Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Ahmet Hulusi AKKAŞ

ISSN: 1306-3839
Makale Sayısı: 291
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Murat DOĞAN
 • Yayıncısı:
  Erciyes Üniversitesi Matbaası
 • Editör:

  Murat DOĞAN
 • Editör:

  Aynur HASOĞLU
 • Editör:

  Gökhan ŞAHAN
 • Editör:

  Ahmet Hulusi AKKAŞ
 • Editör Yardımcısı:

  Merve ÇAĞLAK
 • Editör Yardımcısı:

  Sema Nur ÖÇALAN
 • Editör Yardımcısı:

  Harun Mirsad GÜNDAY
 • Editör Yardımcısı:

  Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
 • Editör Yardımcısı:

  Mustafa UYANIK
 • Yayın Sahibi:

  Murat DOĞAN
 • Yayın Kurulu:

 • Muzaffer ŞEKER
 • Yücel OĞURLU
 • Şafak NARBAY
 • Cengiz GÜL
 • Ayhan DÖNER
 • Murat DOĞAN
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Ahmet Hulusi AKKAŞ
 • Burak ADIGÜZEL
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Fatma İLHAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Sema Nur ÖÇALAN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Merve ÇAĞLAK
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Mustafa UYANIK
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Harun Mirsad GÜNDAY

Danışma Kurulu:

 • Cem BAYGIN
 • Veysel BAŞPINAR
 • Enver BOZKURT
 • Erdal ONAR
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Selçuk ÖZTEK
 • Mehmet ÜNAL
 • Cumhur ŞAHİN

YAYIN İLKELERİ

 1. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD) ULAKBİM tarafından taranan, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayımlanması istenen çalışmaların Nisan ayında çıkan sayı için 31 Ocak; Ekim ayında çıkan sayı için 30 Temmuz tarihine kadar eruhukukdergisi@gmail.com e-mail adresine ulaştırılması gerekmektedir.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Çevirilerin yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmesi şarttır.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda, metnin amacını en iyi ifade edecek şekilde, en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden herhangi biri olmak üzere özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek; kaynakçanın yazının sonuna eklenerek gönderilmesi gereklidir. Yazarın iletişim bilgileri (işyeri adresi ve e-posta) ve Orcid ID numarası da göndermesi gerekmektedir.
 4. Çalışmalar, editörlüğe bir nüsha çıktı ile beraber cd veya e-posta yollarından biriyle gönderilmelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.
 5. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar azami 9000 sözcük olmalıdır. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte Office 2000 ve üstü bir versiyonda yazılmış ve sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır.
 6. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirilmesi yapılarak, yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilir, yayımlanması uygun görülen çalışmalar ise hakem ya da hakemlere gönderilir. Çalışmalar, isimleri saklı tutulan hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayımlanır. Hakemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen eserlerin yayımlanabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen düzeltmeleri yapması ve buna ilişkin bir dilekçeyi yayın komisyonuna vermesi zorunludur. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar ise yazarına iade edilir.
 7. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 8. Dergide yayımlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 9. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmaların yanı sıra kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılır.
 10.  Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm telif haklarını devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 11. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 12. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.