olması,

• Eserdeki çalışma planın doğru kurgulanmış olması,

• Eserin bilimsel yazım ve atıf usullerine uygun olması,

• Eserde sunulan konunun açıklama ve bilimsel tartışma bakımından yeterli olması. 

Telif Hakkında

Yazarlar, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dergisi'nde (İMÜHFD) yayımlanan fikri eserlerinin, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler. Bu lisans; yayımlanan tüm eserleri, eserin ticari kullanımı hariç olmak üzere, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Bu lisans, diğer yazarların, ticari olmayan amaçla ve eserinize atıfta bulunmak şartıyla, eserinizi kendi eserlerinde kullanmasına izin verir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan basılı ve dijital nüshalarla sınırlı kalmak üzere; çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki mali haklar, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. gibi ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilmiştir.

Açık Erişim İlkesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi açık erişimlidir. Açık erişim, disiplinlerarası gelişimi pekiştiren ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle dergiye dair tüm içerik okurlara ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayımcı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. 

 

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.