Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Enerji Hukuku Dergisi

Editör: İbrahim ERMENEK

ISSN: 2147-1436
Makale Sayısı: 101
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü adına Av. Süleyman BOŞÇA
 • Yayıncısı:
  Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Editör:

  İbrahim ERMENEK
 • Yayın Sahibi:

  Süleyman BOŞÇA
 • Yayın Kurulu:

 • Mert KARAMUSTAFAOĞLU
 • Serder ÜNVER
 • Özkan ÖZYAKIŞIR
 • Alper Çağrı YILMAZ
 • İlker Fatih KIL
 • Bünyamin KARTAL
 • Suat KAYIKÇI
 • Mustafa GÜRBÜZ
 • Cengiz GÜNEŞ
 • Serkan GENEL
 • Arsin DEMİR
 • Fatma BOZKURT ŞAHİN
 • Zuhal BEREKET BAŞ
 • Veysel BAŞPINAR

Danışma Kurulu:

 • İzak ATİYAS
 • Oğuz Sadık AYDOS
 • Murat AYDOĞDU
 • Rıza AYHAN
 • Mustafa Erdem CAN
 • Vahit DOĞAN
 • Cafer EMİNOĞLU
 • İhsan ERDOĞAN
 • Osman SEVAİOĞLU
 • Bayram SİNKAYA
 • Celal TAŞDOĞAN
 • Refik TİRYAKİ
 • Fatih M. UŞAN
 • Fadıl YILDIRIM
 • Hilmi ÜNSAL
 • Kemal ŞENOCAK

ENERJİ HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

• Enerji Hukuku Dergisi altı aylık periyotlar halinde yayımlanan bir dergidir.

• Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.

• Dergiye gönderilecek yazılarda Enerji Hukuku Dergisi yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

• Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

• Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, bibliyografya (kaynakçaya) yer verilmelidir.

• Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa e-posta adreslerini bildirmelidir.

• Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun incelemesine tabidir. Yayın Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına, yazarından düzeltme istenerek yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilebilir.

Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitü tarafından belirlenen hakemin uygun görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay alamayan makaleler, yazarın onayı olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır.

Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde bulunulması gerekmektedir.

• Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.

• Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın, yazarına iade edilmez.

• Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması gereklidir. Çevirilerin orijinal metni ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

• Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, kabul edilen yazıların, tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılan yazılar için telif ücreti ödenmez.

• Dergide yayımlanan yazılar, yazılan yazıdaki görüş ve düşüncelerin Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.