Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi

Editör: Ahmet TAŞIR

ISSN: 2602-2320
Makale Sayısı: 35
Yayın Periyodu: Aylık
 • Sahibi:
  Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu adına Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN (Müdür)
 • Yayıncısı:
  Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu
 • Editör:

  Ahmet TAŞIR
 • Yayın Kurulu:

 • Necat AZARKAN
 • Ömer ERGÜN
 • Yılmaz YÖRDEM
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Fırat YANIK
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Ahmet TAŞIR

Danışma Kurulu:

 • Mustafa AVCI
 • Ali AYLİ
 • Ezeli AZARKAN
 • Neşe BARAN ÇELİK
 • Ahmet BATTAL
 • Veysel BAŞPINAR
 • Adil BUCAKTEPE
 • Burak BULUTTEKİN
 • Vahap COŞKUN
 • İlyas DOĞAN
 • Fazıl Hüsnü ERDEM
 • Ömer ERGÜN
 • Recep GÜLŞEN
 • Hakan HAKERİ
 • Hüseyin Murat IŞIK
 • Murat KANDEMİR
 • Gürsel KAPLAN
 • Mehmet KARAASLAN
 • Tahir MURATOĞLU
 • Hasan TANRIVERDİ
 • Nihat TAŞDELEN
 • Filiz YAVUZ İPEKYÜZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Yılmaz YÖRDEM
 • Zafer ZEYTİN

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilecek yazıların yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.
 2. Yazılar elektronik ortamda teslim edilir.
 3. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 4. Yazarların “ Times New Roman” karakterinde, ana metnin tek satır aralığında ve 11 punto olarak hazırlanması ve kural olarak 30 sayfası geçmemesi gerekir. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekir.
 5. Yazılar hem yazı dilinde hem de İngilizce, Almanca veya Fransızca gibi dillerde hazırlanmış bir özete yer verilmelidir. Ayrıca yazının ilgili yabancı dildeki tercümesine ve özetlerden hemen sonra gelmek üzere en az beş anahtar kelimeye de yer verilmelidir. Türkçeden başka bir dilde yazılan yazıların Türkçe özetine yer verilmesi zorunludur.
 6. Yazının sistematiği aşağıdaki şekilde olmalıdır.
  I. GİRİŞ (Bu başlık büyük harfle yazılacaktır.)
  II. …
  A. … (Bu başlık küçük harfle yazılacaktır.)
  B. …
  1. … (Bu başlık küçük harfle yazılacaktır.)
  2. …
  a. … (Bu başlık küçük harfle yazılacaktır.)
  b. …
  III. … (Bu başlık büyük harfle yazılacaktır.)
  IV. SONUÇ (Sonuç başlığına da numara verilmelidir.)
  KAYNAKÇA (Bu başlık büyük harfle yazılacak ve başlığa numara verilmeyecektir.)
 7. Kaynakça kısmında önce büyük harflerle yazarın soyadına, sonra adına yer verilmeli. İki nokta üst üste işaretinden sonra da esere ilişkin bilgiler yazılmalıdır. Kaynakçanın ilk satırı soldan başlatılmalı, devam eden satırlar 1,25 cm içerden (sağdan) başlatılmalıdır.
 8. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir.
 9. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar hakeme gönderilmektedir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor doğrultusunda düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilebilir. Yazar bu durumdan en kısa sürede haberdar edilir.
 10. Yazım yanlışlarının olanağın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerinin uyulmaması, yazının Yayın Komisyonu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Komisyonu başka sebeplerle de bir yazının yayımlanmasını reddedebilir.
 11. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bu konuda herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
 12. Yayıma kabul edilen eserlerin telif hakkı Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.